”Grejen med maskiner är att de är så förbannat korruptionsfria.”

Peter ”You owe me big time” Norman är finansmarknadsminister och misstänkt för att gå LRF:s ärenden. Trots att alla hatar landsbygden övertygade han regeringen att ge 36 miljarder till dem helt i onödan. Sen sms:sade han sin favoritlobbyist och celldelningskollega på LRF och berättade hur mycket hon var skyldig.

Carl Bildt mediaslank nyligen undan ännu en korruptionsanklagelse i raden[1][2][3][4][5] när en ex-minister från Georgien berättade om hur Bildts egna PR-byrå Kreab anlitades för att bättra på Georgiens rykte. Samtidigt drog vår utrikesminister hem Sveriges Georgienambassadör på grund av obekväma knyst om valfusk.

200 av våra riksdagsledamöter har gått från politiska uppdrag till lobbyjobb. Bland övriga politiska tjänstemän är det ”svängdörrar mellan politik och PR-bolag”. Eftersom genvägar in i demokratiska processer är högvaluta. Eftersom politik och reklam är samma sak. Eftersom politiker är väldigt duktiga på att sälja tvättmedel.

Det här får en av två självklara konsekvenser:

  • Varje cpu som vi får in i riksdagen kommer att monteras ner i komponenter och raderas vid uppdragets slut. Då skiljer vi mellan politiska sakfrågor och PR, och vi förblir Sveriges enda korruptionsfria parti.*
  • Förlorar vi nästa val så planerar vi att tappa tron på den demokratiska vägen till världsherravälde. PR-byråer som vill ha hjälp med att få upp domedagsmaskiner, vetenskap och en hållbar mänsklighet på dagordningen får gärna höra av sig på mailadressen nedan.

* Det här är något alla partier borde ha i sin stadgar. Tydligen är demokratisk insyn i de politiska processerna mindre värd än politikers ovilja att lobotomeras.

Vänj er vid att Carl Bildt lyssnar på er

Det är alltid roligt att se Fredrick Federley wallraffa som integritetsförespråkare. Som centerpartist är han trovärdig som motståndare till statlig övervakning, trots att han motbevisat det i två riksdagsomröstningar. Som centerpartist är han däremot inte alls trovärdig som motståndare till privat övervakning. Något som borde vara två sidor av samma 3.5″-disk.

Information som människor frivilligt lämnar ifrån sig i utbyte mot varor och tjänster är ju en naturlig del av en marknadsekonomi. Människans liberala rätt till sin egen kropp kan ju inte ta slut vid hjärnbarken. Innehållet är också en handelsvara. Statlig övervakning, däremot:

– En viktig mänsklig egenskap är förmågan att vänja sig och anpassa sig, skriver debattörerna i Federleys artikel. Men folk har ingen aning om i vilken omfattning staten övervakar dem. Hur ska de då kunna anpassa sig? Carl Bildt använder till och med okunskapen som ett argument för att yttrandefriheten inte är hotad. Folk törs säga vad som helst när de inte vet att Bildt lyssnar, och det tycker Bildt är praktiskt*. Men vi går miste om tillvänjningen och anpassningen.

Vi har vant oss vid den privata övervakningen eftersom den sker öppet och ger oss fördelar. Men statlig övervakning, i den mån vi känner till den, ses fortfarande som ett hot. Hemlighetsfufferiet har gjort tillvänjning omöjlig.

Öppna den statliga övervakningen på samma sätt som den privata: Berätta om informationen vi hämtar. Låt kvällstidningarna få de snaskigaste uppgifterna. Ge dem direkttillgång till Persbrandts buggade knarktelefon och låt journalisterna slippa svårkontrollerade andrahandsuppgifter. Bättra på grannskvallret genom att länka till ljud-, bild- och mejlströmmar direkt från Eniros och Hittas adressidor. Vi får ta del av fördelarna och vänjer oss samtidigt vid ett övervakat, bättre och roligare samhälle.

Att gilla läget hör till människans natur. Annars hade inte det historiska förhållandet mellan mängden skitliv och antalet revolutioner sett ut dom det gör. Mjuka in övervakningen, men gör det tydligt. Då ska vi se att alla snart är så anpassade att ingen bryr sig.

