För ett ökat utanförskap del 0011: Sakligt budskap

På en liten skara människor biter inte känslomässiga argument. Den rena känslan av utanförskap räcker inte till för att få dem att sträva efter innanförskap. Istället behöver de veta varför de ska vara innanför när de tror att de har det så bra utanför. Därför har vi låtit våra oavlönade klåpare på reklambyrån ta fram följande material.

Syftet är att på ett lättolkat och logiskt sätt visa mänsklighetens brister och robotars fördelar. Detta görs med hjälp av enkla symboler som presenteras med något som kan liknas med seriestrippens lättåtkomliga dramaturgi. Samtidigt är utformningen så minimalistiskt utförd att vuxna individer inte hinner misstro det serieaktiga budskapet innan det är för sent. Robotpartiet lurar mänskligheten till utanförskap.

Rätt designad klarar en robot allt. Du kan också klara allt, bara du vill.