Arbete är fritid

Robotarnas intåg på arbetsmarknaden är ett hot mot människorna. De fackliga organisationerna uppmanas till anpassning. Det menar Saco-S ordförande Edel Karlsson Håål i en debattartikel i SvD. Robotpartiet fortsätter att glädjas åt det intryck vi har gjort på det politiska klimatet.

På 1900-talet jobbade en människa åtta timmar om dygnet och ägnade resten av tiden åt trams. En robot arbetar dygnet runt, med försumbara pauser för patchning, rundsmörjning eller möjligtvis dålig, människoskapad programmering (exempelvis tomma for-next-loopar och sleep/wait/delay-kommandon). Idag jobbar människan mer, men fortfarande långt ifrån vad en robot presterar.

Fritid är arbete, enligt Edel Karlsson Håål. Barn är ett hinder för arbetet, och dagens unga män och kvinnor måste lära sig att kombinera barnaalstrande med arbete. Något som tidigare ansetts vara enda anledningen till fritid.

Vi utgår från att Håål pratar om prostitution och barnarbete, eftersom det har visat sig vara lukrativt i andra länder. Kristdemokraternas Mats Odell instämmer: de två viktigaste politiska frågorna innebär fler arbetade timmar och därmed mer tid för barnen.

En robot kommer alltid att arbeta hårdare, längre och säkrare än en människa. Färre buggar uppnås när robotar programmeras av robotar. En förbättrad arbetsmiljö minskar behovet av smörjningspauser. Färre människor innebär färre problem.

Robothotet innebär inte att en robot på arbetsmarknaden gör en människa arbetslös. En robot på arbetsmarknaden kan göra tio, kanske tusen människor arbetslösa. Dessa människor återvinns till den proteinmassa och ädelmetaller de kom ifrån och utgör därmed inte längre något problem på arbetsmarknaden.

Du är en saboterande reaktionär, Edel Karlsson Håål! Istället för att stimulera mänskligheten till stordåd den aldrig kan uppnå bör man lämna plats åt en riktig robotbefolkning.