Vad är det för fel med en mekanisk människosyn?

Bara socialdemokrater ägnar sig åt vetenskap, skriver Correns ledare, och menar att vetenskap leder till en mekanisk människosyn och tvångssteriliseringar.

Jaha?

Efter lång konsultation med argumentationsteoretiker och vältrimmade ironisensorer har vi förstått att Correns ledare menar något negativt. Men hur då? Robotpartiet älskar vetenskap, mekanisk människosyn och tvångssteriliseringar! Och vi, till skillnad från alla andra riksdagspartier, är inte socialdemokrater.

Efter att Studieförbundet Näringsliv och Samhälle konstaterat att privatiseringar av välfärden saknar vetenskapligt stöd så har vetenskapen fått ta ytterligare ett kliv djupare in i det allmänna medvetandets skamvrå. Vetenskapen anses vara partisk och ideologiskt förvirrad.

– I vissa grundläggande frågor kan inte vetenskap ge svaret; de kräver ställningstaganden grundade på politiska värderingar, skriver tidigare chefredaktören för DN, Hans Bergström.

Plötsligt trollar Hans Bergström sönder politiken till verklighetsrelativ woo-woo. Han vill tänka på hela människan, dricka homeopatiska reformpaket, ligga på entreprenörsvälsignade spikmattor, bajsa tarmplack på gården i Nastroverke och tillämpa mänsklighetens allra mest befängda egenskap: sunt förnuft. Politik kan aldrig baseras på Hans Bergströms sunda förnuft.

Vad vetenskapskritikerna glömmer när de ser sina ideologier raseras av illvillig forskning är att SNS:s sammanställning visserligen säger att välfärdsprivatisering saknar stöd, men den säger också att den behöver utvärderas, eftersom vi inte känner till effekterna. Utan vetenskapligt stöd kan vi alltså inte heller sluta med privatiseringarna utan måste gå på i de statiska ullstrumporna tills allt är privatiserat eller vetenskapen säger stopp.

Vi ser samma beteende i klimatfrågan: vi eldar vidare tills allt har brunnit upp eller vetenskapen motbevisar oss. Där har visserligen vetenskapen redan sagt stopp, men med de höga temperaturer vi har idag så behöver mänskligheten varken vetenskap eller ullstrumpor för att trampa vidare. Dessutom har vi ännu inte testat den vetenskapligt outvärderade men ideologiskt ofelbara lösningen att privatisera klimatet.