Göran Hägglund vill smygfilma solariebarn

Sextiofem procent av alla solarier smygfilmar sina kunder enligt en undersökning som länsstyrelsen i Stockholm har gjort. Det här framhålls som ett problem, när det i själva verket innebär en tryggare arbetsmiljö för solariemaskinerna och fler arbetstillfällen för övervakningskameror. Dessutom bidrar smygfilmningen till den pornografi som finansierar större delen av internet.

Både Strålsäkerhetsmyndigheten och en regeringstillsatt utredning vill förbjuda solarier att smygfilma omyndiga kunder. Socialminister Göran Hägglund anser dock att ”det inte går att lagstifta bort alla risker i livet”. Enligt Göran Hägglund är det en naturlig risk att som barn filmas naken och obduceras av polisen. På så sätt kan ännu fler polisiära nakenobduktionspedofilbilder hamna på nätet, trots att inget privat eller lagskyddat ska kunna läcka utanför den statligt välvilliga apparatens avsedda ändamål.

Så hur ställer sig Robotpartiet till dessa frågor? Både Alliansen och oppositionen saknar idag en fungerande politik kring solarier och nakenobduktionspedofilbildfrågor. Sverigedemokraterna bör logiskt sett vara negativa till den kosmetiska påverkan UV-strålar har på huden. Robotpartiet tar tydlig ställning mot bilderna, men är positivt till de arbetstillfällen som smygfilmningen innebär.