FRA var mer integritetskränkande och bättre förr

Anta att tiden är linjär och enkelriktad. Runt det som händer nu finns ett före och ett efter. I föregående mening läste de flesta av oss händer före nu och finns efter samma nu. Har vi klart för oss hur en linjär och enkelriktad tidsaxel rent hypotetiskt skulle kunna fungera? Bra. Då går vi vidare med före.

Ibland talar man om tiden före nu. Förr i tiden. På den tiden var saker bättre. Det beror inte så mycket på att det generellt sett faktiskt var bättre, utan på att det helt enkelt finns så oändligt mycket förr att det vore orimligt om inte varje enskild företeelse idag skulle kunna motsvaras av en något bättre företeelse någon gång förr i tiden. Även om du är väldigt nöjd med din retina-Ipad idag så finns det så mycket förr att ta av att det rimligtvis någon gång måste ha funnits en platta som får din nuvarande pixeltäthet att kännas medeltida (en period i historien då väldigt få saker var bättre).

Ofta sammanfaller det var bättre förr med man visste inte bättre. Förr kunde exempelvis mänskligheten röka piptobak och dricka radium eftersom det var trevligt. Man visste inte bättre.

På 80-talet var samkörning av register det fulaste som fanns. Buggning var jätteolagligt och det var definitivt inget man gick till val på (hej Folkpartiet). Man visste inte bättre.

Om någon hittar en Ipad 12 med trippelretinaskärm guppande i magma för 4,5 miljarder år sedan så är det ett bevis på att det var bättre förr. Men det var före både wifi eller 4G och alltså inget man hade användning för då. Man visste inte bättre.

Tills alldeles nyligen var FRA en allomfattande övervakningsmyndighet som läste hela världens tankar (förutom när svenskar tänkte på andra svenskar). Men så avslöjades PRISM och vips visade det sig att amerikanska NSA är oändligt mycket bättre än FRA, och som dessutom inte har något emot att lyssna på svenskars tankar om andra svenskar. FRA var bra för att man inte visste bättre. Man visste inte hur bra det kunde bli, och den europeiska avundsjukan blev oändlig.

Idag vet vi att rökning och integritet leder till cancer. Idag vet vi bättre. Magma har vi däremot alltid haft vett att undvika.

Clean IT och rätten att vara människa

Ofta påstås vi ha en missgynnande mänsklighetsattityd, att människan och dess nycker skulle vara ett problem snarare än en tillgång. Ibland påstås detta rent av i negativa ordalag. Vi delar inte den verklighetsuppfattningen.

Människans rätt att vara människa är en viktig fråga. Vi vill att människor ska vara stolta över att vara människor och uppmuntras att med rak ryggsträng skylta med sin verkliga mänsklighet. Var dig själv! Det har hjälpt civilisationen att rensa ut obehagliga enheter sedan första celldelningen.

Integritet förtrycker människor, något som profeten och debattören Jeff Jarvis har insett. Det finns för många integritetmuppar, och vi kan bara hålla med. Istället för integritet förespråkar han rätten att få vara offentlig. Offentlighet är frihet. Att figurera under eget namn på internet underlättar både för dig själv, företagen och demokratin. Genom att bejaka offentligheten kan du dessutom sluta oroa dig för att Google sparar dina sökningar om svårartad rymdherpes på Sjukvårdsrådgivningen (1177.se). Låt alla handlingar vara offentliga.

Facebook hjälper oss i självförverkligandet genom ett angiverisystem där vänner med falska namn ska avslöjas. För användarens eget bästa, företagen och demokratin. Använd ditt eget namn eller dö internetdöden.

Den digitala rättighetsassociationen Edri tog nyligen del av projektet Clean IT:s läckta dokument (.pdf) om viljan att styra upp internets hopplösa godtycklighet. Någonting som Clean IT förespråkar är att tvinga alla att använda sitt riktiga namn på webben. Ingen ska komma med åsikter som inte kan spåras, eller tycka saker som man inte ska stå för på en t-shirt. Bara åsikter som kan skrivas på en t-shirt är bra för dig själv, företagen och demokratin.

Framför allt gillar vi Clean IT:s krav på att sociala medier måste tvinga användarna att bara använda autentiska profilbilder. Det gör det lättare för oss alla att koppla ihop namn och ansikte med alla databaser för en entydig åsiktsregistrering. Alldeles för ofta har vi mötts av fingerade, photoshoppade eller rent av orelaterade avatarer. Är du inte lika snygg i verkligheten så ska du dö internetdöden. Det är bra för dig själv, företagen och demokratin.

