Subrutin för smidig röstning

För att ytterligare förenkla röstningsprocessen så har vi låtit våra kodslavar i Ruf skriva en simpel subrutin som ni kan använda. Alla med inbyggd pseudobasic-kompilator kan enkelt ladda in subrutinen i sin kärna och exekvera på söndag. Lycka till och rösta robot!


sub vote(
   $vallokal = sql_exec("select * from vallokaler where plats = 'nära' limit 1");
   goto $vallokal;
 
   $blankett = sql_exec("select * from bord where objekt = 'blankett' and type = 'tom' limit 1");
   $kuvert = sql_exec("select * from bord where objekt = 'kuvert' and type = 'tom' limit 1");
   $bas = sql_exec("select * from bås where status = 'tomt' limit 1");
   goto $bas;
 
   locate $blankett;
   print "Robotpartiet";
 
   $kombo = $blankett . $kuvert;
   deploy($kombo);
);