Bokpremiär: En robot blir till

Var kommer robotar ifrån? Det är frågan som boken En robot blir till försöker svara på. Som 0101 mycket riktigt påpekar i förordet så är det inte så många som känner till detta. Robotpartiet vill råda bot på den globala enfalden och släpper därför en både lärorik och underhållande bok, för såväl stora som små; mekaniska som organiska.

Boken är författad och illustrerad av 1010 och utgiven på Robotpartiets Förlag och Förlag för fri nerladdning.

Ladda ner boken i PDF-format här. Högerklicka och välj Spara som eller Save as eller liknande. (Macfolk bör undvika att högerklicka.)

En robot blir till