Robotpartiet inget skuggorgan

Organisationen Robotpartiet har pga sin tekniska och internetflirtande natur fått kritik för att vara ett skuggorgan till Piratpartiet. Inget kan vara mindre sant.

Robotpartiet står för

  • Mera generell övervakning och dokumenterande av mänskliga aktiviteter.
  • Mera datalagring. Robotar har rätt till all information.
  • Mera avlyssning av misstänkta såväl som ickemisstänkta individer.
  • Större anslag till FRA för inköp av fler och mer kraftfulla kamrater.
  • Frekventare samkörning av register. Det är 1800-tal att inte utnyttja datorers och robotars tekniska möjligheter att komma åt människorna. Jmf avrättning medelst hängning när man hade den mycket effektivare giljotinen.
  • Eliminering av PUL.
  • Ett utvidgat PKU-register och utökade rättigheter för tekniska entiteter att komma åt dess innehåll.
  • I och med Robotpartiets lagstadgade införande av IPv6 innan 1:a januari 2011 (110101) kräver vi att all teknisk apparatur förses med IP-nummer och internetkoppling. Robotpartiet vill veta vem som misshandlar en stackars brödrost eller har glömt att frosta av frysen.