IF $brott THEN straff()

Olaglighet är inte något som kan höftas in mellan 0 och INTEGER_MAX. Antingen är något lagenligt och därmed okej eller olagenligt och därmed inte okej. Ändå har vi en straffskala där olika olagligheter värderas som mer eller mindre olagliga, baserat på mjuka värden som etik, moral och Beatrice Asks dagsform.

Mord är väldigt olagligt och leder till långa fängelsestraff; köra Volvo XC 60 i bussfil är inte så olagligt utan straffas bara med tidningsartiklar. Lägga ut filer på Pirate bay är olagligt och leder till fängelse och skägg; knoppa av vård-skola-omsorg är visserligen rätt olagligt, men vem bryr sig? Berätta att USA avlyssningskissar resten av världen i ögat verkar vara väldigt olagligt; att kissa hela världen i ögat är däremot okej.

Vid bötesstraff bestäms olagligheten av hur välmående du är. Det kallas dagsböter. Har du låg inkomst så får du böta mindre och räknas alltså som mindre olaglig än den som har hög inkomst och begår samma brott. Den logiken gäller inte fortkörningsböter. Där betalar alla lika mycket och är alltså lika olagliga. Det här innebär att bara rika har råd att köra för fort, men att det svider jämförbart hårt i plånboken för alla när någon hittar japanska svartalver med juridiskt små bröst i deras bildmappar. Men även om det svider lika hårt så är det fortfarande olika olagligt.

Laglighet bör vara ett bolskt värde. Antingen är du laglig och behandlas som den välkodade enhet du är, eller så är du olaglig och teleporteras omedelbart till Mars. Gråskalor hör inte hemma i ett rättssamhälle.