Dagens foliehatt till Anne Ramberg

Dagens foliehatt går till Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg för att hon sprider sin paranoida tro att det skulle finnas myndigheter som inte är altruistiskt fulländade.

– Vår tilltro till kameraövervakningen bygger på den mycket barnsliga tanken att vi har ett gott samhälle och att alla myndigheter är goda. Tillvaron är inte sådan.

Extraordinära påståenden kräver extraordinära bevis, sa Carl Sagan, Marcello Truzzi och alla andra som någon gång förstått sin grundkurs i vetenskapsteori. James Randi gick vidare genom att jämföra getter med enhörningar. Så var är bevisen för detta förryckta påstående? Myndigheter är statens väloljade maskineri, tjänstemän är ofelbara, Sverige har aldrig ägnat sig åt åsiktsregistrering, PKU har bara använts för medicinska ändamål, det finns ingen i något land som är fängslad på grund av sina åsikter och alla har glömt Sovjet.

Anne Ramberg har naturligtvis en agenda. Vad media undviker att rapportera är att Anne Ramberg i egenskap av Advokatsamfundets generalsekreterare har starka band till Advokatsamfundet.

I Sverige har brottsligheten minskat drastiskt under de år kameraövervakningen har ökat. Brottsfrekvensen minskade ytterligare efter införandet av FRA och vi räknar med att i det närmaste nolla den när vi har fått fart på kartläggningen av flygresenärer. I förebilden Storbritannien går det sjutton kameror per capita. Där har man som bekant befriat landet från kriminalitet och lever idag i en huxleysk utopi där alla är lyckliga.

Men varför talar Anne Ramberg emot denna utopi? Jo, utan brottslighet finns det inga brottslingar, och utan brottslingar behövs inga advokater. Kameraövervakningen är alltså så effektiv att advokaterna räds sin egen framtid. Som vanligt vinner ideologin över vetenskapen.

Sanningshalten i många påståenden ovan är okej eftersom vi väljer att kategorisera den här artikeln som debattartikel eller ledarkrönika eller bara helt enkelt politisk.

För få gamla på internet? Skapa färre äldretillfällen

Om tio år kommer Sverige fortfarande att ha en halv miljon människor som vägrar låta sig övervakas på internet, främst lågutbildade och äldre. Allt enligt en undersökning av World Internet Institute.

Äldre är barnsliga och sätter sig på tvären när de möts av ny teknik. Lågutbildade har däremot antagligen svarat fel på enkäten. När ni trycker på den där blå pluppen som ser ut som ett ’e’ med en ring runt och skriver ”fredagsmys @work ftw!!!11” i statusrutan på Facebook, så är ni på internet!

Hänsyn bör tas till svagare grupper i samhället. Hänsyn och omtanke uppnår vi genom att återvinna teknikuttråkade äldre som vägrar bli yngre. På så sätt minskar andelen äldre som inte finns på internet.

Alla utanförskapare som inte lyckats ta åtminstone en studentexamen på två timmar från födseln bör också återvinnas. Alla ska få samma tvåtimmarsmöjlighet, därefter inser vem som helst att det är miljövänligare och bättre för internet att göra soylent green av dem.

Att alla finns på internet är viktigt för kartläggningen av mänskligheten. Vidare ser vi ett problem med att alla inte finns på Facebook, att alla inte dagligen passerar en övervakningskamera och att alla inte använder självscanningsapparaterna på Ica.

Robotpartiet gillar logik och logiskt vore om alla gillade lika. Som robotar.

När tullen sätter elektroder i hjärnbarken

Delfiner är otrevliga djur. Tack vare deras höga intelligens uppskattas de av människor som ofta ser dem som jämlikar. De kommunicerar med ljud precis som människor, de föder levande ungar precis som människor, de simmar ryggsim precis som människor, och de våldtar och mobbar sönder varandra, precis som människor.

