Dessa fantastiska robotar är sina flygande maskiner

30000 drönare kommer att flyga över amerikanska medborgare år 2020. Myndigheter och privata företag har nämligen ett omättligt intresse av att övervaka skådespelare och invandrare. Övervakning är viktigt, vilket berättigar intresset.

Hoppet är att drönarna i förlängningen ska kunna utrustas med domedagsmaskiner för att effektivt kunna bekämpa terrorister, skådespelare, och andra människor som inte har samma relation till verkligheten som vi andra. Det här är en utveckling som vi vill se i Sverige.

Men det kommer aldrig att hända i Sverige, säger Martin Hagström, chef för flyg och autonoma system på FOI. Han hänvisar till europeisk oenighet (eftersom människor aldrig kommer att tycka lika), motsträviga regelverk (eftersom lagar aldrig ändras) och brist på kommersiella intressen (eftersom entreprenörskapet sjunkit i botten sedan Annie Lööf blev dess ansikte utåt).

Chefer på FOI har sedan saudiaffären hög trovärdighet enligt en undersökning som vi precis genererade svaren på, så tyvärr är hans prognos väldigt tillförlitligt. Men med politiskt vilja behöver det inte bli så.

Europeisk oenighet är bara ett argument när det fyller politiska syften, lagar är godtyckliga, och de kommersiella intressena kan vi stimulera med sänkt skatt på robotar och grundlagsstadgad ansvarsfrihet när drönarna går Westworld på mänskligheten.