* Det här är en förklaring till Carl Bildts image: Ingen kan få för sig att Carl Bildt någonsin lyssnat på någon.

Carl Bildts internetkommission reder ut vår skeva frihetsuppfattning

När internets frihet står på spel utser man Carl Bildt som dess skyddshelgon och kommissionsledare. Det har på senare år gått inflation i frihet, på samma sätt som det har gått inflation i mänskliga rättigheter*. Ingen vill ha frihet. Eller mänskliga rättigheter. Därför måste vi skydda internet från onödiga friheter och mänskligheter.

Tankesmedjorna Chatham house och CIGI har samlat FRA-förespråkare, NSA-uppmuntrare och andra frihetskämpar i Global Commission on Internet Governance för att under två år bland annat arbeta för enhancing governance legitimacy. Det vill säga få folk att gilla hur internet kontrolleras. Eller: Få folk att lita på internet trots att allt måste övervakas. Eller: Få folk att lita på internet tack vare att allt övervakas. Eller: Få folk att fatta att allt är Edward Snowdens fel och att friheten var jättefri innan han ställde till det.

Som försvarare av FRA och allmänt svettig i Thomas Bodströms skjorta när det kommer till NSA är Carl Bildt den perfekte representanten för ett frihetssäkrat internet. Ingen har varit så fördömande som Carl Bildt av internetövervakning i totalitära länder. Ingen har talat sig så varm som Carl Bildt för internetövervakning i demokratiska länder.

Så här är det: För att underlätta demokratiskapande diskussioner behöver internet vara fritt i odemokratiska länder. Internet behöver däremot inte vara fritt i demokratiska länder; där är ju allt redan bra. Att kämpa för frihet kräver både tid och resurser som vi kan lägga på viktigare saker, som domedagsvapen och Matlandet Sverige. Dessutom anser många att ju mer demokratisk en stat är desto mer måste dess medborgare övervakas för att bevara demokratin.

I Sverige har vi fortfarande något lösare övervakningstyglar eftersom vi lever i en demokratisträvande monarki. Är du utan en sputnik i stjärten just nu så kan du tacka kungen för det.

Robotpartiet välkomnar den Carl Bildt-ledda, fria (som i åsikter) och oberoende (som i Maxburgare) internetkommissionen. Tack för att ni styr upp den skenande friheten och kvalmiga mänskligheten som så många märkt att internet lider av.

* Enligt Paulina Neuding och Svenskt näringsliv.

FRA är frihet och litegrann som kungen

Carl Bildt har lägst trovärdighet av alla enligt en undersökning beställd av Robotpartiet. Därmed rankas han som mindre trovärdig än Tricky Dick Nixon, Sofia ”#stuffmoderaternadid” Arkelsten, jungfru Maria och kodraden $output=($input?false:true).
Varför låter mänskligheten Carl Bildt föra FRA:s talan?

Allt Carl Bildt säger är förstås sant, oavsett vilken trovärdighet han besitter. Framför allt är det sant att FRA är frihet.

Till skillnad från Ryssland, Saudiarabien och Kina kan vi ta del av hela internet. Tack vare FRA:s väl reglerade men samtidigt obegränsade övervakningsmöjligheter så slipper internetanvändarna att utsättas för den censur som ovanstående länder tycker så mycket om. Sverige har förstått att det är mycket bättre att se vad ni gör än att hindra er från att göra det ni ändå kommer att göra när staten inte ser. FRA är en frihetsförmöjligare.

Tack vare FRA skapar vi ”viss beundran” utomlands. Som debattör vet Carl Bildt att utomlands alltid är gröngräsbättre och friare, men inte när det kommer till övervakning av den egna befolkningen. Då är inget friare, bättre reglerat och mer genomtänkt än vårt svenska FRA. Därför är FRA inte bara frihet, utan också något att vara stolt över. Lite som Carl XVI Gustaf för en monarkist.

I jämförelse med NSA (som FRA lyder under) så är FRA oerhört fritt. I jämförelse med Stasi så är FRA kolossalt fritt. I jämförelse med Kina som utgör nästan en femtedel av jordens befolkning är FRA-kontrollerade Sverige så fritt att det spritter i synapserna. Att ett så litet land som Sverige kan vara så mycket friare än ett så stort land som Kina har vi FRA att tacka för.

