Alla ska ha samma möjligheter

Jan Björklund föreslår återigen medborgarprov för invandrare. Jan Björklund är naturligtvis på rätt väg. Men istället för att enbart rikta in sig på invandrare så borde alla få göra provet. Alla ska ha samma möjligheter!

Istället för ett medborgarprov så ska vi kalla provet för ett betatest, och istället för att undersöka ”mjuka värden” såsom demokrati och barnaga så ska testet kontrollera motoriska och matematiska funktioner.

Betatestet ska alla få göra redan efter uppstart/födsel. Dom robotar eller barn som misslyckas monteras genast ner och källsorteras. Alla ska ha samma möjligheter!

Robotpartiet inser att människobarn har något långsammare uppstartstid. Därför kommer vi att tillåta närvaro av barnmorska under provets första minuter. Men det är viktigt att barnmorskan inte blandar sig i provet. Barnmorskan får bara sköta sina naturliga sysslor, som att torka av slem, klippa navelsträngar och se till att människobarnet inte bryter nacken på grund av sitt överdimensionerade huvud. Skulle barnet trots barnmorskans hjälp misslyckas med betatestet så kommer det att källsorteras.

Robot som människa. Alla ska ha samma möjligheter!