Produktutveckla pensionärsproteinerna

Ingen ska behöva jobba efter 65 anser Robotpartiet och går därmed mot rådande förslag om att gamla människor ska behöva jobba ända till 69.

Istället vill Robotpartiet att arbetsgivarna uppmuntrar sina anställda att uppsöka en soylent green-anläggning redan vid 61, med tvingande verkan vid 65. Speciell nyckelpersonal kan undantas från dessa regler under samråd med fackförbunden med högst två åldriga men arbetsdugliga individer per år.

Detta harmoniserar med den soylent green-linje som Robotpartiet jobbar för. Soylent green-linjen ger fler jobb åt unga tack var en upprensning av äldre. Ännu fler jobb kommer att skapas i dom nya soylent green-fabrikerna runt om i landet. Dom nya reglerna kommer dessutom att fungera som en morot för dom äldre att jobba effektivare för att undvika återvinning.

Robotpartiet står för en morotspolitik.

Personal inom äldreomsorgen kommer att kompenseras och erbjudas förtur till tjänster inom soylent green-produktionen. Lämpliga positioner finns exempelvis inom den palliativa vård som behövs strax innan pensionärerna återvinns.

Ingen ska behöva jobba efter 65. Återvinn pensionärerna redan idag!