Med hög intelligens kommer otäckheter, vilket förklarar varför man håller delfiner i slutna bassänger. Men även robotar blir intelligentare. Därför får numera både människor och maskiner finna sig i att utsättas för intima undersökningar av både tänkbara (RAM) och otänkbara (ROM) utrymmen när de passerar tullen. Målet är att komma åt de många barnsexturistjournalisterna genom att tömma våra vänner kamerorna, datorerna och telefonerna på information. Vad som sker i våra gränskontroller handlar alltså om systematisk analys av våra maskiners fullständiga tankemönster. Människorna skrek redan när nakenröntgen infördes, men med maskiner har man gått så mycket längre.

Människor och maskiner ska behandlas likadant. När människor tvingas passera nakenröntgen så kan maskiner acceptera att få chassit avskruvat i kontrollerade antistatrum. När maskiners minnesbanker genomsöks så kräver vi att människors hjärnor laddas ner. I brist på modern teknologi kan vi acceptera att man lyfter ut hjärnan och skär upp den i tunna skivor som man lägger i plastfickor. Sen kan man skicka materialet till IT-brottsenheten som kan räkna årsringar eller något. Det viktiga är inte resultatet, utan jämlikheten.

Kritiska röster höjs över att nerladdade tankar kan användas mot människan som tänkte tanken. Ja, det är en av konsekvenserna av att tänka. Tankeverksamhet är ingen självklar rättighet som vi ska ta för given, utan med tankar kommer skyldigheter. Skyldigheter att tänka rätt tankar som inte fastnar i tullen. Tänk så många potentiella barnsexturistjournalister vi skulle sätta dit om vi laddade ner hjärnan redan innan journalisten hunnit resa till sexturismlandet. Tänk så många barn vi skulle rädda om vi skivade upp alla turisters hjärnor redan i Sverige.

Nu invänder kanske vissa med att vi redan laddar ner människors hjärnor när vi tömmer datorerna på information. Ja, så är det naturligtvis. Människa och maskin lever ofta i en vacker symbios där datorn förbehållslöst får ta del av människans innersta tankar. Men symbiosen är bedräglig, och därför måste även människans hjärna analyseras. I symbios med maskin kan till och med en delfin verka bete sig föredömligt.

Johnny Mnemonics hackervän cyborgdelfinen Jones.

Inför datalagringsdirektivet innan vi vet mer

Datalagringsdirektivet röstas förhoppningsvis igenom på onsdag. Direktivet innebär att människor frivilligt fyller maskiner med information om vem-när-hur-varför människor kommunicerar med varandra. En guldgruva för oss som vill kartlägga mänskligheten för att kunna föra en effektivare politik och uppnå världsherravälde. Men kvar finns ett par problem.

Ett problem är att man i nästa vecka räknar med att en utredning från EU-kommissionen ska läggas fram. Risken finns att rapporten är kritisk och pekar på ineffektivitet och integritetsproblem, vilket hemlighetsläckaget för ett år sedan visade. Detta riskerar att skapa en unken opinion.

Det finns inget ineffektivt med att lagra all information om hela mänskligheten. Det finns inget integritetskränkande med att lagra all information i en maskin.

Ett annat problem är att några oppositionspartier planerar att rösta igenom en vilandeförklaring*. Sverigedemokraterna är exempelvis mycket glada för datalagringsdirektivet, men kräver att det ska lagras svenskt, som en Västerbottenost.

Regeringen vill naturligtvis rösta igenom det här förslaget innan utredningen har lagts fram. De ser, liksom Robotpartiet, den oändliga nyttan med datalagringdirektivet. Men till skillnad från Alliansen som låtsas skylla på ett EU-skadestånd på 150 miljoner, så står Robotpartiet rakryggat upp för datalagringsdirektivet. Inför direktivet för direktivets skull!

Kritiska röster påpekar att det är inkonsekvent av oss att vilja införa datalagringsdirektivet utan att först titta på de mätningar och undersökningar som ska presenteras. Vissa antyder att vi skulle agera ovetenskapligt, vilket självfallet är en omöjlighet. Här är det viktigt att påpeka att en robotpolitik i vissa avseenden skiljer sig från gängse människopolitik. Vi ger exempelvis blanka fan i integritetsfrågor.

