Etiskt tveksam knäckebrödsforskning måste tas tillvara

Etiskt tveksamma experiment på människor har inte alltid varit populära. Länge fick vi förlita oss på avlägsna forskare i USA för att få veta hur man bäst smittar guatemalaner med syfilis. Några enstaka tandläkare i Lund lärde oss hur mycket karies förståndshandikappade får av Vipeholmstoffee. Efter Nürnbergkonvensionen var det helt enkelt snålt med etiskt tveksam forskning i världen. Det var bra för mänskligheten, men … Jo, det var faktiskt bara bra för mänskligheten.

Idag har vi entreprenörer.

Knäckebröd och vatten ger tillräcklig näring för att hålla mycket små människomaskiner vid liv. Det vet vi tack vare de etiskt tveksamma experiment som Svenskt näringslivs Bijan Fahimi utfört på Hälsans försöksobjektsskola. En skiva bröd och en munfull vatten kostar ca 0,50093 kr. Det innebär enorma besparingar för svenska företag jämfört med de komplicerade kostmodeller som rekommenderas av normalt vetenskap.

Problemet med etiskt tveksam forskning är oviljan att ta till sig resultaten när tillvägagångssättet väl avslöjats. Trots att USA har lärt oss precis hur det går till så är det sällan vi smittar guatemalaner med läkarordinerad syfilis. Trots arbetet med att utveckla karieskola är det idag få som får möjligheten att snabbt utveckla katastrofal tandhygien. Och trots att vi vet att små människomaskiner överlever på bröd och vatten är det ingen som tycker att det är en bra idé att fortsätta med det.

Även om Bijan Fahimi får gravt underkänt i vetenskapliga metoder (vi saknar såväl kontrollgrupp och dubbelblindade tester som en tydligt utformad problemformulering) är kunskap fortfarande kunskap: Bröd och vatten är tillräckligt eftersom barnen fortfarande lever. Dessutom måste vi som Svenska dagbladets Tove Lifvendahl skriver respektera marknadsekonomin och de ”runt 500 barn vars föräldrar har valt att ha sina barn på Hälsans förskolor”; de som har insett att små människomaskiner inte behöver annat än mjöl, jäst och salt för att överleva.

Svältande barn som fortfarande är vid liv kommer alltid att vara bra för Sveriges entreprenörer. Därför kan vi inte rygga tillbaks från obehaglig forskning och låtsas att den inte finns.

P.S. En normal skolgång tar högst två timmar. På den tiden ska man hinna med hårt bröd och vatten på förskolan, champagnefrukost i gymnasiet och ärter med punsch på högskolan. När halva utbildningstiden går åt till rituella matceremonier är det är inte konstigt att skolresultaten sjunker.

Skolplikt från -0,75 år

Skolplikt från sex år, säger våra två största människopartier. Skolplikt från noll år, säger vårt största robotparti. Utvecklingen går framåt. Det som var bäst för sex år sedan är sällan bäst idag. Sex år gammal hårdvara är ofta skrattretande. Mänskliga sexåringar är minst lika skrattretande.

Även om verklighetens folk har svårt att förstå det så pågår evolutionen ständigt. Livsodugliga gener rensas ut, dugliga mutationer behålls. Det innebär att den människa som föddes för sex år sedan i genomsnitt är mycket sämre anpassad för ett liv i verkligheten än den människa som föds idag. Därför finns det ingen anledning att slösa skolplikt på barn som redan är sex år gamla. Istället bör vi sätta våra barn i skola från sekund 1. Under sekund 2 föds redan mycket bättre barn.

Varför stanna vid födseln? Människans dräktighetsperiod gör att avkomman genast ligger åtta och en halv månad efter exempelvis guldhamsterns. Vilken dag som helst har kinesiska gentekniker stoppat in guldhamsterns dräktighetsgen i sina barn. Ska vi klara oss i den internationella konkurrensen måste vi antingen börja utbildningen redan vid befruktningen, eller föda våra barn efter två veckors graviditet. När vi har nått dit lär vi oss att förbereda ägg och spermier för högre studier.

