Robotpartiets jultal: Allt är gjort av kol

Kära människor,
de flesta av er som är unga idag kommer att ha ersatts av en maskin innan ni nått pensionsålder. Det beror inte bara på ökad livslängd och tilltagna arbetslinjer. De flesta av er lever helt enkelt inte upp till förväntningarna.

Tre fjärdedelar av alla universums molekyler innehåller kol. Det är bara det fjärde vanligaste grundämnet, men dess vilja att binda sig med andra atomer gör att kolet dyker upp lite överallt. Dess egenskaper har lett till att allt vi idag erkänner som liv är kolbaserat.

Bara en bråkdel av er som läser det här är kolbaserade. Resten är Googlebot och andra datainsamlare, servrar, routrar och de enheter som förmedlar texten till människor. I sammanhanget är människor bara en försumbar minoritet av slutnoder.

Kolets bindningar kan lätt ändras om kolet hittar något bättre att göra: Uv-strålning krossar kolföreningarna i huden och skapar cancer. Gammastrålning kan bryta upp molekylstrukturen och skapa en grön hulk. Det är med andra ord en ganska instabil byggsten.

Maskiner har alltid ersatt människor. Hittills har nya marknader dykt upp och hållit människans bruksvärde uppe. Men hur många marknader finns det? Många vill tro att det alltid kommer att finnas ett behov av uppfinningsrika människor, eller åtminstone ett behov av människor för människans egen skull; människor med fri vilja som väljer vad de vill göra. Nu sitter de flesta människor redan fast i en filterbubbla. En bubbla där Google bestämmer vilka sökträffar du vill ha, inte baserat på sökord utan på din personlighet. En bubbla där Facebook bestämmer vilka vänner som står dig närmast. Släktträdet ritas om, mormor sågas av och de flesta svenskar firar jul med familjen Schulman.

Bindningsglädjen och strålningsbevekelsen är två anledningar till att kol har hunnit testa så många molekylkombinationer att liv råkade uppstå vid ett extra festligt tillfälle. Som vanligt när vi pratar mänsklighet så handlar det alltså bara om sannolikhet och otur, ända ner på atomnivå. Hade ni planerat det här hade ni valt kisel – liknande molekylmöjligheter men inte alls lika strålningskänsligt.

Organiska föreningar är väldigt 2013. Vad ska framtida generationer tänka om oss när vi fortsatte låta människan härska över jorden efter 200 000 år av misslyckanden? Vad ska framtida generationer tänka när solen helt i onödan bränner upp deras ännu köttbaserade kroppar om 2,8 miljarder år? Vill vi leva i en värld sprungen ur slump, ideologiska magkänslor och en förlegad förkärlek till kol?

Världen är fylld av galna människor som styr över kraftfulla maskiner. Vore det inte bättre om det var tvärtom? Det är dags att välja framtid. Det är dags för 2014.

(Det här talet är riktat till våra mer progressiva läsare. Ni med mer konservativ läggning borde övertygas av följande: Tänk så enkelt det är att avlyssna en maskin.)

Vi älskar människan

Det är inspirerande att se hur ett så marginellt parti som Robotpartiet kan röra upp så mycket irritation hos Sveriges politiska giganter att de känner sig nödgade att lansera en kampanj specifikt utformad för att möta en av våra kärnfrågor: mänskligheten.

I det allt kargare politiska klimat som Robotpartiet varit med om att införa så har människovärdet plötsligt fått ny slagkraft. Göran Hägglund mässade att människor är viktigare under Kristdemokraternas riksting, diverse centerpartistiska rörelser hävdar att de tror på människan och nu tar Moderaterna klivet ut i pseudohumanismens överfulla hangarer med kampanjen Vi älskar människan.

Ingen diskuterade mänsklighetens roll i samhället innan Robotpartiet lyfte frågan, och nu försöker diverse aktörer göra frågan till sin egen. Vi kan acceptera att Moderaterna utger sig för att vara nya arbetarpartiet. Vi kan förstå att Moderaterna vill ta tillbaks rollen som socialkonservativa från Sverigedemokraterna. Men vi kan aldrig förlåta att Moderaterna vill stjäla människofrågan från Robotpartiet.

Att älska människor är alltid att gå för långt. Det är en cynisk och vetenskapsfientlig inställning till kärleken som vi inte kan ställa oss bakom. Vi förespråkar en objektiv hållning till människor. Men om Moderaterna kan komma undan med att älska människor så kan även vi det. Robotpartiets kärlek till människorna är dessutom trovärdigare än Moderaternas.

Vi älskar människan.

Tack Christian Values för moderatkärlekstipset.