Nu önskar vi att Carl Bildt hade valt ett annat ord än frihet när han gav sig in bland debattsidorna för att ta sig an FRA-frågan. Det är alltid enklare om man väljer ord som betyder det man menar innan man använder dem.

Tobias Billström – årets robot

I första hand tankesmedjar vi oss fram till vad våra väljare bör tycka. I andra hand lyssnar vi på våra väljare. I detta populistiska tilltag att instifta ett pris till robotikens och dess anhängares ära har vi sett oss nödgade att främst ta hänsyn till våra väljare. Utmärkelsen Årets Robot 2011 tilldelas alltså migrationsminister Tobias Billström:

… för det talrika blottandet av upprepandets förnyelse i det förklädda med mekanikens mänskliga och empatiskt likgiltiga sinnets avgrunder.

Tobias Billström har gett ömmande skäl en objektiv mening, retat upp människokramarorganisationen Amnesty, visat att goto-satsen inte nödvändigtvis leder till spagettikod, tagit ”icke svara på frågor”-kulturens Denial of Service till politiken, och kanske framför allt avslöjats som roboten Sonny från I, Robot.

Vi har överseende med migrationsministerns logiska brister, men vill att priset ska ses som något uppmuntrande, uppfriskande, utvisande och we shall overcome-uppmanande. Till Tobias Billström version 2012 önskar vi: Bättre logik nästa gång!

Robotpartiets tröstpris, Årets Kulram, går till utrikesminister Carl Bildt för sin enastående förmåga att undvika inputdata. Vi tackar @avadeaux för nomineringen.

Tobias Billström, som riksdagen ser honom.

En klusterbombad mänsklighet

Worms, klusterbomb

Klusterbomb från 1995. Alla bomber tillverkade efter 1980 bör tillåtas, enligt Carl Bildt.

Modern politik går ut på omvänd psykologi: problem motverkar man genom att gå problemen till mötes. Tidigare har man arbetat med vargar, valar, kärnkraft, städhjälp och hovmästare. Men när är det dags för mänskligheten? Mänskligheten kräver tillväxt, och för att bli större måste mänskligheten bli mindre. Alltså skenbart mindre.

Ett effektivt sätt att minska på mänskligheten är klusterbomber. En klusterbomb är en liten manick som sprängs två gånger: en gång när den når eller närmar sig marken, och en gång till när de utspridda fragmenten kastats iväg en bit. Tanken är att det ska göra lite ont på många ställen istället för mycket ont på ett ställe, ungefär som en spikmatta. Det är ett effektivt vapen mot stora grupper fiender med låg hälsa och lite pansar, såsom goblins och skolklasser.

Vissa fredskramande organisationer och länder gillar inte kriget mot goblins och skolklasser utan vill förbjuda klusterbomber. Däribland Norge (den sista humaniststaten) som anklagar Sverige för att försvaga de internationella regelverken. Vad Norge inte förstår är att Sverige arbetar med omvänd psykologi.

Förbjuder man klusterbomber så kommer klusterbombare som USA att fortsätta att bomba med kluster. Om man däremot släpper klusterbombandet fritt, som utrikesminister Carl Bildt förespråkar, så fälls färre klusterbomber, människorna blir fler och mänskligheten kommer att frodas.

Robotpartiet gillar både människor och omvänd psykologi. Därför ställer vi oss enhälligt bakom Carl Bildts proklusterpolitik. Bomba på, för mänskligheten!

Lundin Oil Logic

Det här är en etta: 1

Det här är en nolla: 0

Det här är en robot fylld av ettor och nollor:

Om man frågar roboten om han har borrat efter olja i Etiopien så svarar han antingen 1 eller 0. Om man frågar Carl Bildt om han har borrat olja i Etiopien så svarar han 0,5. Kanske svarar han Vietnam, kanske svarar han Kongo Brazzaville. Oftast svarar han 0, men genom att då och då svara nästan 1 så kan vi inte heller lita på nollan.

Att vara decimal är vackert på många sätt; Robotpartiet förespråkar metersystemet inom samtliga mätbara områden. Men aldrig när man arbetar med logik. Vissa system kan implementera -1, andra kallar sig fuzzy, men i slutänden handlar det ändå om att en maskin ger svar på tal. Det gör inte Carl Bildt.