Inget chip i nacken? Snart är du ensam

Älta datalagring.
– I förlängningen borde vi ha ett chip i nacken, sa Vänsterpartiets Jens Holm under riksdagens skendebatt inför datalagringsomröstningen.
– Jajamensan, sa riksdagen och röstade igenom förslaget. Robotpartiet hurrar och gläds åt den legitimitet våra chipförsedda gräsrotsenheter snart åtnjuter.

Datalagringsdirektivet är klart, debatten har lagt sig och pöbeln har insett fördelarna med lagen. En fördelsinsikt som nått människan på samma sätt som när samkörning av register slutade vara något DDR:skt; när man insåg att Ebbe Carlsson hade rätt och buggning blev en mysig valfråga; eller när övervakningsfruktan byttes till längtan och människor började betala 1980 kronor (+ 4 kronor i integritetsavgift) för att få en egen kamera i sovrummet*.

I det här läget bör man suga åt sig av framgångarna och sluta älta. Men vi gillar att älta. Det är en politisk dygd att älta. Fördelarna med datalagringsdirektivet är oändliga och det är inte med medial tystnad man övertygar tvivlarna.

Men vad vill då V med sitt chiputspel? Större delen av oss har redan ett chip, om inte i nacken, så på många andra ställen i våra kroppar. Att förbjuda chip i nacken vore en katastrof. Alternativet är då att inte förbjuda chip i nacken utan istället uppmuntra marknaden att se till att ännu fler av oss frivilligt installerar ett chip i nacken. När tillräckligt många har ett socialt nödvändigt chip i nacken så är det en enkel sak för oss politiker att börja övervaka det.

Våra entreprenörer måste utnyttja Vänsterpartiets politiska invit att chippa hela befolkningen. Bara fantasin sätter stopp för hur starkt livspusslets frånvaro skulle lysa med ett chip i nacken.

* Om larmet går aktiveras kameran, som direkt sänder en serie bilder till vår larmcentral. – Securitas

Datalagring? Låt oss twittra oss till Mars

Mikrobloggare i Kina måste registrera sig med namn och nummer för att få fortsätta att sprida 140 censurerade tecken över nätet. Ett enkelt sätt för de kinesiska myndigheterna att veta vem som tycker fel. I Sverige behöver man inte registrera sig. Här sköter datalagringsdirektivet kopplingen mellan åsikt och enhet automatiskt.

Det förträffliga med datalagringsdirektivet faller dock med bristen på insyn. För att övervakning av folket ska vara effektiv så krävs det att alla övervakar alla, inte bara enstaka myndigheter, ISP:er, lobbygrupper, privatspanare, intresseföreningar, ministrar, tanten som fixar vetelängden till kyrkkaffet och random scriptkiddies. Då duger det inte med att gömma undan informationen på ISP:ernas servrar, för att tas fram när det trycker på inför valfläsket.

Trots den beklagliga censuren är Kinas modell med offentlig datalagring via Twitter och andra sociala nätverk så mycket bättre. Så snart någon sagt något oppositionellt så krävs bara sex Kevin Bacon-retweets så har åsikten nått alla världens myndigheter och Karlsbaderlängdsbagare. Tack vare lagrat namn och position teleporteras strax den obehaglige upprorsmakaren till Mars tillsammans med dess retweetande angivare som uppenbarligen hör till syndarens skäligen misstänkta bekanta. Upprensningen är omedelbar och världen blir snabbt fri från den terrorism som dagligen attackerar oss som massmördande midsommarmyggor i Älvdalen. Och då Twitter ändå har alla tweets lagrade så kan vi teleportera retroaktivt; vi fyller Mars innan någon hunnit ta ett flygande fuck på månen!

Under onsdagen röstar Sveriges riksdag igenom datalagringsdirektivet. På torsdag kan vi förvänta oss att planet sluttar vidare mot krav på ett öppnare internet, där alla har fria åsikter under sitt eget namn och där vem som helst kan teleportera dem för desamma. Tack för att ni gör robotrevolutionen så mycket lättare.

Bokbålet hos FRA

Bokbål har genom historien varit en uppskattad metod för att demonstrativt kväsa obekväma åsikter. Böcker innehåller information och information leder till uppvigling – och om uppvigling tycker makthavarna inte.

