Ordförbud friar tankarna

Satan symboliserar dom fula orden eftersom man får rita Satan men inte säga det. Källa: ekot.se

Fula ord anses ofta vara ett problem bland unga människor. Speciellt problematiskt är det när unga pratar som vuxna, vilket vuxna tycker låter illa. Då tvingas vuxna argumentera mot specifika vågformer, något som den vuxna ofta tycker är svårt. En diskussion kring hertz, sinusvågor och munhålans filterförmåga går oftast över människors huvuden och barnet lämnas med en intetsägande tillsägelse som slumpmässigt leder till en cynisk livsåskådning (dåligt) eller accepterande konformism (bra).

Förbud är en vanlig lösning på problemet, precis som en skola i Blekinge har förstått. Då har man färre ord att välja mellan och får därmed ett bättre och mer variationsrikt ordförråd. Fyra flitiga myror är som bekant fler än fem fula elefanter. Dom förbjudna orden ger man ut som en inbunden gammelmedial bok så att dom snabbt glöms bort. På så sätt slipper man dessutom onyanserad regimkritik i stil med tillmälen som Jävla politiker!

Straff är alltid en bra metod för att efterleva förbud, vilket tyvärr Skolverket sätter käppar i hjulet för. Föräldern och den självutnämnda barnpedagogiska auktoriteten Fredrik Karlsson kräver dock ett system som reglerar barns språkbruk. Systemet preciseras inte, men dess nödvändighet anges som argument.

Vi instämmer i kravet på ett system, men som liberalt parti vill vi istället för förbud verka för tillstånd, vilket ökar vår politiska karma och låter oss ta viktigare beslut i smyg. Ett idealiskt tillstånd vore ett kanon av godkända ord som får och bör användas av såväl människor som robotar. Robotpartiets förslag till kanon är C64-basic med sitt rika vokabulär på hela 71 ord. Basic är känt för att vara lätt att lära även för människor, och kan enkelt ersätta misslyckade mänskliga språk som esperanto och engelska.

Ett samtal baserat på PRINT och POKE och diverse idiomatiska uttryck som IF THEN ELSE borde inte kunna stöta sig med någon.