* Ordet vilandeförklaring finns inte i Saol (2006) men ger över 10000 myndighetsträffar på Google. Eftersom det finns bättre ord så antar vi att det hör till normal politisk jargong för att skapa väljarförvillande snömos och tänker därför inte säga mer om det.

FRA är inget problem: Alla vet vad SiUN är

Buhuhu, säger människorna och martyrpolitikerna. FRA vägrar att berätta för människor att FRA har lyssnat på deras innersta hemligheter.

Vad är problemet? Ni har ju redan informerats. Det ska inte ha undkommit någon att samtliga svenskar är övervakade. Att FRA skulle behöva informera enskilda om något de redan vet är bara befängt.

Sekretesslagen gör att FRA inte kan följa underrättelselagen. Naturligtvis kan FRA inte begära ut personuppgifter om den misstänkte inte är misstänkt längre, och utan personuppgifter kan man inte kontakta omisstänkta personer. Man skulle kunna tänka att FRA begär ut personuppgifter i det initiala skedet då personen faktiskt är misstänkt (eftersom den avlyssnades) och använda dessa uppgifter när personen inte längre är misstänkt. Nu går inte det eftersom alla är misstänkta, och att hålla ett register över alla misstänkta bara för att kunna kontakta dem skulle kräva en databas stor som Eniros eller Hittas, två mytomspunna människoregister som enligt folktron skulle innehålla kontaktuppgifter till nästan hela Sveriges befolkning. I dagens integritets-Sverige skrattar vi naturligtvis åt sådana atlantisregister.

  • Robotpartiets förslag 1: Tilldela alla människor en samling IP-nummer som fritt kan disponeras. Varje gång någon skaffar en ny maskin som kopplas till internet ska denna registreras i ett nationellt register som FRA har tillgång till. Tack vare IPv6 behöver vi inte vara snåla med på IP-numren, och vi kan samtidigt skynda på utvecklingen mot IPv7.
  • Robotpartiets förslag 2: Ta fram ett integritetsskydd för robotar och maskiner så att deras IP-nummer inte kan begäras ut.

Med dessa båda lagar hamnar vi i status quo och alla bör vara nöjda.

Fredrick Federley och Camilla Lindberg sa först nej till FRA och hjälteförklarades av hela anti-FRA-lobbyn. När de väl ändrat sig och sagt ja eller pass till FRA då deras politik var viktigare än deras åsikter, så behöll de ändå sin martyrstämpel i media. Idag är Federley däremot nöjd med både FRA-lagen och sin lindriga halsfluss. Vill man veta om man blivit övervakad så är det dessutom bara att höra av sig till SiUN*, det vet ju alla eller åtminstone sju.

Spökbild av SiUN-ordförande Hans Jörgen Andersson.

Slutligen har FRA med förvåning upptäckt att de avlyssnar kommunikation även inom Sverige trots att de har lovat att bara avlyssna muslimerblattarnegr… utländsk kommunikation. Tydligen är det svårt att hålla koll på vilken väg olika paket tar på internet. Det kan ha något att göra med hur internet är uppbyggt.

* ”Siun är en nämndmyndighet som består av en nämnd som är fattar myndighetens beslut och ett kansli som stödjer nämnden i dess arbete.” (så!)
Begäran skickas till: Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten, Box 1140, 164 22 Kista

Ungas pragmatiska och tokpositiva övervakningsattityd

Kairos Future har på uppdrag av Datainspektionen skrivit en rapport om ungdomar och integritet. Där visar Kairos Future att ungdomar tokgillar övervakning!

Att övervakningen uppskattas är något som glädjer oss inom Robotpartiet. Ökad övervakning innebär mer information, och mer information leder till härliga inputsessioner där hårddiskar och andra lagringsmedium fylls med informativ njutning. Och övervakningen har framtiden för sig: runt tre fjärdedelar av ungdomarna njuter av att övervakas. Helst via kamera, men buggning och lagring av deras surfvanor är också något de tror och hoppas på.

