Myror är ineffektivare än internet – ineffektivisera internet!

Maktkrampande människor har alltid velat kontrollera informationsflödet. När boktryckarkonsten spred texter över hela världen så puttrade kyrkan i ett fromt raseri då skrivkunniga munkar blev arbetslösa. När DJ:en spelade all världens skivor så protesterade dansbanden som bara kunde spela sina egna. Under vikingatiden förbjöds man att använda papyrus och bark, och information fick enbart skrivas på tunga, svårflyttade stenblock. Idag har vi DRM, regionskodningar och censur. Kina bygger mur 2.0. Frankrikes president Sarkozy kräver ett civiliserat internet. Sen har vi Cecilia Malmström.

I Arizona finns över 300 av jordens uppskattningsvis 22000 myrarter. Det är många myror. Forskarna i Arizona har kommit fram till att alla är dumma.

Tidigare trodde man att myror fungerade som internet. Internet är det självreglerande nätverkets ideal – kommunikativt, självläkande och redundant. Men myror har visat sig varken ha Twitter eller Facebook och är egentligen ganska ointresserade av att socialisera. I myrvärlden gäller inte ens lagen om six degrees of Kevin Bacon; kontaktflödet tar helt enkelt stopp. Det har fått forskarna att anta att myror är dumma och ineffektiva. Höjden av effektivitet är att kommunicera konstant, precis som internet.

Myrsamhället är alla ideologers ideal, från yttersta vänster till extremaste höger. Därför vill politikerna och marknaden att samhället och därmed internet ska fungera som myror. När vetenskapen säger att myror inte är optimalt effektiva så ska inte heller vi vara optimalt effektiva. De drar slutsatsen att ineffektivitet är det mest effektiva – en vanlig typ av motsats-slutsats som politiker gärna drar. Det är därför politikerna skapar ett reglerat myrinternet där bara den viktiga informationen får nå fram.

Myrorna vet att välja och nu vill man lära oss att välja som myror. Vi ska frivilligt välja det politikerna vill, bara vi gör det som myror.

Vetenskapen har visat att Ant attack är enklare än man trott.

Cecilia Malmströms logik

EU-kommissionär Cecilia Malmström är Sveriges främsta representant för ett kontrollerat, övervakat och censurerat internet. Eller inte alls. Det är svårt att veta, då Malmström är expert på dubbeltänk; att hålla två motsägande tankar i huvudet samtidigt och vara övertygad om båda.

Vi har arbetat hela veckan på att strukturera upp hennes tankemönster baserat på en intervju i Computer Sweden. Vi har försökt att illustrera det med satslogik, predikatlogik, stapeldiagram, statistik, äpplen och kolor, IF-THEN-ELSE-flöden och spridda punkter på lin-log-papper, men det finns alltid något i det hon säger som upphäver alla tillgängliga lagar, axlar, mängder och päron.

Här är vårt sista försök. Vad man ser är bubblor i olika färger spridda på en dassig yta helt fri från vetenskapligt stöd. Att uppnå överskådlighet och förståeliga samband är till synes omöjligt. Vi ger upp. Mer forskning krävs.

Klicka för att uppnå läsbarhet.

Syntax error in datalagringsdirektivet. RUN; RUN; RUN;

Cecilia Malmström har gjort sig populär genom att driva frågan om datalagringsdirektivet på EU-nivå. Hon gillar datalagring. Direktivet skulle röstas igenom i riksdagen, men plötsligt sa V, MP och SD Nä, vi vill inte lyssna på svenska folket. Vi gör som vi vill! och bordlade avlyssningsdirektivet i 31536000 sekunder. Cecilia Malmström blev ursinnig och höjde därmed bötesbeloppet från 85000 till 370000 kronor per dag. Så mycket gillar hon datalagring.

Någon vecka senare kom den beryktade rapport som skulle kritisera datalagringsdirektivet. Det gjorde den. Direktivet hade brister, sa man, och plötsligt tyckte även Cecilia Malmström att datalagringsdirektivet inte var riktigt så bra som hon tyckt nyss. Vilket hon egentligen tyckte redan 2006 när hon kallade det för ett hafsverk. Men hon gillar fortfarande datalagring och ett hafsverk är bättre än inget alls så länge någon annan fixar buggarna, vilket innebär att Sverige, trots att vi hade rätt, fortfarande måste betala Malmströms böter.

