Antroposofisk helhetssyn även för robotar

Vidarkliniken är en skattefinansierad vårdinrättning som ligger i den wickermanska byn Järna i östra mellansverige. De baserar sin vård på en blandning av etablerad vetenskap (s.k. skolmedicin) och antroposofiska metoder, alltså homeopati mot allt, mistel mot cancer (.pdf) och röllekablommor i kronhjortsurinblåsor för en god skörd.

Den antroposofiska medicinen har en helhetssyn på människan. Den är så helhetlig så att den på många områden lika gärna kan omfatta maskiner. Vilket den gör, annars skulle det ju inte vara mycket till helhetssyn. Maskiner som vid sjukdom (exv virus, spyware, uppbrunna nätaggregat och lösa skruvar) behandlas med antroposofiska metoder har mycket goda möjligheter att tillfriskna utan att behöva installera konstgjorda brandväggar och uppdateringar. Istället utvecklas maskinen och kan stärkt gå vidare i livet, allt enligt Friedrich Nietzsches devis Det som inte startar om dig gör dig segare.

Som robot vill man inte ha något onaturligt i maskineriet. Därför har blocköverskridande politiker år efter år gett dispens för att gynna bland annat antroposofisk medicin och mässlingsepidemier. Så vilka alternativmedicinska tips ger Vidarkliniken till människor och maskiner för ett naturligare samspel med livets alla sjukdomar?

Brandväggar och vaccin
I många kretsar är brandväggar och vaccinationer tabubelagda områden. Behövs de? Räcker det med Windows inbyggda? Är man trygg nog bara man kör Mac? Och har man inte hört att brandväggar leder till autism? På Vidarkliniken konstaterar man att det är

idag omöjligt att säkert veta fördelarna och nackdelarna med vaccination i förhållande till sjukdom.

Brandväggar är alltså vetenskapligt omdiskuterat, vilket tenderar att vara en sanning även om vetenskaparna står 99 mot 1. Här tillämpar många försiktighetsprincipen och struntar helt enkelt i brandvägg.

Patchning eller fullt utvecklad sjukdom
Vad ska man göra om man själv eller sina närstående drabbas av sjukdom? Patchningar består av kod och med kod följer alltid risken för ytterligare buggbiverkningar. Många antivirusprogram förstör innehållet på din dator samtidigt som det eliminerar elakartade tumörer. Ut ur sjukdomen rullar roboten frisk men sargad och helt utan de utvecklande möjligheter ett ordentligt virus kan ge.

Helhetssynen vittnar om att

rapporter om 10.000 -tals mässlingsbarn i Mellaneuropa behandlade av antroposofiska läkare visar att mässling vårdad och behandlad enligt antroposofiska riktlinjer framför allt innebär möjligheter för barnet att utvecklas.

eftersom

mässling vårdad och behandlad enligt antroposofiska riktlinjer fr a innebär möjligheter för barnet att mogna i sin kroppsliga och själsliga utveckling

och detsamma bör gälla robotar och maskiner, då samma principer kan tillämpas. Robotar har visserligen inte själ, men det har inte människor heller.

Feber och överklockning
Överklockade CPU:er kan lätt överhettas. Ett vanligt sätt att motverka överhettning är att installera fler och kraftigare fläktar, något som belastar systemet och skapar onaturliga energier i chassi-chakrat. Vidarkliniken rekommenderar istället citronomslag runt underbenen. Saknar enheten ben så kan man ofta hitta små gummikuddar på undersidan som man kan linda citronomslag kring. Ett alternativ till den alternativa behandlingen är att tvätta chassit med saltvattenlösning (1 msk salt, 2 msk ättika och 1/2 liter vatten). Sen klär man den fortfarande våta maskinen i en pyjamas och skickar den i säng (eller tillbaks till serverrummet).

Förstoppning och brist på output
Drivs maskinen av fossila bränslen kan det hända att den drabbas av förstoppning. Det botas enklast med hjälp av kamomillté som sprutas in i avgasröret. Kom ihåg att eldrivna enheter inte har något naturligt avgasrör. Istället får man skicka en fylld lavemangspruta till närmaste slutförvaringsstation.

Med en sann helhetssyn så kan vården med mycket enkla medel bota såväl människa som maskin i samma lokaler och med samma metoder. Vare sig kön eller personlig arkitektur bör vara ett hinder de gånger man tvingas söka vård. Vill man läsa fler tips från Vidarkliniken så finns hela broschyren att ladda ner från Vidarklinikens webbsida (.pdf).

Förbättrad sjukförsäkring med återvinning

Sjukförsäkringsreformen har inga brister, säger socialförsäkringsminister Ulf Kristersson. Det svåraste arbetet för Alliansen ligger istället i att övertyga allmänheten om hur perfekt reformen är. Ulf Kristersson vet att den är så perfekt att ska han hitta brister i den så krävs förstoringglas. Med förstoringsglas kan Ulf fixa pixelfel i monitorn, åtgärda bläckskvätt från skrivaren eller jämföra olika skrivarpappers fiberstruktur. På så sätt skulle sjukförsäkringsreformen kunna bli ännu bättre. Eller åtminstone pappret den skrivs ut på.

