Domedagsmaskin försvarar oss i 7 ms

Vi behöver inte ett försvar som kan hålla oss vid liv i sju dagar. Vi behöver inte ens ett försvar som håller oss vid liv i en dag. Vi behöver ett försvar som pulvriserar både oss och våra fiender till rymdpellets på bråkdelen av en sekund.

En domedagsmaskin med möjligheten att reformera (pulvrisera) hela jorden med en knapptryckning stävjar våra grannländer, håller Ryssland på avstånd och minskar risken för ett nordkoreanskt kärnvapenanfall med flera procent (baserat på politiska gissningar). En domedagsmaskin med en egen knapp gör ett medlemskap i Nato överflödigt och skulle på sikt istället kunna innebära att andra länder söker sig till vår svenska knappunion: En knapp som knäpper alla.

Domedagsförsvar har visat sig fungera bra i andra länder. Varken USA, Ryssland eller Frankrike har invaderats sedan de skaffade sig domedagsmaskiner, då det ständiga hotet om fiendens egen undergång leder till mänsklig betänksamhet om sin egen livsvilja. Vi sätter vår fulla tillit till att nästan fyra miljarder år av evolution har gjort människans livsvilja stark, annars borde hon rimligtvis ha gett upp för länge sen. I den andra domedagslösa ringhörnan har vi exempelvis Saddam Husseins Irak som invaderades för att de inte hade någon domedagsmaskin. Empirin talar sitt tydliga språk.

Vår lösning innebär en engångsinvestering. Så länge jordens massa är någorlunda konstant (där enstaka meteorittillskott på uppemot 10 ton får räknas som en försumbar ökning) så kommer vi alltid att kunna spränga hela jorden med en knapptryckning. I framtiden måste vi däremot förbereda oss för attacker från yttre rymden genom att utveckla ett svart hål som vi kan spinna loss på bråkdelen av en sekund med hjälp av en knapptryckning. Ett svart hål som slukar allt, knöcklar ihop alltet och börjar om igen är det bästa försvaret mot utomjordiskt liv. Utomjordisk liv handlar liksom människan alltid rationellt och enligt spelteoretiska regler.

För att få en bred politisk majoritet (från exempelvis FP och KD) och folkligt stöd (såsom intresseföreningen Bestycka Gotland) föreslår vi att man placerar både maskin och knapp på Gotland. Sveriges försvar kan sen bantas ner till en enda liten billig fänrik som håller pekfingret på knappen och väntar på U137 eller en sonariller.

Robotpartiets försvarplan

Robotpartiets försvarplan där vi pulvriserar världen med utgångspunkt i Gotland.