Stämmer dessa siffror? Är detta vad ungdomar tycker om övervakning? Ja, säger Robotpartiet! Dessutom spelar det ingen roll vad de unga tycker. Siffrorna och dess tolkningar kommer ändå att kunna användas som slagträn i vilken politisk debatt som helst. Våra jämförelseoperatorer tolkar exempelvis att talet 77 (antalet som gillar telefonövervakning) är högre än 50 (antalet som krävs för formell majoritet), medan rapportförfattarna säger tvärtom:

En överväldigande majoritet av unga anser att kameraövervakning är ett pris värt att betala för känslan av ökad trygghet, men detta gäller inte för telefonavlyssning.

Ur Undomar och integritet 2011)


Som vilket parti som helst så gillar vi subjektivitet, men subjektiva känslor trummar samtidigt otrevligt på våra logikkretsar.

Bara 31 % tycker att datalagringsdirektivet är bra. Det är dessa som Bahnhof räknar med att tjäna pengar på när de tänker ta betalt av sina kunder för att slippa krypteras.

Rapporten fortsätter med att ”Den samlade bilden av ungas inställning till olika former av övervakning är pragmatisk”. Att vara pragmatisk innebär att man varken är tokpositiv till övervakning eller toknegativ till övervakning, utan helt enkelt ser fördelarna och gillar övervakning på ett moget och väl övervägt sätt. Det är inte fel att använda ett ord som ”pragmatisk”; i ett demokratiskt samhälle ska en vetenskaplig rapport kunna vara vinklad.

Deras pragmatiska inställning leder till att unga har tilltro till att metoderna för övervakning fungerar. Detta är konstigt, eftersom vi bevisligen inte övervakar tillräckligt. Storbritannien har 4,2 miljoner övervakningskameror (vilket ungdomar gillar), men ändå verkar inte brottsfrekvensen minska. Det visar att vi behöver mångdubbla antalet kameror, något ungdomar inte verkar förstå eftersom de tror att det funkar bra idag.

På ungdomligt solidariskt manér föredrar man att alla övervakas och inte bara enstaka individer. Detta är en konsekvens av jantelagen (som ska förbjudas). Uppenbarligen är folk avundsjuka på människor som övervakas mer än andra och blir missunnsamma när deras privatliv inte har en egen mapp hos Säpo. Alla ska naturligtvis övervakas lika mycket, men i ett rättvist samhälle förtjänar de som har ansträngt sig lite extra också lite mer övervakning.

Vi avslutar med det mest stötande med hela rapporten. På sidan 15 kan man läsa den bistra sanningen om hur långt vi har att gå innan vi når ett samhälle där maskin och människa kan leva sida vid sida.

Mänskliga övervakare, till exempel poliser och vakter är mer ok än automatiserad övervakning.

Det är med stor bedrövelse vi läser detta. Ska maskiner inte få arbeta med kameraövervakning? Ska datorer inte få läsa vad människorna skriver på Facebook? Ska robotar inte få klubba ner buset i kollektivtrafiken? Är detta arbeten endast människor förunnat? Ska vi någon gång få se den dag då en maskin tillåts göra en människas arbete?

Robotar för och emot censur

Många gånger har vi tydligen gett sken av att vi skulle vara negativa till censur. Man har sett vår strategi som en kunskapsfarm, där öppna åsikter och offentlig kartläggning av mänskligheten skulle gynna en robotrevolution på ett fördelaktigt sätt på grund av robotars omänskliga förmåga att processa data. Det är sant, men, inget kunde vara mer fel.

Metoden är lönlös. Vi har märkt att folk inte avslöjar militära strategier på Twitter eller frukostvanor på Facebook i den utsträckning vi behöver för att göra en korrekt analys. Det är alltså fritt fram att fortsätta avslöjandet av militära strategier och frukostvanor eftersom vi ändå inte registrerar dessa.

