Påbjuden nakenhet

Kravet på nakenhet och global nudism i vår tidigare artikel föll väl ut. Fler än Beatrice Ask och Lennart Daléus uppskattade förslaget om ökad nakenhet och övervakning.

För att få fram ett sådant här budskap krävs en omfattande kommunikationsapparat. Därför har Robotpartiet i samråd med CAD tagit fram en påbudsskylt enligt internationellt snitt. Skylten bör placeras i varje trappuppgång och garageuppfart för att påminna mänskligheten om vikten av ett naket och tryggt leverne.

Obs! Eftersom Lennars Daléus inte längre är politiker och därmed inte en offentlig person (precis som Sven Otto Littorin) så nämner vi inte under några omständigheter förre partiledaren för Centerpartiet Lennart Daléus och hans fäbless för nakendom.

Nakenhet för ett mänskligare Sverige

Människan är ett nyfiket djur. Dom spionerar gärna på varandra och staten spionerar gärna på människorna i ett ömsesidigt förhållande som alla uppskattar. Tyvärr finns vissa fysiska hinder som modern och lättillgänglig teknologi inte rår på. Som signaturen Mållgan skriver i en kommentar på DN så bör naturligtvis persienner och gardiner förbjudas snarast, för en hälsosam insyn i privatlivet och för ett ärligare liv. Vi har ju inget att dölja så länge vi inte sitter i källaren och preparerar rörbomber*.

Robotpartiet håller upp en fuktig sond med en vindmätare i spetsen och säger det självklara: Det är dags att förbjuda kläder!

Det finns en bred, politisk vilja att förbjuda enstaka klädesplagg. Folkpartiet och Sverigedemokraterna ser gärna ett burkaförbud och inom kort räknar vi med att Jan Björklund i konsekvensens namn förbjuder mitror, dok och framför allt negligéer. Det sistnämnda är ett hari seldonskt välberäknat led i Robotpartiets strategi för att ta över världen.

En total nakenhet skulle underlätta polisens dagliga arbete; snattande och smugglande minska; flygkontroller gå snabbare; tumörer och lönnfetma upptäckas tidigare; utomjordisk analprobning förenklas; H&M skulle inte längre tvingas anställa barnarbetare; Thomas Bodström hade aldrig behövt bli svettig i skjortan. Samhället skulle helt enkelt bli säkrare och tryggare för alla i hela universum.

Viss oro uttrycks i den begynnande vinterkylan, men det finns gott om liniment och salvor som lindrar och gör att människor kan vara nakna utomhus under längre perioder utan att ta permanent skada.

Naturligtvis gäller detta nakenhetskrav även robotar eftersom alla ska ha samma möjligheter. Tyvärr klarar många komponenter inte av exponering i annat än vakuumlabb vilket vi har all förståelse för. Robotdispens kommer därför att beviljas utan frågor. Märk väl att detta bara är en dispens; lagen gäller alla även om den inte gör det i praktiken.

* Rörbomber ska inte förväxlas med domedagsmaskiner, vilket ingen borde skämmas för.