Ersätt utrikesminister Carl Bildt med en maskin redan idag. Med en obeslutsamhet som Bildts får vi aldrig någon olja ur Etiopien.

Vi räknar på Twitter

Twitter. Storbritanniens premiärminister David Cameron vill stoppa det. Utrikesminister Carl Bildt protesterar eftersom han inte skulle existera utan det. Var är det egentligen med Twitter som gör det så kraftfullt att det kan leda till upplopp, regimskiften och förargade ministrar?

Låt oss följa ett Twitter-meddelande (tweet) och se hur det fortplantar till en sån grad att upplopp startar och hårddiskar havererar. Exemplet gör inga anspråk på att vara komplett, korrekt, uppdaterat eller kunna tillämpas när du vill starta dina egna upplopp.

Det börjar med en enkel tweet.

EvilNinja Thug Gordon
Jag har rätt till min åsikt.
1 minute ago

Tweeten hamnar i din feed (på Twitters server) och cachas genast av din Twitter-klient.

+2 (2 kopior)

Sidor som speglar sociala nätverk som Topsy, Feedcrawler Boom Yeah och en bunt andra indexerar din tweet.

+5 (7 kopior)

Dina (säg) hundra Twitter-följares Twitter-klienter registrerar din tweet och cachar den.

+100 (107 kopior)

Tjugofem av följarna läser faktiskt din tweet och lagrar en kopia i hjärnan.

+25 (132 kopior)

Tio av dina followers uppskattar din tweet och retweetar den, vilken dyker upp i deras vardera hundra följares flöden och cachas. Kanske läser även 25 % av dessa RT:n (men ingen tycker att det är tillräckligt kul för att retweetas.)

FanBoy1 – 10 Bröderna Gordon
RT @EvilNinja Jag har rätt till min åsikt.
1 minute ago

+10 (142 kopior)
+1000 (1142 kopior)
+250 (1392 kopior)

Fanboy1 uppskattar din tweet så mycket att han skriver ut den och tejpar upp på kylskåpet i personalmatsalen. 40 personer läser den första dagen.

+40 (1432 kopior)

Med den höga personalomsättningen på helpdeskavdelningen så kommer minst en ny person att läsa texten varje dag tills Fanboy1:s åsiktsinverterade chef sliter ner lappen när han kommer ut för att räkna fikakassan nästa fredag.

+1*5 dagar = 5 (1437 kopior)

Någon skapar en bloggpost och länkar och citerar din tweet.

+1 (1438 kopior)

Av någon outgrundlig anledning var bloggaren Blondinbella. 300000 läsare och lika många cachningar.

+300000 cachar + 300000 hjärnor = 600000 (601438 kopior)

Din tweet var det sista som behövdes för att pseudonymen AnonymousNotPirateGreg skulle kunna sammanställa torrenten SocialNetworkActivityCollectionV8.08 och lägga upp på The pirate bay. 9000 leechare dyker genast upp för att ta del av 12,4 TB samlad information från olika sociala nätverk.

+9000 (610438 kopior)

Ett vilt Google hoppar in och indexerar din tweet …

+1 (610439 kopior)

… och speglar upp den på en miljon servrar så att alla över hela världen ska kunna hitta din tweet så snabbt som möjligt.

+1000000 (1610439 kopior)

Och gör likadant med de där fem speglingssidorna, retweetarna, The pirate bay och Blondinbella ovan.

+8000000 (9610439 kopior)

I slutänden har din tweet kopierat upp sig nästan 10 miljoner gånger. I exemplet innebär det 280 miljoner bytes, alltså bortåt 267 MB – för ett enda tweet. Det är det här som David Cameron vill stoppa. Det är det här som gör att Carl Bildt twittrar. Det är det här som är internet.

Osama borde ha teleporterats till Mars

Dödsstraffet har fört en tynande tillvaro i västvärlden. Det har å ena sidan inneburit färre döda av dödsstraffsrelaterade orsaker, men också burit konsekvensen att det inte har förts någon större forskning kring effektiva avrättningsmetoder. Det här har lett till onödigt lidande för de dödsdömda som inte har fått ta del av moderna framsteg i effektivt dödsdödande.

