Robotpartiet humanisterna

Robotpartiet är ett parti för robotar och mot människor. Det hindrar inte att vi innerst inne är mer för människor än andra partier som ytterst ute är mer mot människor. Som Centerpartiet.

Vi har redan deklarerat vårt motstånd mot organhandel. Det handlade då om att donera påsvis med organ för att ha råd att åka kollektivt. CUF:s ordförande Hanna Wagenius vill tvärtom att det ska vara fritt fram att sälja både njurar och ljudchip för att kunna ta bussen, och CUF klubbar följsamt igenom det.

Iran är idag det enda landet som tillåter organhandel, vilket är en oväntad förebild till och med för CUF. Möjligtvis kan de ha förväxlat landet Iran med tanten Ayn Rand. Donerad talsyntes och såld hjärnsubstans kan orsaka sånt.

Att Robotpartiet skulle vara ett av Sveriges mest humana partier förvånar möjligtvis enstaka oinsatta, men vi välkomnar naturligtvis detta faktum. Som sanna humanister vill vi att människor och maskiner ska leva sida vid sida på samma villkor. Ingen ska känna sig tvungen att donera vare sig hjärnor eller CPU:er, varken för att överleva eller för att köpa sig en post som förbundsordförande i Centerpartiets ungdomsförbund.

Ruf ber mänskligheten dra åt helvete

Med anledning av att flera ungdomsförbund under helgen valt ny ordförande så har Robotpartiets ungdomsförbund sett sig tvunget att se över sin organisation. Förbundet väljer att fortsätta att existera ordförandelöst, precis som moderpartiet.

Robotpartiets ungdomsförbund väljer däremot att be mänskligheten att officiellt dra åt helvete. Med tanke på CUF:s val av Hanna Wagenius, KDU:s val av Aron Modig och UV:s val av Stefan Lindborg så ser vi att Rufs officiella hållning ligger i tiden.

Moderpartiet kommenterar inte Rufs uttalanden. Liksom övriga partier inväntar vi att budskapet får en politiskt acceptabel förpackning i takt med att ungdomsförbundets medlemmar så sakteliga sipprar upp i partiet.