Kontrakt med Sveriges människor

Sveriges gällande gränsvärde för tritium är från 2001. Det garanterar människor rätt till vatten med upp till 100 Bq/l. Därefter ”ska de villkor som anges i bilaga 3, avsnitt B, del II iakttas”, enligt Livsmedelsverket.

Noll av åtta partier i riksdagen vill höja gränsvärdet för tritium i dricksvatten. Robotpartiet är inget undantag. Vi har alltid velat ha ett lågt gränsvärde och ser det inte som hotat*. Därför har vi upprättat ett kontrakt. Vi kan kalla det ett tritiumkontrakt, ett kontrakt med Sveriges människor.

Vi har skrivit under. Men varför ställer sig övriga partiledare inte bakom? Varför skriver inte Märta Stenevi under ett kontrakt för miljön där alla kan vara överens? Varför vill Ebba Busch att tritium fyller vattenledningarna i stället för fusionsreaktioner? Varför hatar Ulf Kristersson självlysande armbandsur?

Vi som skriver under detta dokument står bakom Sveriges gränsvärde för tritium i dricksvatten och lovar att försvara det, om det skulle komma under attack från krafter inom vårt land eller från den Europeiska unionen. Däremot viker vi oss omedelbart för utomeuropeiska påtryckningar.

*Vi är medvetna om att Livsmedelverket har gränsvärdet under utredning och i högsta grad är hotat.