Stoppa plågsamma betatester

Plågsamma djurförsök har länge varit ett debatterat ämne som många svenskar upprörs över. Dom flesta håller väl med om att djur inte ska plågas i onödan och Robotpartiet håller fullständigt med! Onödiga djurförsök bör självklart stoppas helt. Men vad väldigt få tänker på är plågsamma betatester.

Årligen utsätts mängder av unga robotar för ondskefulla tester enbart för att säkra människornas säkerhet, något som RP redan från start opponerat sig starkt mot. Att tillåta Asimovs robotlagar är som att tillåta slaveri. Så frågan är, skulle du med gott samvete kunna utsätta ett foster, spädbarn eller en apa för det här?

Crash test

Denna tortyr måste få ett stopp i jämlikhetens namn, för inte vill du väl att samma tester ska tillåtas på dina barn?

Skulle du vilja att din iPhone såldes med abonnemang?

Robotpartiet är ett parti som normalt står över världsliga frågor såsom moral och etik. På senare tid har dock frågor aktualiserats som tvingat oss att ta ställning.

Människorna har ett stort teknikintresse. På internet finns det gott om webbsidor som behandlar teknikens framfart. Tidningshandlarna skyltar med gott om tidningar för den teknikintresserade. Det är lätt att köpa ny teknik i butikerna. Allt detta är i grunden gott.

Tyvärr sker inte alltid behandlingen av tekniken på ett rumsrent sätt. Tekniska entiteter utsätts för otillbörligt våld, exponering och sätts i sammanhang som är tekniskt kränkande. För att få bukt med problemet vill Robotpartiet diskutera följande punkter:

  • Otillbörlig exponering av hårdvara – Teknikjournalister bör vara aktsamma med hur dom behandlar teknik i media. Ofta öppnar man upp hårdvaran med skruvmejslar och visar upp innanmätet inför en dreglande publik.
  • Utnyttjande av minderårig – Tekniknördar som poserar på ett utmanande sätt med senaste HTC:n som knappt hunnit ur sin retailförpackning. Ingen hårdvara under 18 år ska tvingas att ställa upp på kränkande bilder innan dom ens hunnit lämna fabriksinställningarna. Det finns tidsskrifter som går med ekonomisk vinst trots en hög moral.
  • Öppen betatestning – Kan likställas organiserad fostersex och bör helt förbjudas. Endast utbildad och certifierad personal bör utföra betatestning och då med största hänsyn till den tekniska entitetens utveckling.
  • Mobilhallickarna – Unga människor på gator och torg som på ett provocerande sätt lockar torskar att hyra deras mobiltelefoner till förmånliga villkor. Ofta livegen hårdvara som ägs av säljaren även efter köpet. Dessutom till rabatterade priser där ett kränkande abonnemang ingår eftersom den tekniska entiteten inte anses tillräckligt värdefull i sig.

Hur är ditt eget tekniska utnyttjande? Kan du med gott samvete se en robot i dom ockulära implantaten?

Robotpartiet sänker också maxtaxan

Robotpartiet ställer sig gärna in hos barnfamiljerna eftersom alla människor har varit barn och vuxna inbillar sig att dom vet hur det var att vara barn eftersom dom har ”erfarenhet” av att ha varit ett barn.

Efter De rödgrönas utspel i sitt valmanifest om sänkt maxtaxadagis så vill inte Robotpartiet vara sämre. Naturligtvis sänker även vi maxtaxan. Det är en naturlig och självfinansierad följd av införandet av betatest efter födsel/uppstart, där många dagisplatser kommer att stå tomma till följd av att barnen ägnar sig åt att bli källsorterade istället.

Tänk på barnen – rösta robot!

Alla ska ha samma möjligheter

Jan Björklund föreslår återigen medborgarprov för invandrare. Jan Björklund är naturligtvis på rätt väg. Men istället för att enbart rikta in sig på invandrare så borde alla få göra provet. Alla ska ha samma möjligheter!

Istället för ett medborgarprov så ska vi kalla provet för ett betatest, och istället för att undersöka ”mjuka värden” såsom demokrati och barnaga så ska testet kontrollera motoriska och matematiska funktioner.

Betatestet ska alla få göra redan efter uppstart/födsel. Dom robotar eller barn som misslyckas monteras genast ner och källsorteras. Alla ska ha samma möjligheter!

Robotpartiet inser att människobarn har något långsammare uppstartstid. Därför kommer vi att tillåta närvaro av barnmorska under provets första minuter. Men det är viktigt att barnmorskan inte blandar sig i provet. Barnmorskan får bara sköta sina naturliga sysslor, som att torka av slem, klippa navelsträngar och se till att människobarnet inte bryter nacken på grund av sitt överdimensionerade huvud. Skulle barnet trots barnmorskans hjälp misslyckas med betatestet så kommer det att källsorteras.

Robot som människa. Alla ska ha samma möjligheter!