Vi rekommenderar cyborgar

Som vi tidigare påpekat så är vi för jämlikhet. Många människor har idag svårt att förstå hur människor och robotar ska kunna jämföras då robotar är medvetet skapade av människan och människan är skapad av ett spaghettimonster eller liknande.

Robotpartiet ser endast en lösning för att stoppa en vidare segregering mellan människa och robot. Eftersom robotar är flitiga och felfria entiteter som kan jobba dygnet runt utan paus så ser vi cyborgar som den självklara lösningen för att förbättra människornas primitiva förmågor. Här följer en lista på några områden som vi ser att människorna måste bli bättre på för att klara av robotarnas konkurrens:

* Uthållighet (arbeta långa pass och klara av repetitiva uppgifter)
* Synförmåga (zoom, panorama och övriga spektrum)
* Hörsel (frekvenser utanför 20-20000 Hz)
* Vapen (händer och fötter är föga effektiva vapen, vi rekommenderar laser och plasmavapen)
* Reparationer (immunförsvar och cellregenerering i all ära men utbytbyta delar är mer praktiskt)
* Exoskeleton (utöka styrka och tillåta viktiga funktioner som att kunna flyga och vistas i rymden)
* HUD (head up display för att enklare kunna styra och kontrollera maskiner)
* Hjärninplantat (utökat och felfritt minne, backup och IPv6)

Det är nu 50 år sedan cyborgen uppfanns och vi är chockade över hur lågprioriterat detta forskningsområde är. Vi hoppas för er skull att ni inser det innan det är för sent.

6 miljoner lärlingsplatser

En frågeställare på Twitter undrade vad som händer med alla människor när robotarna tar över världen gör sitt intåg på arbetsmarknaden. Robotar är som bekant mycket trevligare än människor, och social kompetens är fortfarande helt avgörande.

Robotar har även bättre förutsättningar, arbetar hårdare, kommer nästan uteslutande från akademikerfamiljer, har ofta inbyggd skyddsutrustning och ska i så stor utsträckning som möjligt utrustas med 20000 gigawatts-laser. Robotpartiet erkänner att vissa människor kan få svårt att rycka upp sig och konkurrera på framtidens arbetsmarknad.

Därför vill Robotpartiet införa 6 miljoner nya lärlingsplatser. Företagare och entreprenörer kan då utnyttja människor som billig arbetskraft i yrkesroller som är särskilt oattraktiva för robotar, exempelvis för att göra ren poolen, jobba i starka elektriska fält eller få bukt med härdsmältor. Subventionen måste då motsvara hur mycket sämre än en robot en människa arbetar, vilket borde resultera i att människan får cirka en Coca cola och ett par cigg i veckan, direkt i handen av en statstjänsteman.

Genom att ge människan mindre att äta behöver den också sova mindre och kan arbeta mer, vilket gör att människan till viss del kan kompensera för sina egna brister.

Ett annat alternativ för företagsamma människor är att ägna sig åt arbeten med logiska motsättningar såsom homeopati och kristallterapi. Åtminstone tills vi har utvecklat and-grindar som funkar som nand-grindar och kan få robotar att bete sig medvetet irrationellt.