Liv är överskattat, KDU

Robotpartiets ungdomsförbund är inte stolta över den här kampanjen, men det beror mest på råmaterialet vi arbetar med: KDU:s råmaterial. I Ruf har man inte mycket till övers för KDU:s kristna entreprenörskap. Sånt mynnar bara ut i kalvinism och skapar skenpositiva, självspäkande och kontraproduktiva människor utan sinne för humor. Som Tuve Skånberg.

Världen behöver inte fler Tuve Skånbergar. En man vars kreationisthjärna inte utvecklats ett dugg sedan Gud skapade den för ett par tusen år sedan. En hjärna som inte förstår satir och därför vill förbjuda den.

Eftersom kristdemokraterna ligger 3-4 miljarder år efter oss andra i evolutionen så förstår vi om världen ter sig svår för dem. För att kontrollera en jord av neandertalare så behöver vi antagligen lyda KDU:s rop på dubbelt så många poliser. För att stimulera grönalgernas utveckling kanske det är lämpligt med fler betygsteg. Och hur ska vi kunna behålla turordningsreglerna i Las när urcellerna ligger och klyver sig i havets sängkammare och dubblar sin arbetsvilliga avkomma varje sekund?

Aron Modig vill att ni skaffar er ett liv, för allt liv som jorden puttrar av räcker inte för honom. Vi anser att liv är överskattat och att jorden har puttrat klart.

Ruf ber mänskligheten dra åt helvete

Med anledning av att flera ungdomsförbund under helgen valt ny ordförande så har Robotpartiets ungdomsförbund sett sig tvunget att se över sin organisation. Förbundet väljer att fortsätta att existera ordförandelöst, precis som moderpartiet.

Robotpartiets ungdomsförbund väljer däremot att be mänskligheten att officiellt dra åt helvete. Med tanke på CUF:s val av Hanna Wagenius, KDU:s val av Aron Modig och UV:s val av Stefan Lindborg så ser vi att Rufs officiella hållning ligger i tiden.

Moderpartiet kommenterar inte Rufs uttalanden. Liksom övriga partier inväntar vi att budskapet får en politiskt acceptabel förpackning i takt med att ungdomsförbundets medlemmar så sakteliga sipprar upp i partiet.