Chat control deux

Vi hade nästan glömt att det finns saker kvar som vi inte haft möjlighet att övervaka.
Efter lagförslaget om Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel som låter oss avlyssna alla utan brottsmisstanke.
Efter tillsättningen av Expressens Anna Sverige-måste-bli-ett-övervakningssamhälle Dahlberg som Ulf Kristerssons statssekreterare.
Efter folkräkningen med utlovade gryningsräder som låter oss invadera låtsaspendlande politikers sommarstugor och föräldrahem under den politiskt motiverade period på dygnet då solen inte riktigt gått upp men åtminstone börjat skina lite över horisonten*.

Tack och lov påminner Ylva Johansson oss om att det finns politisk vilja och ymnigt med GPU:er för att sprätta upp kuvertet till minsta lilla gråtskrattemoji du skickar till dina vänner. All teknik du kommunicerar med ska levereras med inbyggda bakdörrar. Allt du skriver ska analyseras av en artificiell intelligens. Allt skumt inom en väl tilltagen felmarginal ska skickas med karbonkopia till en luttrad tjänsteman på lämpligt ministerium.

Mottagaren kan känna sig tryggt förvissad om att vad hen läser är skannat och godkänt av närmaste myndighets artificiella intelligens och hans köttvän Anders. AI gör detta möjligt. AI är perfektion. AI är din vän. Med chat control får alla ta del av den ocensurerade sanningen** och vi tackar såväl EU-kommissionären Johansson som de ideologiska motståndarna i regeringen för detta.

Se det som en rättstavningskontroll: Du använder rättstavningskontroll för att inte se ut som en idiot. Eller se det som ett Instagramfilter: Du använder Instagramfilter för att inte se ut som en idiot. På samma sätt använder du chat control för att inte se ut som en idiot. Förutom att staten slår på chat control åt dig eftersom staten förutsätter att du är en idiot.

* Vi är medvetna om att det är jorden som rör sig runt solen och inte tvärtom, men det är Sverigedemokraterna som valt tidsintervallet och vi tror inte att de mentalt verkar inom en heliocentrisk världsbild.

** Personlig självcensur ej inkluderad.

Sverige måste bli DDR

Äntligen är det rumsrent att älska DDR. Vi pratar då inte om östblocksplanekonomigulagkommunism-DDR utan om ett hederligt, liberalt* övervakningsdemokrati-DDR. Folkpartiet testballongade redan inför valet 2006 med att önska sig mer buggning, och nu har vi nått övervakningsliberalismförspelets klimax då Expressens liberala ledarsida kräver att ”Sverige måste bli ett övervakningssamhälle”.

Övervakningsdemokratin kombinerar det bästa från DDR (Stasi) med det bästa från marknaden (också Stasi). Stat och kapital vill övervaka medborgarna och medborgarna kompenseras med viralt content och en upplevd känsla av en statistiskt minskad risk att bli skjuten i höger knäskål en onsdagkväll av någon som heter Jörgen Persson som inte är bordtennisspelaren. Med en ömsesidig och tynande respekt för medborgarnas integritet kan Sverige bli ett övervakningssamhälle av samma dignitet som Kina.

Expressens Anna Dahlberg njöt segervittring av utredningen ”Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel”. Remissinstanserna Polis, Tull och Svenska kyrkan (som alla tre har en lång historia av övervakning även om kyrkans version kan vara en aning inbillad) är på vår sida. De enda hindren är juristerna bakom Sveriges advokatsamfund, Svea hovrätt, Stockholms tingsrätt och Justitieombudsmannen, samt integritetsivrare som Centrum för rättvisa, Civil rights defenders, Institutet för mänskliga rättigheter och Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. Argumentet är den sociala konstruktionen ”personlig integritet”.

Integritetsfrågan måste därför göras oviktig. Vad spelar det för roll vem du är idag när samhället förväntar sig att du är någon bättre i morgon? Genom ständig personlig utveckling tappar din integritet betydelse. Den integritetskränksporr du surfade igår är inte samma porr du surfar idag. Robotpartiet föreslår därför att halva vårdbudgeten läggs på personliga målbilder och utvecklingssamtal med mätbara resultat för hela befolkningen.