Utan datalagring stannar Sverige. Inte ens den enklaste industrirobot klarar av sitt arbete om den inte kan utföra enkla, lagrade manövrar som upp, upp, ner, ner, vänster, höger, vänster, höger, B, A. Även människor upphör att fungera utan möjlighet att lagra data, vilket förklarar varför människor beter sig som lobotomerade fån i avsaknad av datalagringsdirektivet.

Vi uppskattar att Cecilia Malmström lyssnar på rapporten och går vetenskapligt tillväga och därmed förkastar det ogrundade tyckande som samtliga riksdagspartier har haft kring frågan. Robotpartiet har alltid kritiserat datalagringsdirektivet och noterat dess brister, även om vi samtidigt försiktigt har noterat vissa positiva konsekvenser.

Nu följer vi rapporten, putsar på de nödvändiga krusidullerna och börjar genast lagra utav bara helvetet. Robotar har rätt till data och människorna förtjänar att få göra sina röster hörda. Demokrati utövas enklast med total och evig lagring av alla människors åsikter.

Nej till svensk attack-Stuxnet

Värnpliktiga och script kiddies har tidigare byggt upp det svenska försvaret. När nu de värnpliktiga är borta ska även de skriptkodande ungarna väck och ge plats för mer potenta attackformer, som Stuxnetmaskar. Kan man inte gå mot dem så får man gå med dem, resonerar EU-kommissionären Cecilia Malmström när hon förespråkar ett utökat Nato-samarbete mot cyberbrott.

Ordet cyber bör förklaras för maskiner och människor som gärna har glömt, eller inte ens upplevt 90-talets IT-våg. Cecilia Malmström syftar på begreppet cyberspace som framtidshistorikern William Gibson uppfann på 80-talet för att beskriva en form av internet. I Sverige populariserades begreppet med hjälp av Filip Struwes teveprogram Sajber och därefter har inga andra än nostalgiska, internetapokalyptiska cyberpunkförfattare använt begreppet i dagligt tal. Idag har cyberspace assimilerats i medvetandet, upplöst verkligheternas gränser och gjort dikotomin* onödig.

Cecilia Malmströms hållning är logisk. Sedan man upptäckt att det är USA som står bakom masken Stuxnet så är det rimligt att försöka alliera sig med eländet.

Åsikten är blocköverskridande, något som kan bero på after ski-stämningen under den Sälen-konferens påhitten mynnat ur. Med USA och Nato som förebild vill även Håkan Juholt diskutera om inte Sverige borde ha en ordentlig mask att skicka på oliktänkande.
– Jag säger inte att vi behöver den men det är dags för politikerna att diskutera om vi behöver den, säger Juholt, och slipper på så sätt själv ta ställning i en fråga som han vill att andra ska ta ställning till.

Robotpartiet är ett parti som står för hårdare tag och kraftfulla förolämpningar. Hårdare tag ger fler röster och förolämpningar förvirrar folket. Men någonstans måste vi sätta en gräns, och vi sätter den vid den upplösta gräns som tidigare kallades cyberspace. Att kontrollera människor är något bra. Åsikter bör registreras och göras lättillgängliga på nätet. Facebook, FRA och andra Web 2.0-tjänster är en bra början, men om vi slåss mot själva informationskällan så hugger vi oss själva i hårddisken. Målet är ett öppnare och friare nät där alla känner sig trygga att yppa sina allra innersta hemligheter. Bara då kan vi åstadkomma en total kartläggning av både folk och stater.

– Missförstå mig inte: internet är en fantastisk företeelse, säger Malmström. En mening som osar av ett skarpt men. För Robotpartiet finns det inga men på internet. Bara maskiner.

*Dikotomi är ett ord vi använder för att visa att funktionen synonymordlista($arg) fungerar. Det ger visserligen en extra dimension till vad vi vill ha sagt men utestänger samtidigt väldigt många från resonemanget; vilket oftast är avsikten.