Control-alt-delete och så startar vi om på nytt igen

Trots enbart ett fåtal röster i förra riksdagsvalet så lyckas vi tydligt påverka modern politik i önskvärd riktning. Som en enerverande lobbyorganisation penetrerar vi samtiden med en politik som sätter teknik och robotar i främsta rummet.

Tekniken blir en allt tydligare del av våra politikers vardag. Det är sedan tidigare känt att Reinfeldt spelar Tetris. Carl Bildt har varit en del av terrornätverket Internet sedan 1994, men först nu uppmärksammas hans aktiviteter på bred front. Numera stöds Carl Bildts aktivism av statsministern som anser att det vore synd att stänga ner Bildts Twitter-konto.

Lagom till jul engagerar sig Sverigedemokraterna på Facebook för att uppmuntra till den gamla traditionen med griljerade grishuvuden och förvandlas som en Askunge-pumpa till Sveriges fjärde största parti.

Men det tydligaste steget mot en vänligare robotpolitik tar Socialdemokraterna som liknar hela sin organisation med en teknisk entitet, om än blott en blåskärmad Windowsmaskin:

– Control-alt-delete och så startar vi om på nytt igen.

Detta är inte ett citat från någon av Robotpartiets representanter, utan från Socialdemokraternas Monica Green. Vi antar att hennes önskan är att nollställa partiet så att det återfår fabriksinställningarna från 1889; en tid då industrialismen blomstrade i Sverige och tekniken var på frammarsch.

Vi ser muntert fram emot denna begynnande dekonstruktion av människomaktordningen och gläds åt möjligheten att i framtiden kunna leva i en värld där en robot inte bara ses som en simpel maskin, utan som människans överman.