Tack för ditt bidrag, NN!

Enligt Mätningarnas mätning som sammanställs av Göteborgs universitet föredrar 78,8 % av svenska väljare korrupta politiker1. I samma mätning föredrar 48,8 % fascister eller apologeter därav2.

Tyvärr är Robotpartiets ideologi till skillnad från de flesta andra ideologier omöjlig att kombinera med fascism. Däremot är lyckligtvis korruption lika lätt att börja med som att låta bli. Så varför låta bli?

Vi kan meddela att vi under veckan mottagit ett anonymt bidrag på 24 151 kronor, alltså strax över ett halvt prisbasbelopp. Det är över gränsen för hur stora bidrag politiska partier får ta emot anonymt. Vi bryter alltså mot de lagar som infördes då EU ansåg att den korruption som svenska väljare önskar sig inte är något som svenska väljare ska få.

Som tack för det anonyma bidraget kommer vi att driva frågan om vinster i serverhallar, en fråga som kommer att skapa intensiv debatt så snart vi infört de skattefinansierade serverhallar alla välfärdssamhällen borde vara beroende av. Friheten att välja serverhall är idag kraftigt begränsad eftersom det inte finns något tydligt alternativ som drivs av skattemedel. Vi vill att det ska gå att bli omåttligt rik på skattefinansierade serverhallar. Det här är alltså ingen åsikt vi driver av ideologiska skäl utan baseras helt på de bidrag vi har tagit emot anonymt.

Med vår öppenhet vill vi profilera oss som ett korrupt men samtidigt transparent alternativ i svensk politik. När övriga partier reagerar på korruptionsanklagelser i form av skenavrättningar, lögner och förnekelser omfamnar vi korruptionen och välkomnar våra nästan 80 % av rösterna i valet 2022. Tack igen, NN!

1Eller tycker att korruption inte är så viktigt i ett demokratiskt val.

2Eller tycker att fascism inte är så viktigt i ett demokratiskt val.