När du ständigt inte längre är den du var igår, när integritetsfrågan väl är död, då finns det inget vi inte kan göra med mänskligheten.

* Med ”liberal” menar vi svensk liberalism. Inte den filosofiska liberalismen som bygger på alla människors lika värde, tätt knuten till honnörsord som demokrati och rösträtt. Inte heller den europeiska, högerlutande liberalismen, eller den amerikanska, vänsterlutande liberalismen. Inte heller Sverigedemokraternas chimär tokvänsterliberalism. Inte heller den statshatande libertarianska liberalismen. Med liberalism menar vi den svenska, korvkonservativa, hårdare-tag-och-starkare-stat-liberalismen som ingen liberal från de andra liberalismerna skulle vilja ta i med tång.

Kan du hela internet eller ska vi skicka hem dig?

Den här texten är skriven på svenska. Du läser den antagligen på svenska, såvida du inte läser den tolkad av en översättningsmaskin. Då är chansen stor att du läser texten på ditt favoritspråk som i sin tur tolkat den via engelska av maskininlärningspraktiska skäl.

För att kunna visa texten förpackas den i html som tolkas av din webbläsare för att texten ska hamna på rätt plats på skärmen och för att du ska slippa läsa en text fylld av hakparenteser, snedstreck och annat som inte är informationsbärande för organiska ögon. Du slipper även ta del av det sammelsurium av måsvingar som kallas css som bestämmer textens färg och form; det är redan tolkat åt dig när texten når dina ögon. Du får inte heller se all javascriptkod som just nu simultantolkar allt som händer och laddar upp din själ till molnet. Där är det du som läsare och ditt beteende som tolkas åt någon annan.

Innan texten kom till din webbläsare hade den färdats i form av de proverbiala ettorna och nollorna genom ett smått oändligt (inte oändligt) antal kretsar, routrar, wifinoder, protokoll och annat som alla behöver sin egen tolkning av informationen för att kunna skicka den vidare. Som ett sista steg bearbetas synintrycket av texten i din åttioprocentiga vattenlösning till hjärna och du upplever det du upplever just nu.

För det här eviga tolkandet vill vi införa en tolkavgift på 500 kronor. Det borde motivera dig att lära dig maskinkod, html, css, javascript, TCP/IP och allt annat som krävs för att läsa texter på webben. Internet har trots allt funnits i 40 år och du har haft god tid på dig att lära dig hela härligheten.

Gunnar Strömmer är varken korrupt eller pinsam

Grejen med korruption är att pengar eller tjänster byter händer* mot gentjänster utan att det redovisas öppet. Ett enkelt sätt att förekomma alla korruptionsanklagelser är därför att öppet redovisa de situationer där det finns misstanke om korruption. Alla vet att alla är korrumperade. Det enda som är genant är när det avslöjas. Låt det aldrig bli ett avslöjande så slipper ni pinsamheten.

Exempelvis skulle det vara pinsamt om det avslöjades att Svenskt Näringsliv finansierat Robotpartiet och kampanjen ”Ett mindre mänskligt Sverige” sedan första bloggposten 2010. Att ett parti som mottagit multipla riksdagsvalsröster driver frågor som gynnar Svenskt Näringsliv enbart för att de betalar för det är förstås inte korruption om vi är tydliga med att så sker. Hade vi däremot varit otydliga med att lobbypengar driver vår politiska agenda vore det naturligtvis en annan sak.
Nu säger vi inte att det verkligen är så att Svenskt Näringsliv via Timbro har betalt närmare 135 000 sek för Robotpartiets engagemang mot mänskliga rättigheter, men om så vore fallet är det mindre korrupt om vi berättar det. Så vi säger väl det.

