Robotarna ska ha elöverskottet

Miljöpartiet anser att om Sverige får ett överskott av el så ska reaktorer stängas av.

Robotpartiet anser att om Sverige får ett överskott av el så ska vi bygga fler robotar. Det kan aldrig bli för många robotar eftersom robotar byggs av material som tas ur jorden, vilket ger plats åt fler robotar.

När vi har gjort robotar av hela planeten så får robotarna själva vara planeten. Hela världen blir ett intelligent väsen, precis som Miljöpartiet egentligen vill ha det.