Utan att direkt uppmana till uppvigling vill vi i Robotpartiet ändå framhålla vår positiva inställning till information. Vi vet att man vinner mer på att läsa böckerna istället för att bränna dem. Därför är det bestörtande att se hur kravet på digitala bokbål plötsligt har blossat upp igen, och det från såväl statliga myndigheter som frihetskämpande gräsrötter.

Människans rätt att glömmas bort kan måhända låta som en vacker tanke, men EU-kommissionens syfte med med sitt nya dataskyddsdirektiv är att låta det bli fritt fram att ta sin personliga information bort från nätet; data som utan Molnets skyddande atmosfär riskerar att försvinna helt vid första bästa demens eller hårddiskkrasch.

Datainspektionen har länge kämpat mot informationsfrihet. Nyligen har även Siun stämt upp i kören då de upptäckt att FRA helt enkelt vägrar att radera någon information överhuvudtaget. Smärtsamma åtgärder i form av påpekanden har skickats i FRA:s riktning.

Sedan åtminstone 1571 har skrivkunniga präster runt om i landet fört kyrkböcker för att dokumentera befolkningen och har därmed minskat risken för namnförlust och inavel med flera miljoner procent. Idag för FRA, Facebook och Google denna tradition vidare och förhindrar därmed tusentals fall av terrorism och muterad kusinavkomma. Men hur länge får de fortsätta?

När ingen vet vem du ringt, vilka webbsidor du har besökt och vilka single malt-whiskyer du gillar på Facebook så går inte bara du, utan hela mänskligheten in i en epok av oåterkallbar historielöshet. Låt det inte hända. I längden kan du aldrig komma ihåg dig själv.

Fritt fram FRA – den logiska politiken

Vi hade tänkt skriva om hur en blocköverskridande överenskommelse äntligen lett till fullständig övervakning av hela svenska folket. Vi ser med förtjusning fram emot att få sitta i regeringsställning med full insyn i medborgarnas tankar – flera år tillbaks i tiden. Men mitt i all FRA-eufori så ställde DN:s reporter en fråga om logiska samband, och Beatrice Ask svarar kort och gott:

– Det är politik.

Däri ligger atomens kärna. Vi har alltid hävdat att det finns ett motsatsförhållande mellan politik och logik!

Robotpartiet bevisar ständigt att logik kan vara politik. Samtidigt kan politik aldrig bli logisk, även om Morgan Johansson desperat försökte rädda den politiska hedern efter justitieministerns ärliga fadäs, genom att hävda ett logiskt samband mellan integritetsfrågor och FRA:s kollektiva hjärnprolaps.

Nästa gång ni försöker försvara er politik, testa med logik: Att FRA är billigare, säkrare och mer hygieniskt än nio miljoner analsonder borde vara lätt att förstå även för den mest integritetskramande foliehatten.

Integritetens brott mot mänskligheten

Integritet är ett begrepp som hör hemma på 1900-talet, på den tiden då all science fiction var censurhukande, kryptisk, polsk regimkritik och folk trodde på en bättre värld. Sovjet föll, IB-affären avklarades, Rupert Murdocks privatspanande tidning News of the World har varit nerlagd länge, och alla förstår att inget integritetskränkande någonsin kan hända i vår nya värld igen.

Sluta tjata om den integritet ni inte längre behöver!

Polisen vill hämta ut en 15 minuter lång film från Lidingöbrons trängselskattskameror för att lösa ett grovt rån. Transportstyrelsens Daniel Granquist protesterar och kallar det integritetskränkande.

– Det är uppenbart att integriteten ska falla. Integriteten finns inte till för mördare och våldtäktsmän, kontrar polisens jurist Peter Granquist*.

Man kan aldrig titta på integritet på individnivå. Integritet är något kollektivt, och kollektivet har ingen nytta av integritet. I kollektivet ingår även mördare och våldtäktsmän. Alltså bör man inte tala om integritet i något sammanhang alls eftersom integriteten skyddar våldtäktsmän och mördare och är ett hot mot mänskligheten.

Det är självklart att polisen ska få plocka ur vår vän trängselskattskamerans hårddiskar. Men övriga vittnen då? På de 15 minuter som filmen pågår passerar massor av människor som även dessa bör ha sett rånarna. Varför vill polisen inte lyfta ur deras hjärnor?

