Kort kommentar om ickeletal elchocksfotboja

Elchocksfotboja har lyfts upp som en lämplig åtgärd för att minska, stoppa och kanske döda vid överträdelse av kontaktförbud. Robotpartiet ställer sig positivt till förslaget om elchocksfotboja. Med anledning av de invändningar som förekommit vill vi påpeka ett par saker:

  • Grundlagen har aldrig varit ett hinder när viljan finns. Eftersom grundlagen anges som hinder utgår vi från att viljan finns.
  • Med SD:s bakgrund förstår vi att de inser att rostning av människor är en naturlig konnotation som man vill föregripa. Vi syftar då på deras bakgrund som ett parti för spisfjättrade kvinnor, inte att Sverigedemokraterna har rötter i sverigedemokrati.
  • Vi vill inte heller rosta någon. Rostning är en varsam tillagningsmetod där man bevarar en viss mängd fukt i slutprodukten och undviker förkolning. Vi vill avrätta alla med en rejäl stöt rakt in i benmjölet.
  • Elchocksfotbojan bör kompletteras med en motsvarande för kontaktförbudsobjektet för att dubblera motivationen för att domen upprätthålls. Vi kallar det Exlock™.
  • Det har aldrig varit tal om en ickeletal elchocksfotboja. Alla vet att det sluttande planet numera är ett lodrätt rör.