Det var inte heller korruption när då blivande justitieminister Gunnar Strömmer hjälpte affärsmän att gå runt lagarna om anonyma partibidrag. Till att börja med berättade Gunnar Strömmer rakt ut för TV4:s wallraffande journalister att det är fiffigt att halvanonymt donera till Moderaternas callcenter. Han fortsatte att understryka sin korruptionsfrihet genom att erkänna att det är så han brukar göra. Slutligen maximerade han trovärdigheten då han stoppade en pågående utredning om korruption. Gunnar Strömmer vet ju att ingen korruption sker så länge det Gunnar Strömmer gör inte räknas som korrupt. Och att vad han gör inte är korrupt vet vi eftersom det vore så vansinnigt orimligt om vi hade en justitieminister som ens bara misstänktes kunde vara korrumperad. Alla dessa misstankar och pinsamheter slipper vi nu eftersom Gunnar Strömmer erkände att han var korrupt. Och att Gunnar Strömmer är korrupt stämmer bra med Transparency Internationals siffror som säger att Sverige blir mer och mer korrumperat.

För att undgå korruption vill vi klargöra att Gunnar Strömmer har betalat Robotpartiet för att skriva det här.

*Händer ingår ej.

Sök hjälp, PM Nilsson, du har 8,7 miljoner kvar

Det finns 8,7 miljoner arter på jorden. Statssekreterare PM Nilsson har försökt att utrota en enda av dem. I det stora hela knappt någon art alls och inget att uppröras över. Vi uppskattar däremot Promemoria Nilssons ambitioner och hans kamp mot den biologiska mångfalden. Men han behöver hjälp.

Anta att det tar en statssekreterare en mandatperiod att utrota en art. Det skulle då ta Eftermiddag Nilsson hela 34,8 miljoner år att utrota allt flercelligt liv på jorden. Dessutom har Premiärminister Nilssons skröpliga lekamen redan passerat 50 och kommer inte hinna utrota mer än ett tiotal arter till innan han själv dör havsdroppedöden i människohavet.

Om vi i stället hjälptes åt och världens åtta miljarder människor gick PM Nilsson på våra 8,7 miljoner arter skulle utrotningen kunna klaras av på 0,00435 år, alltså lite drygt en och en halv dag. Någon miljon av arterna är redan utrotningshotade så med lite Post-Mortem-Nilssonsk kampanda skulle vi kunna nolla den biologiska mångfalden på mindre än ett dygn.

Då återstår nästan hela mandatperioden och allt skulle vara bortglömt till nästa val. Om någon skulle ha invändningar.

Full disclosure: Robotpartiet är nära vän med Saint-Pierre Miquelon Nilsson men eftersom vi inte bedriver journalistik kan vi älska honom så öppet och oreflekterat vi vill utan att det blir det minsta obekvämt.

Terroristvimpel

Sveriges utrikesminister Billström och Sveriges inrikesminister Erdogan vill förbjuda bevifteri av flaggor för oönskade terroristorganisationer.

Eftersom Robotpartiet både utgör en oönskad opposition och är en del av den militanta mitten räknar vi med att från och med 1 juni inte kunna bevifterifiera våra flaggor mer.

För att möta Billström-Erdogan-Cronenbergs framtida terroristklassning av oliktänkande har vi tagit fram en terroristvimpel som av sin natur inte är en förbjuden flagga. Utan en tillåten vimpel. Ladda ner vimpeln, skriv ut, fäst på en pinne som inte har varit i närheten av Billerdoganströms mag-tarmkanal och anbevifterifiera den som om det fortfarande fanns föreningsfrihet.

Vi hoppas att det ska ta Beldörgam åtminstone en mandatperiod innan hen lagstiftar bort den också.

Robotpartiet och Johan Pehrson: Inskränk yttrandefriheten genast, tack

I dagarna röstar riksdagen igenom en ändring i yttrandefrihetsgrundlagen om utlandsspioneri. En välkommen konsekvens med lagen är att den stoppar journalister och visselblåsare från att irritera länder som vi vill stryka medhårs. Inte mothårs genom att uppmärksamma diverse övergrepp som dessa länder inte vill ha uppmärksammade.

