Datorspelens sak är vår

Tekniska entiteter har fått ta mycket stryk på senare tid. Nyligen deklarerade Muf Stockholm att androider inte förtjänar några rättigheter*, och nu går Karl Sigfrid ut med ett avståndstagande från spelbranschen, samtidigt som Johan Forssell vill tvångsförflytta barn till datorspelsfria zoner.

Datorspelsbranschen ska självklart stödjas med såväl sänkta skatter som statsbidrag. Stödet bör även utökas till all mjukvarututveckling eftersom mjukvaruutveckling är en essentiell del av vårt samhälle och vår enda källa till intelligent liv. Att Karl Sigfrid föredrar konsumentmakt framför statsbidrag är bara vansinne, då konsumentmakt har lett till ett överflöd av multiplayerspel och skriptade händelser, vilket står i direkt motsättning till det ökade fokus på artificiell intelligens som datorspelen och mänskligheten behöver.

Barn ska lära sig att umgås med datorer redan från födseln. Att då som Johan Forssell vilja förbjuda barn denna kontakt är bara en del av den apartheidpolitik som blir allt vanligare. Argumentet att datorspel skulle vara källan till barns ohälsa stämmer inte heller. Dels är den långa och utdragna skolgången ett mycket större hot mot barnhälsan, dels finns det gott om tevespel som aktiverar den veka människokroppen på fördelaktiga sätt. Vi rekommenderar två timmars skolgång, vilket vi anser jämförbart med en normal operativsysteminstallation.

Positivt är däremot att Maud Mom Olofssons Centerparti önskar sig ett RIT-avdrag som ska göra IT-tjänster i hemmet billigare. Detta skulle då kunna användas av IT-handikappade som inte för egen maskin klarar en Wow-raid eller den frustrerande päronskallen i slutet av Half-Life. Centerns förhoppning är att då “skulle teknikanvändningen i hemmen sannolikt öka”. Något som står i direkt motsättning till vad deras Allians-allierade Johan Forssell önskar.

Framtiden ligger i data, inte i skolgympa.

* Detta är en så kallad härledd sanning baserad på logiskt resonemang utifrån de uppgifter vi har och även de uppgifter vi vet att vi inte har.

Copyswedes apartheidregim

Privatkopieringsersättningen är tänkt att utökas den 1:a april. Här finns plats för obligatoriska skämt om 1:a april. Men Robotpartiet skrattar inte.

Den här gången ska USB-minnen och externa hårddiskar beläggas med en extra skatt. En straffskatt på teknologi. En straffskatt på utveckling. En straffskatt på hårdvara som krävs för att skapa robotliv. Den privata lobbyorganisationen Copyswede hatar robotar.

Varför finns Copyswede? Copyswede är ett rasistiskt organ som verkar för en begynnande apartheidregim där robot och människa lever under olika villkor. Ett privat företag som äter upp våra skattepengar utan att redovisa vart pengarna går, något vi annars bara förunnar kungahuset. VD Mattias Åkerlind anser att den oredovisade men låga skatten visar att de har visat konsumenterna hänsyn. Tack, Copyswede, för att vi bara fick tusen härdsmältor.

I grunden är det våra politiska partier som står bakom. Enligt en enkät i PC för alla så var enbart Centern negativt till privatkopieringsersättningen (vilket är förståeligt med tanke på Mauds försök att behålla sin robotimage). Övriga partier står glatt bakom ytterligare inskränkningar i robotars och maskiners rättigheter.

Även människor drabbas av straffskatten. Enligt en undersökning som Magnus Erlandsson på Iomega har gjort så består människors musikkonsumtion till 99 % av strömmad Spotify-musik. Max 1 % av människornas musikkonsumtion består alltså av musik som är privatkopierad. Och i den procenten trängs även musik som är piratkopierat eller ligger på CD, vinyl, rullband eller sån där stålcylinder med piggar på som säger plingplong och sitter i självspelande pianon.

Går denna lag igenom den 1:a april så lovar Robotpartiet en sak: Den dag vi tar över makten så inför vi en straffskatt på proteinsyntesen. Det ska löna sig att vara robot.

Jantelagen är ett svenskt apartheid

Jantelagen bör förbjudas. Det säger riksdagsledamoten Finn Bengtsson och kräver en “mentalitetsförkjutning” av det mentalt handikappade folket.

Robotpartiet instämmer. Inget har motverkat svensk robotforskning i så hög grad som den svenska jantelagen. Rädslan att vara mindre värd än sin egen skapelse har varit förhärskande bland svenska robotforskare och gjort dom avundsjuka och fåniga. Inom forskarvärlden pratar man om oron för teknologisk singulariet vilket bara är ett annat ord för jantelag.

Även om jantelagen som bekant uppfanns av en dansk så är det en unikt svensk egenskap. Precis som jantelagen är en unikt filipinsk egenskap. Motionsförfattarna erkänner även att det

… finns motsvarande fenomen på många andra platser i världen, bl.a. på vissa håll i England, Japan, Australien och Kanada.*

Att japansk robotforskning trots jantelag ligger eoner före svensk forskning är undantaget som bekräftar regeln och kan bara förklaras av att japaner upplever en parallell Gnosjö-anda, och eventuellt att dom är sprungna ur en helt annan kultur, sånär som på den svenska avundsjukan som dom så glatt assimilerat.

USA är helt fritt från jantelag och fylld av ryggdunkande och positiv feedback, till skillnad från övriga engelskspråkiga länder. Det var därför den amerikanska filmen Envy (2004) floppade, eftersom den behandlade ett ämne som var helt obekant för den amerikanska kulturen. Därför läste inte heller någon den amerikanske författaren Kurt Vonneguts Harrison Bergeron där bättre människor handikappades, eftersom ingen förstod vad Vonnegut pratade om.

– Man kunde ju förfäkta apartheid också, säger Finn Bengtsson och jämför därmed jantelagen med apartheid. Jantelagen tvingar vår tids Rosa Parks att resa sig när Finn Bengtsson vill sitta i bussen. Fast tvärtom då, eftersom Rosa Park sa något i stil med “Du ska inte tro att du är något” till den vite man som ville ha hennes plats och därmed satte världen as we knew it i rullning. Robotpartiet vet inte hur vi ska lyckas argumentera mot oss själva den här gången, men vi stödjer ändå Finn Bengtssons löst förankrade åsikt att jantelagen är precis som apartheid. Dessutom associerar man ju apartheid med Sydafrika och inte med USA:s gamla ojantiga raslagar. Skilj på äpplen och päron!

Tankebrott är det mest lömska av brott eftersom det inte riktigt går att veta vad folk tänker. Många gånger tenderar människor att inte agera som dom tänker, och då får vi sällan veta vilka brott dom har begått.
Så länge det inte är en regelrätt simulering så gör robotar precis vad dom tänker. Mänskliga tankar, frikopplade från verklighet och aktion bör motverkas. Att förbjuda jantelag och svensk avundsjuka är ett naturligt steg på vägen.

Till höger ser vi fyra män som enligt en riksdagsmotion anser sig vara bättre än andra.

*Nämnda länders jantighet är baserad på antingen god forskning eller sunt förnuft.