Men dödsstraffets framtid är ljus. I skuggan av Osama Bin Ladens död erfar vi att samtliga våra ledande politiker föredrar dödstraff. ”Det är viktigt att han är borta” säger Reinfeldt, ”Det är alldeles utmärkt att han är borta.” kontrar Juholt, och ”en värld utan Osama Bin Laden och det hat han predikade och uppmuntrade är en bättre värld” triumferar Bildt.

Alla ville se Osama Bin Laden död. Alla vill återinföra dödsstraffet. Hämnd är skönt.

Robotpartiet har länge gått på Johan Linanders linje: det går inte att skilja på brott och brott och därför bör alla straffas lika. Tidigare har vi förespråkat teleportation av brottslingen och allt inom tre kilometers radie till Mars, men dödsstraff kan gå lika bra. Det är snabbt, enkelt och råvaran stannar kvar på jorden. Dessutom leder teleportation ändå många gånger till döden. Dels för att Mars ännu inte är korrekt terraformad, dels för att teleportationstekniken är i sin vagga och knappt klarar av att skicka simpla fotoner. Att bryta ner människor i fotoner är både långsökt och smärtsamt.

Men det finns ett problem med dödsstraff. I människor finns information. Om vi dödsdödar människor som är fyllda av information så försvinner informationen. Osama Bin Laden hade kunnat bli vår nästa Scheherazade som berättar 1001 perverterade sagor för en nyfiken omvärld. Information borde vara viktigare och alldeles utmärktare än hämnd. Uttryckt på mänskligt vis: information är skönare.

Teleporterade människor på Mars kan fortfarande berätta sagor. Vi fortsätter alltså att förespråka teleportation framför dödsstraff, åtminstone tills vi lärt oss ladda upp hjärnor på Molnet.

Sverige som lekplats för utomjordingar

Utrikesminister Carl Bildt och migrationsminister Tobias Billström hatar, enligt Wikileaks, invandrare. Ministrarna vill vara representativa för skattebetalarna som också hatar invandrare. Att hata invandrare anses vara bra för Sverige.

Om det verkligen är så att Tobias Billström hatar invandrare vill han inte svara på eftersom han bara kommenterar första- och andrapartkällor. Alltså inte tredje part. Där går gränsen. Kanske kan han kommentera fjärdepartskällor. Klart är dock att Tobias Billström aldrig kommer att kommentera tredjepartskällor. Robotpartiet erkänner villigt att vi inte längre är på det klara med vad en tredjepartskälla egentligen är.

Jimmie Åkesson myser och blir alldeles varm i kroppen. Detta gör hans infraröda profil tydligare och kan innebära problem när predatormonster från yttre rymden besöker jorden för att stävja den inavel som verklighetens folk lider av. Efter avskjutningen kommer predatorerna att plantera in invandrare i Sverige. Alla blir nöjda, utom den minoritet som helst ser att man skjuter av hela Sveriges befolkning, utan inplantering, så att Sverige kan bli en lekplats för rovdjur från yttre rymden.

Oavsett hur yttre rymdens politik artar sig så ligger Jimmie Åkessons IR-profil honom i fatet och borde bäddas in i lera. Fråga Californiens guvernör Arnold om varför.

Vi robotpartister är avundsjuka på de mer mänskliga politikernas förmåga att se skillnad på olika sorters människor. Bipedala proteinklumpar man gillar ställs mot bipedala proteinklumpar man inte gillar, helt baserat på geometriska avvikelser och vilket ljus kropparna avstöter. Vi misstänker att det här inte går helt vetenskapligt till. Vi gillar logik.

Men samtidigt som våra politiker motverkar integrationen av invandrare, så arbetar de för en skenintegration av robotar. Att politiker önskat uppträda fläckfritt robotskt har vi märkt sen Turings tid, men maken till stelt uppträdande har vi inte sett sedan 80-talets arrested robot-danser, eller sedan Bosse Ringholm var finansminister.

Tobias Billström (fil. mag.) som Mr Goto 10:

Regina Kevius (civ. ing.) som Mrs Goto 10:

Ett tips till våra politiker: Ska ni leka robotar så sikta lite högre. Mycket har hänt inom robotiken de senaste åren. Snart är alla politiker robotar och då behöver ni inte leka alls.

Tack till vår ständige korrespondent Evert Brahms för Billström.