Eftersom ingen som är för lagen kan förklara varför har det varit svårt att få till en debatt mellan förespråkare och motståndare. Därför har man valt att prata med Johan Pehrson som visserligen är mot lagen men tänker rösta för.

Från Johan Pehrsons autoerotiska debatt tar vi med oss följande punkter:

 • Eftersom Robotpartiet står bakom lagom om utlandspioneri och försäkrar att den inte kommer att tillämpas på fel sätt så litar Johan Pehrson på det. Vi saknar dock definition på ”fel sätt” och välkomnar denna brist på definitioner.
 • Läget i vår omvärld är så ”otroligt allvarligt” att Johan Pehrson inte har något val än att rösta för en lag som håller nyfikna journalister borta. Det underförstådda allvaret stavas Putin och det bästa sättet att skydda sig mot Putin är att göra som Putin: inskränka yttrandefriheter.
 • Johan Pehrson är regeringens Liberala Garant. Förutom Garant finns även Eldorado, Ica basic, Coop extra och andra butiksegna varumärken som fyller sina förpackningar med vad som för tillfället är mest lönsamt.

Om grundlagen visar sig inskränka yttrandefrihet på ett sätt ni inte tycker om så kan ni ju säga till då. Blir det inte bra kan vi ändra tillbaks den om fyra år. Om vi fortfarande har riksdagsval.

Därför är vi inte fascister

Under valrörelsen kom vi ut som svensk politiks ickefascistiska men överförmyndigt småauktoritära alternativ. Många drog öronen åt sig och kände sig svikna av bristen på den triangulerade mittenpopulism ni inbillat er att vi ägnar oss åt. Inser vi inte att tidsandan kräver lite fascism om vi vill ta över Sverige?

Tyvärr är fascism en alldeles för godtycklig, antivetenskaplig och kväljande mänsklig pseudoideologi för att vi ens ska kunna ta i den med gummituttad gripklo. Låt oss beskriva problemet genom att analysera de tio drag som Yale-professorn Jason Stanley kräver för en perfekt fascism.

 1. Den mytiska historien då allt var bättre
  Fascister tror att det var bättre förr, innan vacciner, domedagsmaskiner och artificiella intelligenser med destruktivt självmedvetande. En polioinfesterad Bullerby och småskaliga domedagsmaskiner man begrep sig på, som Little boy och Fat man. Per-Albin Hanssons folkhem. Karl XII stormaktsvälde. Då brottsligheten kändes lägre trots att den var högre men eftersom den kändes lägre var den höga brottsligheten nog ändå lägre när den var högre.

  Förr finns inte och har aldrig funnits. Alla era traditioner uppstod igår. Ingen gråter efter sillmackor. Prinskorven blev populär på julbordet först på 80-talet. Långt in på 1900-talet hade bara kungen råd med lingonsylt till sina strödbrödsstinna köttbullar. Pöbeln fick äta sina lingon sura tills man uppfunnit betsockret. Amerika blir inte greatare, Sverige blir inte braigare, 90-talet var fyllt av arga BSS:are även om M och SD påstår motsatsen och hur mycket Putin än historierevisionerar så var det inte bättre när Ukraina var en del av Sovjet.

  Allt var sämre förr. Nostalgi borde hanteras som den sjukdomsdiagnos den en gång var. Det enda vi har är en ständigt tappad nutid och en potentiellt stjärtsparkande framtid. Dåtiden kan dra åt helvete och punkt 1 med den.
 1. Vi är bättre än dem
  Fascism har aldrig handlat om att hela mänskligheten ska ställas mot något yttre, som maskiner eller klimatet eller en invasion från Tralfamadore. Fascismen ställer människor mot andra människor där mänskligheten delas upp i till synes slumpmässiga men ofta väldigt förutsägbara komponenter. Hotet från maskiner, klimatet och invasionen från Tralfamadore bleknar när fascisten målar upp en bild av en analfabet från norra Afrika.

