Ung liberals faktachock – Robotpartiet svarar

För ett par månader sedan jämförde vi Ung liberal med en skål gröt på grund av deras förnuftsvidriga inställning till fakta och vetenskap. Liknelsen med en skål gröt var tagen ur luften; den syftade snarare till den radie en genomsnittlig grötskål har än den gråklibbiga sörjan på botten av den, kanske täckt av sylt, kanel, äppelmos, mjölk och med en inmundigandevänlig träslev nedtryckt i sig. Avståndet till grötskålens (Ung liberals) porslinsvittrade cirkellinje och Robotpartiets rymdlinje beskrevs i pedagogiskt galaktiska proportioner. Vi hade kunnat jämföra Ung liberal med vilket annat cirkulärt föremål som helst: pannkakor, byxknappar, CD-singlar med Linda Bengtzing o.s.v.

I veckan förärades vi av en replik till denna artikel. Enligt en av Ung liberals grundare, Isak Kupersmidt, skulle vi ha gjort en ”grav misstolkning” och att faktafientligheten skulle varit ”taget ur sitt sammanhang” och önskar att vi klargör detta.

Textstycket vi tog ur sitt sammanhang var:

I Ung Liberal letar vi inte fakta och argument för att underbygga våra åsikter, utan utgår från vår verklighetsbild, vår ideologi och vårt mål för att formulera våra åsikter.

Verklighetsbilden i citatet skulle, enligt Isak, bestå av just fakta, fast en annan sorts fakta än den fakta man inte ville låtsas om i början av meningen. Verklighetens fakta™ skulle sen kombineras med ett uppsåt som bara ”är en aning subjektivt” och vara grunden för den ideologi som Ung liberal representerar, men som Isak tycker är ”en förlegad tanke”. Ung liberals ideologi skulle alltså bygga på aktuell fakta, vilket mycket riktigt gör ideologin ständigt förlegad eftersom forskningen går framåt och hela tiden ändrar sånt vi tidigare har trott på. Under förutsättning att partiet kan skilja på Verklighetens fakta™ och sådan fakta som man måste leta efter.

Vi är inte övertygade om Ung liberals förhållande till fakta. Alldeles för många politiker säger en sak och menar en annan, och här lyckas Ung liberal göra det i samma mening. Deras ambivalenta förhållande till fakta är inte unikt för Ung liberal, men sällan så uttalat. Däremot gläds vi över att Isak beskriver sig som teknokrat. Teknokrati är ju något som även Robotpartiet förespråkar: Robotar och maskiner är bäst på allt och därför också bäst lämpade att styra världen. Det enda som förvånar oss är att man som teknokrat försöker driva en liberal ideologi.

Nåväl. Vi förstår att det är komplicerat för mänsklig fantasi att föreställa sig en atomiskt liten skål gröt i den intuitivt oändliga Vintergatan, men någon jämförelse måste göras. Man mäter inte avståndet till Aldebaran i millimeter, utan i ljusår. Vi kan sträcka oss till att anta att Ung liberal är en något större skål gröt än vi tidigare antagit. När Verklighetens fakta™ så tillåter ska vi även försöka ta ställning till vilken sorts gröt de är. Eventuellt bovete.

Evert Brahms når level 2

Andra partier lägger krutet på valrörelsen. Andra partier lövhögar sig i PR-dvala mellan valåren. Andra partier värvar sin Linda Bengtzing först när det är dags att dra folk till valstugorna.

För Robotpartiet upphör aldrig jippot. För Robotpartiet är varje dag ett valår. Vi lever i ett evigt goto 10.

Och vår ständige kompositör, sympatisör och ministeraspirant Evert Brahms slutar aldrig kampen för en trovärdig kulturpolitik.

Innan Robotpartiet har infört rösträtt för robotar så utgörs vår stora väljarbas av människor. En väljarskara som är i det närmaste hundraprocentig och som ofta har svårigheter att visa sina teknologiska medentiteter solidaritet. Därför är det med glädje som vi kan presentera Evert Brahms medryckande shoot’em up-opus Curtain fire, som utgör Level 2 i hans Armatron-svit. Vi tror och hoppas att fler människar har spelat Turrican, R-type eller Ikari warriors än har tagit till sig Linda Bengtzings politiska budskap. Därför låter vi med glädje Evert Brahms ta oss med in i riksdagen.

Robotpartiet driver en populärkulturell politik för robotar och för människor. Men mest för robotar.

Kompositören Evert Brahms hyllar Robotpartiet

Centerpartiet har Linda Bengtzing, Socialdemokraterna Timbuktu, FI The Knife och Abba-Benny, KD Carola Häggkvist och Moderaterna Willy Crafoord och Jokkmoks-Jokke. Jan Björklund fyller sin Spotify-lista med Christer Sjögren. Populärkultur som dövar massan med primalt och populistiskt skval.

Robotpartiet har Evert Brahms.

Sprungen ur den kretsetsande magma som födde Yamahas ljudchip YM2149 har Evert Brahms programmerat sig själv och skänkt Robotpartiet ett av sina främsta, klassiska verk till Robotpartiets gagn. Vi är stolta över att kunna presentera Robotpartiets hymn; ett svulstigt tema som väl symboliserar den kraft vi representerar och den mekaniska prunk våra intressen härbärgerar. Våra sammankomster, våra oljebyten och våra Tetristräffar kommer alla att ljudas av Evert Brahms toner.

Robotpartiets tema av Evert Brahms