För ett ökat utanförskap, del 0001

Utanförskap är ett begrepp som lyftes upp och gjordes viktigt av Alliansen inför valet 2006. Därefter har utanförskapet anammats över blockgränserna och blivit viktigt för alla politiker. Det handlar om att:

  • Minska utanförskapet genom att öka innanförskapet.
  • Utmåla utanförskapet som något obehagligt så att människor frivilligt väljer innanförskap.

Robotpartiet vill öka utanförskapet. Genom att öka känslan av utanförskap upplever människor sig mera utanför, vilket är motsatsen till innanför. När människan upplever sig utanför blir den fragila varelsen ledsen och strävar efter innanförskap. Människan kommer då att:

  • Rycka upp sig.
  • Ta sig i kragen.
  • Gilla läget.
  • Operera in nödvändig teknologi i kroppen för att bli attraktiv på innanförskapet.

Skulle människan ändå inte låta assimilera sig så ska dessa skickas till leprakolonin på Mars.

Vi återkommer med informationsmaterial.