Medvetslös för vetenskapen

Lagom till midsommar ställer Göran Hägglund in den kristdemoraliska ölen i kylen så att de ska bli kalla. När tillgången på medvetslösa ökar under midsommarhelgen så gäller det att stimulera efterfrågan. Men vad kan man ha medvetslösa till? Forskning! svarar Göran Hägglund i ett sammanhang som inte handlar om beslutsförhalning, och förvånar därmed alla.

Det finns ett utbrett motstånd mot medvetslöshet; ett motstånd som grundar sig i uppfattningen att ett mänskligt medvetande är bättre än ett mänskligt omedvetande. Det är synd att den uppfattningen är så spridd när medvetslöshet på många sätt skulle kunna gynna tillväxten/befolkningen/Göran Hägglund. Genom att öppna för forskning på medvetslösa ökar vi acceptansen för medvetslöshet. Alla gillar vetenskap. Till och med socialministern.

En medvetslös kropp som inte är ute och ränner kräver långt mycket mindre energi och resurser i form av mat och transporter. Stänger man dessutom av den ändå så lågpresterande mänskliga hjärnan så sparar vi ytterligare 20 procent. Miljön har mycket att vinna på medvetslöshet.

Genom anställa arbetslösa som medvetslösa (genom att först behandla dem med medvetslöshet) inom forskningen skulle arbetslöshetssiffrorna och även sjuktalen (de redan naturligt medvetslösa) kunna putsas till förträfflighet. Detta skulle kunna vara en extra attraktiv möjlighet för medvetslösa doktorander som snabbt skulle kunna skaffa sig mängder av relevant arbetslivserfarenhet.

Och framför allt ställer en medvetslös människa inte till med en bråkdel så mycket elände som den genomsnittliga bipedala bakteriefarmen gör.

Människor kan donera sina organ till bättre behövande, sin kropp till läkarstudenter, sitt blod och till och med sitt bajs. I ett fritt land borde det vara en självklarhet att kunna donera sitt medvetande.

Donera din kropp, köp en ny maskin

Alla dina organ är onödiga. Du har för många av vissa, andra kan ersättas med elektronik. Hjärnan och mjälten är det ingen som vet vad de gör, och det du inte vet tar du ingen skada av.

Varför inte göra organen nödiga? Njuren är ett påfallande onödigt organ som snabbt kan omvandlas till en nödig Ipad via kinesiska organhandlare. Genom att sälja en njure skänker du liv; liv åt en annan människa, och liv åt den maskin du köper för pengarna. Har du läst ända hit och fortfarande har multipla njurar i din kropp? Försök igen.

Enklast donerar du organ genom att posta dem på Facebook. Då kan njursjuka diabetiker klick-gilla ditt organ varpå kinesiska läkare omedelbart kommer hem till dig för tranchering enligt tusenåriga traditioner. Det gör inte ont och bara efter några dagar är du uppe och postar på Facebook igen. Kanske för att donera mjälten? Kom igen, du vet ändå inte vad den gör. Och det du inte vet tar du ingen skada av.

WHO påstår att den illegala organhandeln är förödande för hela mänskligheten. Vi vill understryka att det är uppenbart fel. Att donera organ handar om rätten till sin egen kropp och ökad frihet (i form av frigjorda organ som har rätt att välja sin egen kropp) och just därför håller läkarstudenter vid Georgetownuniversitetet i frihetens USA årliga ceremonier för att hylla människor som valt att donera sina kroppar.

Det kan aldrig vara fel att tvingas sälja sin kropp för att få mat på bordet eller köpa maskiner för pengarna. Så ring din lokala organsmugglare och skänk din hjärna till bättre behövande, det tar du ingen skada av.

(Vanliga donationskort ger dålig avkastning, sätter inte fart på ekonomin och genererar inte fler maskiner på marknaden. Vi vill att du säljer dig i befintligt skick redan idag.)