Böcker kan innehålla fel – slutet för verkligheten

– Skolböcker kan innehålla fel, säger Sollentunapolitikern Maria Stockhaus och ersätter därför allt undervisningsmaterial för sex- och sjuåringarna med en surfplatta. Maskiner har som bekant aldrig fel, vilket gör att eleverna lär sig fler saker som är rätt än när de lär sig ur böcker.

– På internet finns många fler källor, fortsätter hon. Kunskap uppstår spontant på internet för att sedan överföras till pappersböcker av felbara redaktörer. Felbara, så länge böckerna inte är robotböcker där källan är internet och redaktören är robot och innehållet är kopierat från Wikipedia. En fullständig kejda av digital information som aldrig besudlats av verkligheten och därför alltid är helt korrekt.

Helt väntat upprörs utbildningsminister Jan Björklund av dessa tekniska reformer. Det här kommer att leda till att alla pratar sms-språk, menar Björklund och syftar till att sms skrivs på och skickas med maskiner. Varför barn skulle lära sig att prata sms när de umgås med datorer som pratar maskinspråk förklarar han inte.

Inom Robotpartiet gläds vi åt att maskiner tar över människobarnens undervisning, även om sex- och sjuåringar för länge sedan borde ha varit produktiva samhällsbärare ute i arbetslivet. Istället för att debattera krings undervisningsmodeller borde utbildningsministern först och främst överväga att ersätta barn med mer lättlärd hårdvara.