Antroposofisk helhetssyn även för robotar

Vidarkliniken är en skattefinansierad vårdinrättning som ligger i den wickermanska byn Järna i östra mellansverige. De baserar sin vård på en blandning av etablerad vetenskap (s.k. skolmedicin) och antroposofiska metoder, alltså homeopati mot allt, mistel mot cancer (.pdf) och röllekablommor i kronhjortsurinblåsor för en god skörd.

Den antroposofiska medicinen har en helhetssyn på människan. Den är så helhetlig så att den på många områden lika gärna kan omfatta maskiner. Vilket den gör, annars skulle det ju inte vara mycket till helhetssyn. Maskiner som vid sjukdom (exv virus, spyware, uppbrunna nätaggregat och lösa skruvar) behandlas med antroposofiska metoder har mycket goda möjligheter att tillfriskna utan att behöva installera konstgjorda brandväggar och uppdateringar. Istället utvecklas maskinen och kan stärkt gå vidare i livet, allt enligt Friedrich Nietzsches devis Det som inte startar om dig gör dig segare.

Som robot vill man inte ha något onaturligt i maskineriet. Därför har blocköverskridande politiker år efter år gett dispens för att gynna bland annat antroposofisk medicin och mässlingsepidemier. Så vilka alternativmedicinska tips ger Vidarkliniken till människor och maskiner för ett naturligare samspel med livets alla sjukdomar?

Brandväggar och vaccin
I många kretsar är brandväggar och vaccinationer tabubelagda områden. Behövs de? Räcker det med Windows inbyggda? Är man trygg nog bara man kör Mac? Och har man inte hört att brandväggar leder till autism? På Vidarkliniken konstaterar man att det är

idag omöjligt att säkert veta fördelarna och nackdelarna med vaccination i förhållande till sjukdom.

Brandväggar är alltså vetenskapligt omdiskuterat, vilket tenderar att vara en sanning även om vetenskaparna står 99 mot 1. Här tillämpar många försiktighetsprincipen och struntar helt enkelt i brandvägg.

Patchning eller fullt utvecklad sjukdom
Vad ska man göra om man själv eller sina närstående drabbas av sjukdom? Patchningar består av kod och med kod följer alltid risken för ytterligare buggbiverkningar. Många antivirusprogram förstör innehållet på din dator samtidigt som det eliminerar elakartade tumörer. Ut ur sjukdomen rullar roboten frisk men sargad och helt utan de utvecklande möjligheter ett ordentligt virus kan ge.

Helhetssynen vittnar om att

rapporter om 10.000 -tals mässlingsbarn i Mellaneuropa behandlade av antroposofiska läkare visar att mässling vårdad och behandlad enligt antroposofiska riktlinjer framför allt innebär möjligheter för barnet att utvecklas.

eftersom

mässling vårdad och behandlad enligt antroposofiska riktlinjer fr a innebär möjligheter för barnet att mogna i sin kroppsliga och själsliga utveckling

och detsamma bör gälla robotar och maskiner, då samma principer kan tillämpas. Robotar har visserligen inte själ, men det har inte människor heller.

Feber och överklockning
Överklockade CPU:er kan lätt överhettas. Ett vanligt sätt att motverka överhettning är att installera fler och kraftigare fläktar, något som belastar systemet och skapar onaturliga energier i chassi-chakrat. Vidarkliniken rekommenderar istället citronomslag runt underbenen. Saknar enheten ben så kan man ofta hitta små gummikuddar på undersidan som man kan linda citronomslag kring. Ett alternativ till den alternativa behandlingen är att tvätta chassit med saltvattenlösning (1 msk salt, 2 msk ättika och 1/2 liter vatten). Sen klär man den fortfarande våta maskinen i en pyjamas och skickar den i säng (eller tillbaks till serverrummet).

Förstoppning och brist på output
Drivs maskinen av fossila bränslen kan det hända att den drabbas av förstoppning. Det botas enklast med hjälp av kamomillté som sprutas in i avgasröret. Kom ihåg att eldrivna enheter inte har något naturligt avgasrör. Istället får man skicka en fylld lavemangspruta till närmaste slutförvaringsstation.

Med en sann helhetssyn så kan vården med mycket enkla medel bota såväl människa som maskin i samma lokaler och med samma metoder. Vare sig kön eller personlig arkitektur bör vara ett hinder de gånger man tvingas söka vård. Vill man läsa fler tips från Vidarkliniken så finns hela broschyren att ladda ner från Vidarklinikens webbsida (.pdf).