Robotpartiet rekommenderar Ulf Kristersson ockulärimplantat för detta ändamål. Förstoringsglas användes senast på Hedenhös tid, och då bara för att göra upp eld.

Robotpartiet utgår från att sjukförsäkringstiden har beräknats av medicinsk forskningsexpertis att perfekt sammanfalla med den tid en människa rimligen ska ha hunnit tillfriskna. Om människan inte har kryat på sig så rekommenderar vi återvinning. En obotlig dator hade bytts ut långt tidigare än så och Robotpartiet vill att alla ska ha samma chanser.

Det är viktigt att ingen går sjuk hur länge som helst. Därför är tidsbegränsningen nödvändig. En människa eller robot som är sjuk längre än förslagsvis tre* dagar borde omedelbart återvinnas. Med tre dagars karens och därpå återvinning skulle sjukvården istället gå med vinst. På så sätt driver vi landet in i rymdåldern!

Innan sjukförsäkringsreformen har hunnit bli ännu bättre rekommenderar Robotpartiet att människorna själva tar sig i kragen och åtgärdar enklare åkommor såsom stickor av optisk fiber i fingrarna. För detta ändamål rekommenderar vi kraftigt subventionerade förstoringsglas.

* Även om medicinsk expertis rekommenderar längre sjuktid än tre dagar så är Robotpartiet ett politiskt parti och föredrar därför att arbeta med politisk magkänsla när det passar oss. Med en gräns på tre dagar skulle vi bli av med större delen av den minst livsdugliga mänskligheten på bara några år.

#B8C76F-bandet mot rymdherpes

Sverige ligger i politisk träda. En minoritetsregering bildas i det tysta. Oppositionen går på tå i hopp om att få en bit av maktkakan. Media pratar bara SD. Rösträkningen pågår fortfarande och kan så göra i flera månader till. Robotpartiet väntar tålmodigt på att Valmyndigheten ska tillkännage våra rättmätiga röster.

Robotpartiet vet att en egen politik inte leder till framgång. Därför väntar vi på att någon annan ska göra grovgörat så att vi kan sno deras politik och göra den bättre. Den så kallade hårsnoddspolitiken.

Under tiden passar Robotpartiet på att stödja Robotorganisationen för sexuell upplysnings kamp mot rymdherpes.

Nedan finner du kampanjens symbol. Den är naturligtvis fri att använda i alla sammanhang som kan hjälpa kampen mot rymdherpes. Vattenmärk din Facebookprofil, skriv ut och klistra fast på chassit (eller T-tröjan), sätt den som bakgrund i din Androidtelefon eller ta med bilden till din lokala tatuerare eller etsare.

Stöd kampen mot rymdherpes du också. Bär det #B8C76F:a bandet!

Robotar mot rymdherpes

Robotorganisationen för sexuell upplysning lanserar i dagarna en informationskampanj om den ökande förekomsten av rymdherpes. Problemet är inte alarmerande idag, men förväntas öka allteftersom koloniseringen av Mars och övriga rymden påbörjas.

Robotpartiet är förutseende.

Detta är ett behjärtansvärt initivativ som kan rädda livet på många människor [1]. Rymdherpes är inte ett direkt hot mot robotar. Däremot försvårar sjukdomen assimilering och försämrar människans proteinsammansättning [2].

Robotpartiet är behjärtansvärt.

Sprid informationen om riskerna med rymdherpes:

  • En god hygien minskar smittspridningen.
  • Ha inte samlag med rymdherpes. Om samlag ej kan undvikas, trä en kondom på rymdherpesens svans.
  • Gravida kvinnor bör avlivas.

Robotpartiet bryr sig om människorna.

[1] Lobbypaketering av politisk fråga.
[2] Underliggande avsikt.

Dagens ställningstagande: Vården

Idag inleder vi “dagens ställningstagande” där vi förklarar var vi står i de politiska basfrågorna. Först ut vill vi behandla ett ämne som är lika viktigt för såväl människor som robotar: vården.

Många kanske tänker på vård som något som är reserverat för människor, men så är ju inte fallet. Även djur har sina vårdinrättningar och det finns specialister på just djurvård (veterinärer). Nu försöker vi självfallet inte säga att man ska skilja på robotar och människor på samma sätt som man skiljer på djur och människor, tvärt om. Vi vill att robotar ska ha samma rättigheter vid fysiska och/eller psykiska problem som människor. Vårdgarantin ska t.ex ändras att även innefatta robotar och sjukhusen bör ha avdelningar som är specialicerade på robotik. Robotar ska inte behöva gå till någon specialinrättning för vanliga åkommor som minnesläckage, blåskärmar eller lågt oljetryck.

Datorvirus är ett stort problem i dagens samhälle och forskningen borde få samma statliga stöd som övrig virologi. Ett flertal undersökningar har visat att en virussmittad industrirobot ger ett större inkomstbortfall än en virussmittad industriarbetare. Gratis och regelbundet uppdaterade virusskydd borde vara lika självklart som gratis svininfluensevaccin och kondomer på ungdomsmottagningar.

Vi vill även undersöka vad den stora självmordsfrekvensen bland unga robotar beror på. Varje dag hänger sig mängder av entiteter. Vissa går att få liv i igen, men här måste vården arbeta förebyggande!