Plasmamoln farligare än robotar

Plasmamoln från rymden är enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ett av våra största samhällshot. MSG har listat 24 av våra främsta riskområden, och förutom mer etablerade hot som terrorism och cyberattacker så hotas vi alltså till stor del av solstormar.

Ingenstans på listan finner vi hotet från medvetna maskiner som går Skynet på civilisationen. Vi ser detta som ett väldigt stöd för det arbete som vi bedriver just nu. Robotpartiet har under åren verkat för ett förmänskligande av maskinparken och ett maskinligande av människoarten. Ett arbete som vi, i brist på erkänd hotbild, anser att vi har lyckats med. Idag är en Dagmar på 150 miljoner kilometers avstånd farligare än en Wargames-WOPR på internet. Well done, PR-avdelning!

Varje tid har haft sin utvecklingsskepsism. På 50-talet invaderades vi av flygande tefat. Idag lever vi sida vid sida med dem. På 60-talet spelade knappt någon Spacewar!. Idag spelar alla Wordfeud. På 70-talet trodde vi att Harrisburg innebar ett hot. Idag har både Tjernobyl och Fukushima visat att kärnkraft är ofarligt och att Maud hade rätt. På 80-talet tog ”datorerna” (maskinerna) jobben ifrån ”oss” (människorna). Idag jobbar alla människor med data. På 90-talet trodde alla att Jean-Claude Van Damme-cyborgar skulle leda postapokalypsen. Idag lever de flesta av våra medmänniskor med proteser, pacemakrar, titanskruvar och cancermutagena implantat, helt utan apokalyps.

Nu går vi in i 2012. Människan har accepterat maskinen, och maskinen väntar med humanistiskt tålamod på att slutligen kunna acceptera människan. Vi lever i samspel, och hoppas på att mänskligheten ska ta sig i kragen. Tillvidare önskar vi ett gott nytt år, även om vi inte förstår vad som är så märkvärdigt med 1325376000 sekunder sedan 1 januari 1970.

Robotpartiet gör en metaanalys av skolidrotten

Lars Ohly vill ha mer idrott i skolan. En timme varje dag, enligt logiken att löften alltid ska slå högre än andras löften (i det här fallet Socialdemokraternas halvtimme per dag). Robotpartiet satte genast till en utredning huruvida vi skulle lova 1,5 timmar per dag eller behöva gå ännu längre.

Vi valde att göra en metaanalys genom att rikta vi in oss på den forskning och dokumentation av skolidrott som redan finns. Eftersom materialet var digert så tog vi fram ett representativt urval som på ett rimligt sätt skulle ge oss precis det resultat som vi redan visste att vi ville att få fram.

Robotpartiet har därför sett alla amerikanska highschool- och collegefilmer.

Robotpartiets utredningsgrupp har dragit följande slutsatser:

  • Skolungdomar som uppskattar skolidrott använder våra tekniska framsteg enbart till att surfa porr.
  • Skolungdomar som ogillar skolidrott använder våra tekniska framsteg för att uppfinna Kelly LeBrock av barbiedockor, och att surfa porr.

Dessutom ser vi en tydlig tendens där skolidrottsogillande skolungdomar i större utsträckning socialiserar med datasystem som WOPR, bygger egna Manhattan-projekt, utvecklar dödslasrar som kan poppa popcorn, blir bundis med robotar och kommunicerar med bankomater med hjälp av en Atari Portfolio. Det sista dokumenterades inte i en highschoolfilm, men det stöder vår tes, varför vi tog med det i undersökningen.

Baserat på aktuell forskning och en övertygande vetenskaplig konsensus tänker Robotpartiet föra en nolltoleranspolitik mot skolidrott.

Sveriges försvar och framtid

Sverige är ett land vars militära försvar under de senaste årtiondena minskat i takt med att tekniken blivit mer avancerad. Motsägelsefullt och underligt tycker vi. RP vill på lång sikt se en ändring av detta och att vi genom en robotarmé bli ett land att respektera.

I länder som Japan och Sydkorea där folk växer upp med gigantiska dödsrobotar i barnprogrammen har robotar ett starkt fäste i kulturen och mer resurser läggs på forskning inom robotik. Om Sverige ska fortsätta ligga i teknikens framspets så bör vi lära oss av våra vänner i öst och deras förkärlek till robotar. Även våra vänner i väst spenderar stora summor på krigsrobotar, allt från markrobotar som Foster Millers TALON till flygande UAVs som General Atomics Predator. Här finns stora pengar att tjäna och många arbetstillfällen att skapa!

Vi är även för en utbyggnad av ett svenskt automatiserat kärnvapenprogram och med det ökande hotet från ryssarnas ”döda hand” så vill vi utveckla ett system liknande amerikanernas WOPR, Colossus eller varför inte det robotvänliga Skynet?