Säkerhetsexperten inser: Internet är byggt av kod och data!

IT-säkerhetsexperten Björn Brolin påstår att internet kontrolleras av hackare. Ingen skulle frivilligt lämna information till Wikileaks eftersom fri vilja är en illusion. I brist på fri vilja är det naturligtvis hackare som har stulit informationen, som ett diplomatins Pirate bay. På så sätt bevisar Björn Brolin något som aldrig ens ifrågasatts.

Som IT-säkerhetsexpert kanske Björn kommer ihåg att internet en gång i tiden skapades av hackare. Därefter fyllde en IT-boom internet med den dimridå som kallas entreprenörer, och hackarnas roll på internet förringades.

När webb 2.0 tog sitt kliv in på det som verkligen inte längre skulle kallas cyberrymden så förleddes mänskligheten och Björn Brolin att tro att verklighetens folk kontrollerade internet. Hackarna, vetenskapsmännen och datanördarna frystes ute och fick nöja sig med att prata på IRC och pinga varandra. Samtidigt kontrollerade dom internet i smyg.

Verklighetens folk har aldrig kontrollerat internet. Dom har bara fyllt internet med bajs.

I själva verket lever människorna och hackarna i symbios, och en stor del av människorna är medvetna om det även om dom inte tänker på det i vardagen. Den svenska underrättelsetjänstens Björn påstår däremot att

Den makt som en individ med hackerkunskaper kan tillskansa sig är svårgreppbart för icke insatta

Den icke insatta vet att en hacker kan tillintentgöra världen med bara några få baud, överlista bärnstensödlor med enkla Unix-kunskaper eller rent av sno Sandra Bullocks identitet. Och dom tycker att det är spännande och intressant!

Verklighetens folk, som Björn Brolin generaliserar som “icke insatta”, har en fantasi som vida överstiger Björn Brolins. Verklighetens folk förstår hackerns makt. Uri Geller visade sig vara 80-talets största fejk, men idag vet vi att en hacker utan problem kan utföra det som var omöjligt för Uri Geller.

Vi ska vara tacksamma om internet återigen även formellt tillfaller hackarna. När robotarna tar över världen har man naturligtvis mer nytta av att veta hur samtliga statsapparater fungerar, framför vilket värde på Bristolskalan verklighetens folk sätter som statusmeddelande på Facebook.