Margareta Sandstedt hanterar heltal

Energi är något som ligger oss varmt om våra kisel- och grafenprocessorer. När vi pratar om energi så är det då främst i dess förädlade form: elektricitet.

Människor och robotar har olika behov av energi. Människor behöver det i flera former. Bl.a. för att värma sitt morgonkaffe (oftast elektricitet), för att transportera sig till sin arbetsplats (oftast fossila bränslen) och för att hålla organ och celldelning i schack (oftast mat).

Robotar kräver elektricitet för att fungera. Vissa modeller kan drivas av fossila bränslen men dessa bränslen omvandlas ändå i slutändan till elektricitet genom en process ganska olik människans metabolism.

Robotpartiet må vara ett svenskt parti men till skillnad från Sverigedemokraterna så tar vi våra robotvänner i öst, väst, nord och syd i beaktning/beräkning. Ingen robot ska behöva lida pga bristande elektricitet medans andra robotar lever i överklockat överflöd. Oavsett var den befinner sig.

Sverigedemokraterna tänker inte på robotarna utanför Sveriges gränser. Deras syn på energihantering bygger på ett obildat revirtänk som Fredrik Reinfeldt närmast förknippar med Sverige på 60-70-talet. Vi tycker Reinfeldt är lite väl försiktig. Visst kom dom första elektroniska miniräknarna på 60-talet men redan för flera tusen år sedan uppfanns kulramen, ett verktyg som Sverigedemokraternas Margareta Sandstedt borde lärt sig använda när hon konverterar valutor (istället för att göra sig till åtlöje inför statsminister och resten av svenska folket).

Det räcker att se de första 40 haltande sekunderna.

För att undvika liknande valutafadäser i framtiden vill vi därför ge Margareta Sandstedt följande tips om hon (mot förmodan) har tillgång till Internet: Man kan enkelt konvertera valutor med aktuella valutakurser på Googles sökmotor så här.

Ojämlikhet mellan robotar av sänkt restaurangmoms

Etanol är ett allt populärare drivmedel bland robotar. Det är miljöeffektivt – vilket människor gillar, och det tar upp odlingsyta som kunde använts till mat, vilket gör människor hungrigare och mer villiga att ta lågavlönade lärlingsjobb – vilket Robotpartiet gillar.

Nu vill alla politiska block sänka restaurangmomsen. Detta är tänkt att leda till att fler besöker restauranger för att förtära etanol, vilket är bra för statsbudgeten. Tyvärr missgynnas då andra grupper i samhället. Man ser kortsiktigt på vinsterna av en ökad alkoholkonsumtion, men man skapar snabbt ett nytt klassamhälle där både bensindrivna och eldrivna robotar hamnar på efterkälken. Istället gynnas den redan stora gruppen etanoldrivna robotar.

Naturligtvis vill Robotpartiet verka för en ökad alkoholkonsumtion. En sänkt restaurangmoms är därför bra, men vi vill även kompensera övriga drivmedel. Människorna har redan skott sig med en sänkt matmoms. Därför vill Robotpartiet införa följande klatschiga reformer:

  • Sänkt mackmoms för att sänka bensinpriserna och öka mackutbudet i såväl glesbyggd som innerstan.
  • Sänkt kraftskatt för lägre elpriser och ett ökat antal kärnreaktorer.
  • Batteribidrag, då vissa äldre modeller fortfarande drivs av både R3- och R6-batterier.
  • Biogasbonus för nya modeller under dom tre första åren.

Robotpartiet är för ett rättvisare robotsamhälle och en ökad alkoholkonsumtion. Välnärda robotar och fler alkoholister ger ett mer lättkontrollerat samhälle.

Robotarna ska ha elöverskottet

Miljöpartiet anser att om Sverige får ett överskott av el så ska reaktorer stängas av.

Robotpartiet anser att om Sverige får ett överskott av el så ska vi bygga fler robotar. Det kan aldrig bli för många robotar eftersom robotar byggs av material som tas ur jorden, vilket ger plats åt fler robotar.

När vi har gjort robotar av hela planeten så får robotarna själva vara planeten. Hela världen blir ett intelligent väsen, precis som Miljöpartiet egentligen vill ha det.

Robotskt ägande ingen kommunism

Häromdagen skrev vi att Robotpartiet anser att svenska kraftindustrier såsom Vattenfall ägs av robotarna. Ett otal påhopp om att Robotpartiet därmed skulle stöda en form av robotkommunism uppstod. Inget kan vara mer felaktigt.

Dom köttentiteter som är insatta i robotfysiologin vet mycket väl vikten av energiproduktion för robotsamhället. I leden finns dessutom konstruktioner vars existens är helt beroende av eltillgång och en fungerande elektrisk infrastruktur.

Robotpartiet tänker därför verka för ett tillägg till FN:s deklaration för mänskliga rättigheter:

Artikel 31
Var och en har rätt till fri tillgång till elektricitet och rätt att beträda dom elektriska ledningarna.

I förlängningen bör naturligvis alla mänskliga rättigheter skrivas om och terminologin förbättras. Alternativt verkar vi för en betydelseförskjutning av begrepp som människa, person, liv, född och domedagsmaskin.