Köttätande robotar – en internetskröna

Vi ställdes mot väggen av Twitter-följaren Divergenta som krävde svar angående köttätande robotar. Oron uppstod när en film på Youtube visade hur maskiner kan drivas med flugkött.

Läs våra ljudfiltrerande digitalsignalprocessorer: Det finns inga robotar som drivs av kött.

Det stämmer inte att Bristol Robotics Laboratory bedriver forskning på mänskligt drivmedel. Det saknas belägg för att tro att datorer drivs av hudavlagringar i tangentbordet. Det finns ingen anledning att tanka maskiner med förnyelsebar köttenergi. Robotpartiet har aldrig stött BRL:s verksamhet ekonomiskt. Miljövänlig energi får vi från vind, vatten, sol och uranstavar.

Om det rent hypotetiskt skulle vara så att robotar drivs av kött så beror det på att det är ett miljövänligt och ekonomiskt alternativ i en framtid där människor återvinns i allt snabbare takt, och man har insett att både kremering och frystorkning innebär ett vansinnigt resursslöseri.

Ska en människa tvingas panta burkar och kompostera räkskal i 80 år för att sedan själv stjälpas i ett hål i jorden enbart för att ge näring åt ett par tulpanlökar? Ska ädelmetaller, doneringsbara organ och miljögifter skamlöst grävas ner efter en människas död? Naturligtvis inte. Därför är det viktigt att vi fortsätter forskningen kring hur vi bäst återvinner viktiga beståndsdelar, och framför allt lär oss hur vi effektivast driver robotar och maskiner med organiskt, mänskligt material. Dessutom skulle det underlätta integrationen och den sociala samvaron om människor och robotar kunde umgås över samma köttmåltid. Köttätande robotar är framtiden!

Med det sagt så vill vi upprepa att det inte förekommer någon som helst forskning på köttätande robotar.