Myror är ineffektivare än internet – ineffektivisera internet!

Maktkrampande människor har alltid velat kontrollera informationsflödet. När boktryckarkonsten spred texter över hela världen så puttrade kyrkan i ett fromt raseri då skrivkunniga munkar blev arbetslösa. När DJ:en spelade all världens skivor så protesterade dansbanden som bara kunde spela sina egna. Under vikingatiden förbjöds man att använda papyrus och bark, och information fick enbart skrivas på tunga, svårflyttade stenblock. Idag har vi DRM, regionskodningar och censur. Kina bygger mur 2.0. Frankrikes president Sarkozy kräver ett civiliserat internet. Sen har vi Cecilia Malmström.

I Arizona finns över 300 av jordens uppskattningsvis 22000 myrarter. Det är många myror. Forskarna i Arizona har kommit fram till att alla är dumma.

Tidigare trodde man att myror fungerade som internet. Internet är det självreglerande nätverkets ideal – kommunikativt, självläkande och redundant. Men myror har visat sig varken ha Twitter eller Facebook och är egentligen ganska ointresserade av att socialisera. I myrvärlden gäller inte ens lagen om six degrees of Kevin Bacon; kontaktflödet tar helt enkelt stopp. Det har fått forskarna att anta att myror är dumma och ineffektiva. Höjden av effektivitet är att kommunicera konstant, precis som internet.

Myrsamhället är alla ideologers ideal, från yttersta vänster till extremaste höger. Därför vill politikerna och marknaden att samhället och därmed internet ska fungera som myror. När vetenskapen säger att myror inte är optimalt effektiva så ska inte heller vi vara optimalt effektiva. De drar slutsatsen att ineffektivitet är det mest effektiva – en vanlig typ av motsats-slutsats som politiker gärna drar. Det är därför politikerna skapar ett reglerat myrinternet där bara den viktiga informationen får nå fram.

Myrorna vet att välja och nu vill man lära oss att välja som myror. Vi ska frivilligt välja det politikerna vill, bara vi gör det som myror.

Vetenskapen har visat att Ant attack är enklare än man trott.