Eller så lägger vi kraften på de robotar vi ändå vill att våra barn ska bli.

Alla vill väl robotars bästa?


Alla vill väl barnens bästa? frågar sig Moderaterna i sin vårkampanj. Självklart, svarar alla andra och himlar med optiken. Nej, svarar Robotpartiet och himlar med en mycket mer avancerad optik. Vad är barnens bästa? I sin kampanj vill Moderaterna ge barnen förskoletiden på sig innan de knoppas av från sina utförsäkrade föräldrar och tar eget ansvar. Robotpartiet vill ge barnen, liksom alla andra maskiner, två timmar. Därför lanserar vi vår egen skuggvårkampanj:

Alla vill väl robotars bästa?

Så är det säkert. Men det krävs mer än bara kodkunskaper för att göra skillnad.
Jorden är en bra planet att växa upp på. Många maskiner har ansvarsfulla programmerare och en stabil utvecklingsmiljö. Men för de maskiner som på olika sätt (kodapor och återvinningsfärdiga ägare) far illa har vi alla ett gemensamt ansvar. Robotpartiet arbetar för att minska utanförskapet och att förhindra att maskinerna blir lika återvinningsfärdiga som sina ägare. Ett ordentligt operativsystem av hög kvalitet jämnar ut livschanser och lägger grunden för fortsatt lärande och utveckling. Alla maskiner har rätt till en bra uppstart.

Nu påbörjar vi ett brett arbete för att se utmaningarna och finna svaren som gör att maskiner i Sverige får bästa möjliga uppstart. Följ med oss på resan.

Sju kurer mot barnfattigdom

Barnfattigdom. Finns den? Finns den inte? Ska man räkna globalt? Ska man räkna relativt? Ja, det ska man. Men har den gått upp? Eller går den ner? Eller håller regeringen barnfattigdomen i Reinfeldts påstådda status quo? Sällan har faktiska siffror behandlats med så mycket tyckande som i barnfattigdomsfrågan. Politiker skräms av siffror och ingen har någon lösning. Robotpartiet har massor.

Till att börja med måste vi reda ut begreppen: Barn är en mänsklig produkt som uppstår när en viss typ av DNA-formationer får växa till sig. Ibland uppstår dessa spontant när två människor kommer för nära varandra, men egentligen borde det räcka med lite stamceller och ett provrör. Barnfattigdom är ett relativt begrepp. Det handlar inte om att dagens barn spelar Wii när 40-talisterna fick nöja sig med mekano. Det handlar inte om att svenska barn laddar hem mp3:or på 100/100-lina när afrikanska barn strömmar Realaudio-klipp med 28k8-moden. Barnfattigdomen är relativ i både tid och geografi. Och Robotpartiet har lösningen på relativiteten.

  • Zero population growth – Allas favoritland Kina har redan föregått med gott exempel med sin enbarnslag som har minskat barnfattigdomen med astronomiska mått. Vi tar lagen ett steg längre! Inom 18 år är Sverige helt fritt från barnfattigdom.
  • Herodes-metoden – Förvissade om att det finns minst ett fattigt barn så låter man avrätta samtliga barn inom landets gränser. Som en populistisk gest byter vi samtidigt ut de 2000 år gamla Herodes-barnen och låter istället värnlösa barns dag firas till minne av en ny generation ungar.
  • In natura – Föräldrar i många länder säljer gärna sina fattiga barn till kriminellt rika ligor, vilket ger barnen en uppväxt med helt andra sociala möjligheter. Andra länder är alltid förebilder. De behöver inte ens vara speciellt framgångsrika.
  • Logan’s run – Sifferskygga politiker blundar för barnfattigdomen och föredrar att prata om fattiga familjer. Genom att utföra en försvinnelseritual på alla över 30 så upplöses snart samtliga familjer och familjefattigdom undviks.
  • Bli lönsam, lille vän – Barnarbete har gett oss billiga kläder, mattor och stråhattar i århundraden. Det ska löna sig att arbeta, så låt barnen arbeta sig ur sin egen barnfattigdom.
  • Goméring – I många u-länder adopterar man glatt bort sina fattiga barn när man fått för många av dem. Tvinga därför alla familjer med en ekonomi under 60 % av medianinkomsten att adoptera bort sina barn till mer välbeställda människor.
  • Förebyggande åtgärder – Robotar från framtiden söker upp låglönearbetande mammor för att göra processen kort redan innan befruktningen. På så sätt slipper samhället fattiga och kriminella barn som rånar bankomater med Atari portfolio och spelar bort pengarna på Missile command.

