Närodlad politik kommer inifrån

I människan hittar man en sladdrig fettgröt som kallas hjärna. Flytande i 37 °C men stelnar som margarin när systemet inte orkar hålla lämplig arbetstemperatur. Hjärnan styr kroppens impulser, extremiteter och ibland även direkt tankeverksamhet som addition och substraktion.

Centerpartiet vill att politiska beslut ska tas så nära fettgröten som möjligt och kallar det närodlad politik. Vi håller med. Men när Centerpartiet säger närodlad menar de geografiskt. För oss handlar närodlad politik om implantat och analsonder. Så nära människan som möjligt.

Närodlad politik

Otäck Övervakning™

Det är lätt att känna sig omsprungen när man försöker KOMMUNICERA Robotpartiets övervakningspolitik. Vi hade aldrig kunnat drömma om att få avverka så många av våra utstakade milstolpar utan att ens sätta en fot innanför riksdagshuset. Människor älskar övervakning!

Att ingen bryr sig om vad FRA håller på med visste alla redan. FRA har lekt med sina utökade befogenheter i flera år och trampar rutinmässigt på sina egna regelverk, samtidigt som politikerna hyllar de förträffliga kontrollorgan FRA arbetar under. Och det funkar.

USA:s globala övervakning blev bara ett kortvarigt bekymmer. Några europeiska länder med dåliga Stasi-erfarenheter protesterade lite, men när Storbritannien och Sverige la in sitt veto i EU-parlamentet för att ingen över huvud taget skulle få diskutera NSA-frågan så fick det vara bra med det. Ingen i Sverige tycker att det är märkvärdigt att vi har förbjudit själva diskussionen om NSA.

Socialdemokraterna lyssnade på opinionen och vände sin lätta FRA-kritik och tryckte på FRA:s gilla-knapp. De vet vad svenska folket vill, och därmed vill alla riksdagspartier ha massor av FRA. Utom V och möjligvis MP (och SD är okej med FRA så länge serverhallen drivs av muskulösa arier med blonda skägg). Därmed är både regering och opposition och alltså hela Sveriges befolkning på samma FRA-sida.

Den glatt tuktade opinionen är vår lag. Det finns inget som helst gräsrotsmotstånd mot ökad övervakning längre. Vi tar därför ett kliv in i framtiden och föreslår myndigheten för Otäck Övervakning™.

Vi vet fortfarande inte tillräckligt om oss. NSA må ha koll på våra mail, Facebook-gillningar, Google-sökningar och kortbetalningar och FRA må veta vad varje svensk som inte är etnisk och mitt i livet har för sig i varje sekund. Men räcker det? Med Otäck Övervakning™ hade Tobias Billström inte kunnat (rent hypotetiskt) insiderhandla med Northland Resources-aktier eftersom insiderinformation inte finns i ett samhälle där insidan syns på utsidan. Med Otäck Övervakning hade Caremas (snart kända under namnet Vardaga) kissblöjor inte blivit en skandal eftersom blöjornas ökade vikt och åldringarnas minskade vikt redan rapporterats och kontrollerats och godkänts på respektive Facebook-sida. Med Otäck Övervakning™ hade ni inte funnits till eftersom era föräldrar behållit kläderna på.

Vad innebär då Otäck Övervakning™? Vi inväntar resultatet av kommande utredning, men kan redan nu lova integritetslättnader, ryggmärgsprover och obligatorisk analsond.

Fritt fram FRA – den logiska politiken

Vi hade tänkt skriva om hur en blocköverskridande överenskommelse äntligen lett till fullständig övervakning av hela svenska folket. Vi ser med förtjusning fram emot att få sitta i regeringsställning med full insyn i medborgarnas tankar – flera år tillbaks i tiden. Men mitt i all FRA-eufori så ställde DN:s reporter en fråga om logiska samband, och Beatrice Ask svarar kort och gott:

– Det är politik.

Däri ligger atomens kärna. Vi har alltid hävdat att det finns ett motsatsförhållande mellan politik och logik!

Robotpartiet bevisar ständigt att logik kan vara politik. Samtidigt kan politik aldrig bli logisk, även om Morgan Johansson desperat försökte rädda den politiska hedern efter justitieministerns ärliga fadäs, genom att hävda ett logiskt samband mellan integritetsfrågor och FRA:s kollektiva hjärnprolaps.

Nästa gång ni försöker försvara er politik, testa med logik: Att FRA är billigare, säkrare och mer hygieniskt än nio miljoner analsonder borde vara lätt att förstå även för den mest integritetskramande foliehatten.