Döm prebrottslingar redan för anlag för stämpling till tankebrott

Vattenfall vill bygga fler kärnkraftverk, något som är helt nödvändigt i en framtid där fler och fler av oss drivs av elektricitet. Kärnkraft är rent och fint och gör oss inte beroende av tysk kol som gör mänskligheten sotig, rysk gas som gör oss kommunistberoende, svenska vattendrag som gör oss naturromantiska eller internationella vindar som är miljöfarligt, dyrt, opålitligt, högljutt och framför allt fult. Och kom inte dragande med vågkraft – saltvatten är roten till all rost.

Miljöminister Leka Ek ser Vattenfalls ansökan som en “fundering”, vilket Jan Björklund tolkar som “ett stort steg”. Att Jan Björklund ser funderingar som stora steg kastar oss raskt in på tankebrott.

Tankebrott är i teorin en vacker idé. Tyvärr är brottet ofta svårt att bevisa. Istället tvingas man utgå från annat som visar att den brottsliga tanken någon gång måste ha tänkts. Här tar vi hjälp av den så bedrägliga yttrandefriheten. Vi har itutats att vi kan säga nästan vad vi vill utan att råka illa ut, och därför säger, skriver och målar vi saker utan att tänka så mycket mer på det. Vips, så riskerar vi att avslöja våra brottsliga tankar.

Motsatsen är många gånger bevisad men rent juridiskt utgår man från att man har tänkt innan man talat*. Alltså att det man säger är genomtänkt (här syftar man inte på kvaliteten på uttalandet utan bara på att en tankeprocess föregått uttalandet). När något väl har sagts anses det bevisats att det även har tänkts och därmed kan vi döma folk för tankebrott.

Trots detta är det svårt att få folk fällda för tankebrott. Ofta saknas det ju egentligt brott, brottsoffer eller ens en allmän åsikt om att ett brott begåtts, ska begås, eller skulle kunna tänkas begås i en annan dimension om förutsättningarna vore annorlunda och orsak och verkan vore lite mer tillförlitliga som fysikaliska fenomen. Här kommer upphovsrättsindustrin in som ett överspänningsskydd i åskväder.

  • Tänker du på OS utanför sändningstiderna? Tänk om, och berätta inte om dina upplevelser på Youtube och framför allt inte med två OS-relaterade ord i samma mening.
  • Vill du sprida ditt politiska budskap genom att ge bort gratisvåfflor? Ståndet intill tar 25 spänn för sina våfflor och hävdar gärna sin våffelcopyright.
  • Ifrågasätter du varför Arlanda Express marknadsför sig med spermadrickande mästerkockar? Då tycker svensk lag att det är okej att upphovsrättsindustrin norpar dig på 15000. (Förr kokade rättighetsinnehavarna ihjäl människor som brutit mot upphovsrätten, men tack vare att man numera kan gripa in tidigare så har straffen lindrats.)

Att döma människor för brott som inte har begåtts är ett av de mest effektiva sätten att förebygga brottslighet (strax efter strategiska folkmord). Tyvärr innebär ett tankebrott att exakt lika många brott begås som om det tänkta brottet verkligen begåtts. I vissa fall kan det rent av betyda att fler brott begås eftersom ett tänkt brott riskerar att aldrig utvecklas till ett riktigt brott. Därför kan vi inte nöja oss där, utan vi måste komma åt tankebrotten redan innan de har hunnit tänkas.

Genom statistiska insamlingar och kvalificerade beräkningar kan vi förutse om du har anlag för tankebrott. Sekunden innan man har hunnit tänka sin otillbörliga tanke skickas den potentiellt skyldige helt enkelt på matematiskt goda grunder spårlöst till Mars. Eftersom ett beräknat utfall inte kan räknas som ett brott i lagens mening så behöver det inte passera domstol och belastar på så sätt varken domstolsväsende eller brottsstatistik. Det är vad vi kallar äkta nolltolerans.

* I de flesta fall existerar tankeverksamhet varken före eller efter uttalandet. Det enda som kan uppstå ur intet är åsikter.