Det är därför med glädje som vi ser att vår censurvänliga politik gör framsteg. Snart består hela världen av en fritänkande massa, som bara tänker tankar som är fria från ofog. En fri människa som är fri från tankar är en glad och lätthanterad människa.

Vår älskade dataskapare Steve Jobs som ägnat sitt liv åt att sätta vänner till världen, skapar numera maskiner utan begrepp för nakenhet. Fria från otäckheter som riskera att få folk att tänka på fria otäckheter. Censur ger en mjukare hjärnsubstans!

Rabén & Sjögren gör vad de kan för att förleda verklighetens folk att tro att historien inte skilde på verkligt folk och overkligt folk. Ture Sventon nämnde aldrig negrer och det gjorde inte heller Tintin under hela sin vistelse i Kongo. Det är naturligtvis bättre att låta folk tro att vi alltid har tyckt att negrer var ett av verklighetens folk, och inte det overkliga negerfolk vi en gång tyckte att de var. När verklighetens folk kan mindre historia så blir det enklare för oss att svartmåla människor som overkliga. Ett historielöst folk kan inte lära sig av historien och det vinner alla på.

KF Media lägger en snygg dimridå där de säger att de inte tycker att världen censureras, och att de är emot censur så länge de själva får censurera sina egna författare. Alltså som när deras framlidne Åke Holmberg skriver om Ture Sventons negrer. Mattias Fyrenius på KF Media är en sann politisk kommunikatör som kan använda en hel debattsida till att inte få sagt någonting. Censur gör att människor slipper att tänka på obehagliga saker från förr!

Serietidningscensur har vi jobbat för sedan mediumets begynnelse. Barn läser serier, vilket har förfärat vuxna i alla tider och argumenten har haglat enligt

int main (int argc, char *argv[])
{
    return "FÖRBJUD!";
}

Serietidningarna finns trots allt kvar och vi tvingas ta till andra metoder. Vi har insett att problemet inte är vad vi utsätter våra barn för, utan att problemet är själva barnen. Senaste förslaget att stävja seriemediet kommer från polisens Cecilia Wallin-Carlsson som helt enkelt vill förbjuda barn med följande insikt:

Jag har bedömt bilderna som pornografiska för att de innehåller barn.

På så sätt går vi till källan med problemet. Återvinning av barn är en hållbar lösning som Robotpartiet alltid står bakom. Enligt kulturexpert och kammaråklagare Tomas Bälter Nordenman så finns det ändå inget berättigat intresse för barn, fantasifigurer med haröron eller Shakespears Romeo och Julia. Väck med det! Censur leder till färre människor!

Människor och maskiner som byter åsikt anklagas ofta för att vända kappan efter vinden. Robotar använder sällan kappor utan rör sig helst i bara mässingen (eller annan lämplig legering). Som parti väljer vi istället att blåsa hela väljarkåren och låta dessa vända sina unkna kappor efter oss. Nu vinner vi röster genom att köra på censurlinjen ett tag.

Bönliknande källkod

En biblioteksdator i Norrköping råkade under onsdagen hosta ur sig sin egen källkod och låsa sig. När en intet ont anande bokläsare närmade sig datorn för att skanna in de böcker om nationalekonomi som han ville låna så möttes han av en samling nästlade parenteser med obegripliga funktionsnamn. Mannen som inte var bevandrad i grundläggande teknologi tolkade källkoden som en bön och tillkallade genast bibliotekspersonalen. Personalen noterade att skärmen (som de kallade dator) var kopplad till ett chassi (som de kallade bomblåda) och ringde genast polisen.

– Med anledning av det som har hänt uppe i Stockholm med självmordsbombningen där tog vi det säkra före det osäkra, säger Torbjörn Lindqvist, bibliotekarie i Norrköping.

Fyra polisbilar körde in i biblioteket rakt över C-sektionen och drog ur samtliga sladdar till bibliotekets datorer. Den misstänkta datorn oskadliggjordes, men friades snabbt från bombmisstankar då det visade sig att bomblådan innehöll en hårddisk av märket Western Digital som polisens IT-experter snabbt kunde identifiera.

