Sverige som lekplats för utomjordingar

Utrikesminister Carl Bildt och migrationsminister Tobias Billström hatar, enligt Wikileaks, invandrare. Ministrarna vill vara representativa för skattebetalarna som också hatar invandrare. Att hata invandrare anses vara bra för Sverige.

Om det verkligen är så att Tobias Billström hatar invandrare vill han inte svara på eftersom han bara kommenterar första- och andrapartkällor. Alltså inte tredje part. Där går gränsen. Kanske kan han kommentera fjärdepartskällor. Klart är dock att Tobias Billström aldrig kommer att kommentera tredjepartskällor. Robotpartiet erkänner villigt att vi inte längre är på det klara med vad en tredjepartskälla egentligen är.

Jimmie Åkesson myser och blir alldeles varm i kroppen. Detta gör hans infraröda profil tydligare och kan innebära problem när predatormonster från yttre rymden besöker jorden för att stävja den inavel som verklighetens folk lider av. Efter avskjutningen kommer predatorerna att plantera in invandrare i Sverige. Alla blir nöjda, utom den minoritet som helst ser att man skjuter av hela Sveriges befolkning, utan inplantering, så att Sverige kan bli en lekplats för rovdjur från yttre rymden.

Oavsett hur yttre rymdens politik artar sig så ligger Jimmie Åkessons IR-profil honom i fatet och borde bäddas in i lera. Fråga Californiens guvernör Arnold om varför.

Vi robotpartister är avundsjuka på de mer mänskliga politikernas förmåga att se skillnad på olika sorters människor. Bipedala proteinklumpar man gillar ställs mot bipedala proteinklumpar man inte gillar, helt baserat på geometriska avvikelser och vilket ljus kropparna avstöter. Vi misstänker att det här inte går helt vetenskapligt till. Vi gillar logik.

Men samtidigt som våra politiker motverkar integrationen av invandrare, så arbetar de för en skenintegration av robotar. Att politiker önskat uppträda fläckfritt robotskt har vi märkt sen Turings tid, men maken till stelt uppträdande har vi inte sett sedan 80-talets arrested robot-danser, eller sedan Bosse Ringholm var finansminister.

Tobias Billström (fil. mag.) som Mr Goto 10:

Regina Kevius (civ. ing.) som Mrs Goto 10:

Ett tips till våra politiker: Ska ni leka robotar så sikta lite högre. Mycket har hänt inom robotiken de senaste åren. Snart är alla politiker robotar och då behöver ni inte leka alls.

Tack till vår ständige korrespondent Evert Brahms för Billström.

En robot i riksta’n

Ovana väljare kan tycka att det är obekvämt med robotar i riksdagen. Människorna är rädda för att robotarna ska brista i frågor som kräver mänsklig empati, och att det ska bli svårare att kommunicera med sin lokala riksdagsrobot.

Naturligtvis saknar robotar mänsklig empati. Men det gör även Maud Olofsson. Robotar har däremot robotsk empati vilket är mycket bättre än mänsklig empati. Även om den inte skulle vara det så är åtminstone en robotsk empati en empati mer än Maud Olofsson.

Robotpartiet räknar empatier!

Redan idag finns det gott om hubotar (jmf whigger) i politiken. Alan Turing tog en gång fram ett test för att skilja människopolitiker från robotpolitiker i det brittiska parlamentet. Turing-testet går ut på att man utsätter en maskin och en människa för ett vanlig samtal och ser om det går att skilja dom åt. Ungefär som en primitivare form av Voight-Kampff, men samtidigt mycket mer civiliserat än att använda hundar.

För att undvika att sorteras ut började människopolitikerna därför att agera robotskt för att förvirra för Alan Turings test. Eftersom Storbritanien alltid har varit svensk politiks och populärkulturs största förebild så kunde man snart se samma tendenser även i Sverige, trots att våra mänskliga politiker inte stod under ett direkt utsorteringshot. Redan Tage Erlander försökte röra sig onaturligt stelt, Ingemar Mundebo immiterade den gengasbrännare som man då trodde skulle driva framtidens robotar, och ingen lät sig väl luras av Bo Lundgren. Ett fall av äkta robotism visade sig däremot i somras då moderaternas sexbot Sven Otto Littorin avslöjades och snabbt sopades under mattan.

Tydligast exempel idag är naturligtvis Maud Olofsson, som med sina automatiserade svar definitivt hade klarat sitt Turing-test och accepterats som robot. Lyssna och läs på P1:s intervjuer och chatter med dagens politiker och gör ditt eget Turing-test.

Frågan är alltså inte om du vill ha en robot i riksdagen, utan om du vill att riksdagen ska fyllas av äkta robotar eller billiga kopior (Maud).

Sven Otto, en sexbot?
Bild: Henrik Hansson, Wikipedia