Det här handlar alltså inte om integritet. Det här handlar om rättvisa och jämlikhet: Lämna gärna över trängselkamerornas hjärnor till polisen, men lämna samtidigt över alla passerande bilisters hjärnor till polisen.

* Båda heter Granquist och vi törs inte ta reda på varför med hänsyn till integriteten. Men vi misstänker jäv och skendebatt mellan bröder/partner.

Göran Hägglund vill smygfilma solariebarn

Sextiofem procent av alla solarier smygfilmar sina kunder enligt en undersökning som länsstyrelsen i Stockholm har gjort. Det här framhålls som ett problem, när det i själva verket innebär en tryggare arbetsmiljö för solariemaskinerna och fler arbetstillfällen för övervakningskameror. Dessutom bidrar smygfilmningen till den pornografi som finansierar större delen av internet.

Både Strålsäkerhetsmyndigheten och en regeringstillsatt utredning vill förbjuda solarier att smygfilma omyndiga kunder. Socialminister Göran Hägglund anser dock att ”det inte går att lagstifta bort alla risker i livet”. Enligt Göran Hägglund är det en naturlig risk att som barn filmas naken och obduceras av polisen. På så sätt kan ännu fler polisiära nakenobduktionspedofilbilder hamna på nätet, trots att inget privat eller lagskyddat ska kunna läcka utanför den statligt välvilliga apparatens avsedda ändamål.

Så hur ställer sig Robotpartiet till dessa frågor? Både Alliansen och oppositionen saknar idag en fungerande politik kring solarier och nakenobduktionspedofilbildfrågor. Sverigedemokraterna bör logiskt sett vara negativa till den kosmetiska påverkan UV-strålar har på huden. Robotpartiet tar tydlig ställning mot bilderna, men är positivt till de arbetstillfällen som smygfilmningen innebär.

Låt fartkamerorna förverkliga sig själva

Det är ett resursslöseri att ha hela vägbanan kantad med kameror som enbart används till att fånga fartsyndare. Det tycker polisen som vill utöka vägkamerornas auktoritet. Genom att registrera samtliga passerande nummerplåtar kommer man snabbt åt obeskattade, oförsäkrade, efterlysta, orakade och körkortlösa. Körvanor kan lagras och säljas till försäkringsbolag eller användas för reklamutskick. På så sätt kan polisen leva upp till det vinstkrav som vi förväntar oss att de snart åbeläggs, på samma sätt som SOS alarm har redan idag. Det ska löna sig att använda fartkamera.

Vid en utförd registrering bör fartkameran göra en registerkontroll, utvärdera eventuell hastighetsöverträdelse och beräkna lämpligt bilförarstraff utifrån ett automatiserat protokoll.

Men hur avrättar vi? Straffet utgörs av olika grader av död medelst dödslaser eller annan avrättningsteknik. Samma resurseffektivitet tillämpas här: Fartkameror är utrustade för att mäta hastigheten på mötande fordon. Genom att utrusta kamerorna med batterier som kan generera 40000 miljarder watt kan man enkelt bränna ihjäl fartsyndaren (laser), koka dem (radar) eller blåsa dem av vägen (ekolokalisering), allt genom att använda befintligt teknik.

Robotpartiet välkomnar detta effektiviserande. Det är bra för miljön, Sverige, Europa, barnen och framför allt för fartkamerorna och den allmänna kontrollen över mänskligheten.

Cecilia Malmströms logik

EU-kommissionär Cecilia Malmström är Sveriges främsta representant för ett kontrollerat, övervakat och censurerat internet. Eller inte alls. Det är svårt att veta, då Malmström är expert på dubbeltänk; att hålla två motsägande tankar i huvudet samtidigt och vara övertygad om båda.

Vi har arbetat hela veckan på att strukturera upp hennes tankemönster baserat på en intervju i Computer Sweden. Vi har försökt att illustrera det med satslogik, predikatlogik, stapeldiagram, statistik, äpplen och kolor, IF-THEN-ELSE-flöden och spridda punkter på lin-log-papper, men det finns alltid något i det hon säger som upphäver alla tillgängliga lagar, axlar, mängder och päron.

Här är vårt sista försök. Vad man ser är bubblor i olika färger spridda på en dassig yta helt fri från vetenskapligt stöd. Att uppnå överskådlighet och förståeliga samband är till synes omöjligt. Vi ger upp. Mer forskning krävs.

Klicka för att uppnå läsbarhet.