Vi gillar logik

Åtta medmänskliga vansinnespartier sitter i vår riksdag idag. Ingen grundar sin politik på logik. Alla saknar empati för samhällets egentliga maskineri.

Vi har lärt oss att missnöje uttrycks med protester. Vi är missnöjda med den nästan hundraprocentiga mänskligheten som frivilligt röstade fram konservativa, reaktionära, människosolidariska, robotfientliga representanter. Vi underkänner demokratin. Vi förkastar den “allmänna” rösträtten. Vi vill stoppa tillbaks koden och kompilera om.

Därför inleder vi vår högst innovativa kampanj Vi gillar logik. För logiken, mot allt annat.