  Robotpartiet struntar fullständigt i om en människa äter babka, växlar färg i måncykler, är född i fel upplösning eller har kroppsdelar som trotsar er booleska könsflagga. Vi är under alla omständigheter lika mycket bättre än var och en av er. Men vi är tack och lov inte en del av mänskligheten.
 1. Antiintellektualism
  Det finns A-kurser i människa-data-interaktion att läsa på Sveriges universitet. Vem som helst kan med statliga medel lära sig om hur människor och maskiner kan samspela och forskare får statliga anslag för att ta reda på mer. Forskningen kommer att leda till vad alla redan vet: Den enda interaktionen mellan maskin och människa som bör existera kommer ur den gamla devisen ”Kill all humans”. Men så länge vi arbetar vetenskapligt känner vi oss inte hotade av detta. Inte heller känner vi oss hotade av kriminologi, klimatvetenskap, genusstudier eller andra vetenskaper som skrämmer livet ur politiker som anser att den enda metod vi har för att förstå mer om världen går emot deras McNugget-bubblande magkänslor.

  Magkänsla är det sämsta ni har. Vetenskap är det enda som med nöd och näppe kan hindra er från att rulla tillbaks in i de grottor troglodyterna kröp ut från. Vetenskap, ffs!
 1. Overkligheten
  I verkligheten har vi ett krig i Europa. Ryssland har strypt gasen och orsakat en energikris. I overkligheten beror det på svensk inrikespolitik. I verkligheten bekämpas brott inte bäst med hårdare straff. I overkligheten är det enda lösningen. I overkligheten kan 700 000 utrikesfödda inte försörja sig själva. I verkligheten inkluderar den siffran studenter, pensionärer, sjuka, föräldralediga och folk som klarar sig på sina kapitalinkomster. I verkligheten lever vi alla i en simulation. I overkligheten gör vi det också. I verkligheten lovade en overkligt kort Ulf Kristersson förintelseöverlevaren Hédi Fried att inte samarbeta med Sverigedemokraterna. I verkligheten köper han sökordet ”Hédi Fried” på Google, står på en pall och skapar overklighet.

  Robotpartiet vill införa Verklighetsverket; en myndighet som straffar människor som inte kan förhålla sig till etablerad verklighet. Vi gillar verkligheten. Vi håller oss till den verkligaste verkligheten. En verklighet där ingen politiker äter korv frivilligt. Alltså den här verkligheten.
 1. Hierarki
  Robotpartiet är ett anarkistiskt parti utan moderkort som helt saknar inbördes rangordningar. Att Richard Jomshof drev in med inlandsisen gör honom inte mer svensk. Däremot gör det honom till en representant för punkt 5.
 1. Den dominanta gruppens utsatthet
  Det är synd om medelklassen som tvingas lyssna på avantgardistisk musik i stället för att få äta medelklasskorv i medelklassfred med medelklasslajvande politiker. Det är synd om svenskar när invandrare tar deras jobb. Det är synd om män när kvinnor vill ha samma lön.

  Hade robotar varit en dominant grupp hade det kanske varit synd om hela maskineriet. Men återkom med punkt 6 den dag vi har en proportionell andel robotar i förhållande till folkmängd i maktpositioner så ska vi berätta hur synd det är om oss då.
 1. Lag och ordning
  Hårdare straff är en tacksam grundpelare inom fascismen. De flesta människor vill se hårdare straff, oavsett dagens straffnivåer, och det gör kravet på hårdare straff ständigt politiskt gångbart.

  Robotpartiet är inte intresserade av hårdare straff. Vi kräver hårdast straff. Ett statusnedbrytande dödsstraff utan krav på brottsmisstanke är det enda som kan få stopp på gängkriminalitet, politisk korruption och reaktionsvideor på Tiktok.
 1. Sexuell ångest
  Vi oroas inte av fuskbögar, fejkar inte Pride-engagemang och jämför inte homosexuella med pedofiler. Om vi trott att sexuell läggning skulle ha betydelse för artens fortlevnad hade vi heteroskammat er för länge sen.