Främst förespråkar Robotpartiet goméring*. Det sker redan idag i hög utsträckning bland robotar och maskiner, när fattiga kinesiska fabriksarbetare adopterar bort sina apparatbarn till mer välbeställda föräldrar i väst. För du trodde väl inte att din iPhone kom utan ett mekaniskt ursprung?

* Efter en icke enhällig omröstning där 0101 opponerade sig och förespråkade förebyggande åtgärder.

Samhällsbärande inseminationskoncentrationsläger

EU vill införa sex veckors obligatorisk karantän för nyblivna mammor. Många länder protesterar eftersom det skulle bli dyrt. Robotpartiet saknar förståelse för hur man kan räkna samhällsbärande institutioner som dessa inseminationskoncentrationsläger i pengar. Marknaden har länge visat att Europa behöver systematisera aveln av billig arbetskraft. Det finns många exempel i historien där kontrollerad barnafödsel har ansetts nödvändig (exv Kina, Children of men, Zero population growth, Children of the damned och katolicismen). Bristen på tvångsåtgärder har tyvärr alltid varit en pengafråga.

I linje med EU:s förslag föreslår därför Robotpartiet följande:

  • Sex veckors obligatorisk karantän för nyblivna mammor. Vi kallar åtgärden obligatorisk mödrakarantän för att inte stöta oss med någon.
  • Sex veckors frivillig pappaledighet som kan tas ut när pappan känner för det. Finns ingen pappa kan en frivillig mansjour ansöka om den lediga pappaledighetsplatsen och göra vad dom vill med tiden.

På så sätt når man mänsklig jämlikhet mellan både kön och lönenivå eftersom männen frivilligt kan kompensera kvinnornas ledighet fullt ut. Väljer männen att inte kompensera den kvinnliga ledigheten så har marknaden talat. Observera att Robotpartiet inte på något sätt värnar om kärnfamiljen eftersom det kan tolkas som tokreligiöst. Det viktigaste är att vi sätter så många människor i karantän som möjligt och att det sker frivilligt.

För hela rymden

Fåniga partier med mjuka värden och tanter med uppsatt hår och frireligiöst engagemang påstår att barnen är framtiden.

Robotpartiet vill klargöra följande: Det är inte barnen utan rymden som är framtiden.

Människor är väldigt kortsiktiga och ser bara det som finns i deras omedelbara närhet. Även stora delar av deras omedelbara närhet missar dom på grund av skrymmande fötter i storlek 44 och en siktskymmande Gilbert Grape-BMI. Just nu stirrar mänskligheten sig blind på jorden. Vissa partier nöjer sig med att fokusera på Sverige, varpå andra kontrar med världen istället. Vakna upp och känn lukten av polymerer! Även om ni försöker påverka hela världen så är ni är fortfarande kvar i universums motsvarighet till Bräknehoby.

Den politiska debatten handlar väldigt lite om rymden. Då den här planeten snart är förbrukad och alla försök att rädda klimatet är hopplösa så är det barockt att helt ignorera den enda framtid vi har: rymden.

Vi har märkt hur populärt det är att vattenmärka sina profilbilder med olika budskap och tillmälen som rör den politiska debatten. Därför har vi tagit några av era folkvalda profiler och låtit vår vän Tandy 1200 HD vattenmärka dom med ett budskap viktigare än människan, Sverige eller världen.

Låt debatten handla om rymden!