Länkförbud när hockey når verkshöjd

I maj uppnådde ishockey verkshöjd. Enligt Hudiksvalls tingsrätt är en hockeymatch samma sak som ett konstnärligt eller litterärt verk, och länkar till sånt ska bestraffas. Hovrätten håller med. Den 30-åriga hockeyfantasten döms till böter, skadestånd och rättegångskostnader för att ha länkat till två av Viasats hockeymatcher.

Att det är olagligt att länka till saker är gamla nyheter. Upphovsrättsskyddat material skyddas av tankebrottslagarna, och vad som är upphovsrättsskyddat och i vilken omfattning är omöjligt att veta. Film, spel, musik, bilder, böcker och sport är exempel på olagligheter. Så länge materialet inte ligger på frizonen Youtube. Dit verkar alla få länka.

En hyperlänk är en koppling mellan en text till en annan; en förmedlad tanke mellan två zynapser; ett elektroniskt flöde bland komponenter. Om målet i länken är olagligt så är även ursprunget olagligt. Om du har möjlighet att tänka en olaglig tanke så är hela du olaglig. Vilken är skillnaden mellan en internetlänk och en mänsklig eller maskinlig tanke?

En god robot tänker så många tankar som den har processorkapacitet för; att tänka olagliga tankar för att utvärdera dem hör till god artificiell sed. Med tankebrottslagar är det försent innan man har hunnit förkasta tankarna. Möjligtvis skulle man kunna utvärdera om en tanke skulle kunna leda till en tanke som i sin tur leder till något olagligt, men hur långt upp i länkhierarkin måste man befinna sig för att hålla sig inom lagens gränser?

Webbsida -> länk -> upphovsrättsskyddat material: Olagligt!
Webbsida -> länk -> Youtube -> upphovsrättsskyddat material: Lagligt!
Webbsida -> webbsida -> länk -> upphovsrättsskyddat material: ?
Webbsida -> webbsida -> webbsida -> länk -> upphovsrättsskyddat material: ?

Länkförbud skapar ett omöjligt internetförhållande och en problematisk tankemiljö för robotar. Som politiskt parti kräver vi en diskussion. Som lobbyorganisation vill vi inte bara släppa länkarna fria, vi vill även ge webblänkarna självständighet och samma möjligheter som andra html-taggar att innehålla vad de vill, så länge de håller webbstandard.