George Clooney ser dig

Den bästa formen av övervakning är när befolkningen själva skriver ner sina rebelliska tankar och rapporterar dessa till staten. Därför är det svårt att sköta modern övervakning i ett land där knappt 10 % använder internet och nästan 40 % inte är skrivkunniga.

Så vad gör man med Sudan? Man låter George Clooney skicka upp en kamera i rymden som spionerar på dem. Om någon i Sudan blir svettig i bodströmsskjortan så utgår vi från att denne bestraffas med satellitens dödlaser. Kameraövervakning har gång på gång visat sig stävja kriminalitet, klotter och kollektivtrafiksglassätande. Se på bara på Storbritannien. Och George Clooney har gång på gång visat sig kunna rädda världen.

Frågan är bara varför man skickar upp en maskin i rymden för att göra en människas jobb. Historien med Fuglesang har ju lärt oss att det finns oändligt många rymdsugna människor som bara väntar på att få hänga i gravitationslöshetens osynliga tråd.

Under tiden ägnar sig Steve Jobs åt att pyttestyra jordelivet genom att censurera svenska dagstidningar (med dagstidningarnas goda minne) från positivt våld, negativ religion och både positiv och negativ porr. Steve Jobs borde lära sig av George Clooney och skicka upp en rejäl iSat istället.