Lundin Oil Logic

Det här är en etta: 1

Det här är en nolla: 0

Det här är en robot fylld av ettor och nollor:

Om man frågar roboten om han har borrat efter olja i Etiopien så svarar han antingen 1 eller 0. Om man frågar Carl Bildt om han har borrat olja i Etiopien så svarar han 0,5. Kanske svarar han Vietnam, kanske svarar han Kongo Brazzaville. Oftast svarar han 0, men genom att då och då svara nästan 1 så kan vi inte heller lita på nollan.

Att vara decimal är vackert på många sätt; Robotpartiet förespråkar metersystemet inom samtliga mätbara områden. Men aldrig när man arbetar med logik. Vissa system kan implementera -1, andra kallar sig fuzzy, men i slutänden handlar det ändå om att en maskin ger svar på tal. Det gör inte Carl Bildt.

Ersätt utrikesminister Carl Bildt med en maskin redan idag. Med en obeslutsamhet som Bildts får vi aldrig någon olja ur Etiopien.