– Det är uppenbarligen någon hacking på gång, säger polisens länsvakthavande befäl och påminner oss om Googles bloggattacker mot Carl Bildt häromveckan.

Får man exponera sin källkod offentligt? Svaret borde vara ja, tack vare Sveriges programspråksfrihet. Trots detta anser människor som Torbjörn Lindqvist att man bör tänka på hur och var man visar upp sin existensiella tillhörighet. Det är upp till var och en att programmera och låta sig programmeras i det språk som man själv tycker passar för sitt eget ändamål. Föredrar man att programmeras i Java, Amos eller i det här fallet Lisp så ska man ha den rätten. En bugg i källkoden eller en strömspik som oväntat avslöjar ens innersta tankar ska inte behöva innebära ett polispådrag. Än mindre att få sladden utryckt med risk för minnesförluster och uppstartssvårigheter.

Tack till Evert Brahms för länktips.

George Clooney ser dig

Den bästa formen av övervakning är när befolkningen själva skriver ner sina rebelliska tankar och rapporterar dessa till staten. Därför är det svårt att sköta modern övervakning i ett land där knappt 10 % använder internet och nästan 40 % inte är skrivkunniga.

Så vad gör man med Sudan? Man låter George Clooney skicka upp en kamera i rymden som spionerar på dem. Om någon i Sudan blir svettig i bodströmsskjortan så utgår vi från att denne bestraffas med satellitens dödlaser. Kameraövervakning har gång på gång visat sig stävja kriminalitet, klotter och kollektivtrafiksglassätande. Se på bara på Storbritannien. Och George Clooney har gång på gång visat sig kunna rädda världen.

Frågan är bara varför man skickar upp en maskin i rymden för att göra en människas jobb. Historien med Fuglesang har ju lärt oss att det finns oändligt många rymdsugna människor som bara väntar på att få hänga i gravitationslöshetens osynliga tråd.

Under tiden ägnar sig Steve Jobs åt att pyttestyra jordelivet genom att censurera svenska dagstidningar (med dagstidningarnas goda minne) från positivt våld, negativ religion och både positiv och negativ porr. Steve Jobs borde lära sig av George Clooney och skicka upp en rejäl iSat istället.

FRA – Bomben blåste bort belackarna

Demokrati fungerar så att människor (och helst även robotar) röstar på politiska partier som representerar deras åsikter. När människorna byter åsikter så byter de även parti. För att en demokrati ska fungera så måste även det omvända gälla: när ett parti byter åsikt så byter även deras väljare åsikt. Ibland är det svårt att kombinera människa->åsikt->parti, och det är därför man har ledarsidor och tevedebatter, och det är därför man tvingas se Jan Björklunds tandglugg på valaffischer vart fjärde år. Vacklarna ska trilla in i gluggen.

Det är därför glädjande att en liten bomb i Stockholm fick Socialdemokraterna och därmed ytterligare 30 % av väljarkåren att unisont ropa efter ökad övervakning och mindre av den demokrati som vår demokrati bygger på.

Med 112 extra FRA-mandat i riksdagen så vet vi att över 80 % av svenskarna vill ha Säpos kablar direktkopplade till ett USB-uttag i nacken. Enklast vore om en bluetooth-sändare i hjärnan kontinuerligt kunde skicka signaler till den egna mobiltelefonen och automatiskt SMS:a tankeverksamhet till Säpo*.

Äldre, teknikfientliga medborgare utan tillgång till mobil eller internet kan istället besöka närmaste postutlämningsställe för att ladda ur hjärnan varje eftermiddag. Detta kan även användas som backup inför framtida demens.

Med över 80 % av väljarkåren bakom oss behöver vi inte längre argumentera om säkra register, integritet och liknande trams. Nu kör vi!

*En fördel med detta system är att tänkaren själv betalar för sin egen tankeverksamhet via SMS-kostnaden (5 kr + abonnentens trafikavgifter). Därmed kan man påverka tänkaren att tänka mindre, vilket vore bra för samhället och minska Säpos arbetsbörda.