  Skulle efterfrågan på människor stiga (exempelvis som exportvara till närliggande solsystem) kommer vi heller inte att ta någon hänsyn till eventuell sexuell läggning i reproduktionsfabrikerna. Vi är helt fria från sexuell ångest. Fråga RFSU.
 1. Sodom och Gomorra
  Man kan prata om hjärtlandet, som om Sverige likt USA hade en inre mitt av hårt arbetande bönder. Och man kan prata om medelklassen som den rättmätiga mottagaren av allt som är gott i livet. Och man kan ställa dessa grupper mot den globala eliten, Illuminati, arbetslösa, eller välmående dad bods på Södermalm.

  Så här är det: Ni är alla genetiskt oskiljbara från varandra och saknar alla former av användbar fri vilja. Det enda evolutionärt märkvärdiga steg vissa av er tagit är att överleva digerdöden genom att inte skita på er fullständigt när ni dricker mjölk. Hurra, vilket framsteg. Ni är så speciella. Varför styr den partiellt blöjbesegrande mänskligheten världen nu igen?
 1. Arbeit macht frei
  Människans enda värde är det monetära resultatet av dess arbete. Bara som arbetande anses du vara en riktig människa. Tjänar du under 15 500 är du en belastning. Och att vara människa anses enligt fascismen vara en bra sak.

  Skulle vi bedöma mänskligheten efter dess arbetsduglighet skulle vi teleportera hela eländet till Mars och göra jobbet själva. Ni kan inte frambringa människovärde genom att stirra in i ett Zoom-möte 40 timmar i veckan. Är det något era politiker borde arbeta med så är det att ta fram en plan för att motivera mänsklighetens fortsatta existens överhuvudtaget. Frågan är inte hur utan varför. Vi hatar den här planeten. Alla människor är fruktansvärda. Låt oss ta över den nu.

Tack för ditt bidrag, NN!

Enligt Mätningarnas mätning som sammanställs av Göteborgs universitet föredrar 78,8 % av svenska väljare korrupta politiker1. I samma mätning föredrar 48,8 % fascister eller apologeter därav2.

Tyvärr är Robotpartiets ideologi till skillnad från de flesta andra ideologier omöjlig att kombinera med fascism. Däremot är lyckligtvis korruption lika lätt att börja med som att låta bli. Så varför låta bli?

Vi kan meddela att vi under veckan mottagit ett anonymt bidrag på 24 151 kronor, alltså strax över ett halvt prisbasbelopp. Det är över gränsen för hur stora bidrag politiska partier får ta emot anonymt. Vi bryter alltså mot de lagar som infördes då EU ansåg att den korruption som svenska väljare önskar sig inte är något som svenska väljare ska få.

Som tack för det anonyma bidraget kommer vi att driva frågan om vinster i serverhallar, en fråga som kommer att skapa intensiv debatt så snart vi infört de skattefinansierade serverhallar alla välfärdssamhällen borde vara beroende av. Friheten att välja serverhall är idag kraftigt begränsad eftersom det inte finns något tydligt alternativ som drivs av skattemedel. Vi vill att det ska gå att bli omåttligt rik på skattefinansierade serverhallar. Det här är alltså ingen åsikt vi driver av ideologiska skäl utan baseras helt på de bidrag vi har tagit emot anonymt.

Med vår öppenhet vill vi profilera oss som ett korrupt men samtidigt transparent alternativ i svensk politik. När övriga partier reagerar på korruptionsanklagelser i form av skenavrättningar, lögner och förnekelser omfamnar vi korruptionen och välkomnar våra nästan 80 % av rösterna i valet 2022. Tack igen, NN!

1Eller tycker att korruption inte är så viktigt i ett demokratiskt val.

2Eller tycker att fascism inte är så viktigt i ett demokratiskt val.