God jul, arbetspunkten!

Robotpartiet gillar julen. Den rutar in mänskligheten i en kontrollerbar förutsägbarhet och ger politiska partier möjligheten att verka julvarma genom att tala om behjärtans värda ämnen som de normalt ger blanka fan i. Men vi, till skillnad från alla andra partier, är ett rakt och ärligt parti utan dolda agendor. Därför vill vi trots vår uppskattning avskaffa julen.

Människan behöver traditioner, brukar man påstå för att motivera att vi 2011 fortfarande firar irrelevanta glädjeämnen (jul för att solceller snart fungerar bättre, midsommar för att solceller snart fungerar sämre) till ingen nytta alls. För vilka traditioner pratar vi om? Är det schemalagd virusscanning? Är det en backup-rutin som sker kl 18 varje arbetsdag? Är det oljebyte inför nattskiftet? Nej. Mänskliga traditioner saknar syfte och funktion och handlar främst om himlakroppars positioner, sprit, jungfrufödslar och att det vid den här tiden för ett år sedan hände exakt samma saker som året dessförinnan. Behovet av traditioner är alltså en skapad synvilla, långt från mat (ett riktigt behov) och sömn (ett diskuterbart behov).

Ta bort julen. Ta bort alla röda dagar ur almanackan. Ta även bort lördag (svart) och söndag (annan sorts röd), och helst även alla andra abstrakta tidsbegrepp. Det fungerar för det brasilianska Amondawafolket, så det borde fungera för alla andra människor också. På så sätt kan människan jobba hela veckan året runt utan att fundera på abstrakta och bevisligen onödiga begrepp som veckodagar och traditionella ledigheter.

Robotpartiet förespråkar arbetspunkten. En punkt i slutet av arbetslinjen där människor och maskiner stampar tills tillväxten står oss över öronen. Bara då kan vi få hela Sverige att arbeta hela tiden.

P.S. När Robotpartiet bjuds in till tevekanalernas uppesittarkvällar imorgon så vill vi meddela på förhand att vi vägrar sitta i tomtens knä samtidigt som Jimmie Åkesson. Andra vi vägrar dela knä med är regeringen, riksdagen och resten av mänskligheten. Vi vill inte att våra väljare ska tro att Robotpartiet på något sätt kommer överens med någon.